Bijgewerkt: 3 juni 2020

Vernieuwing Uilenstede Oost van start

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2010

Op 15 februari 2010 sloeg wethouder Pols, ruimte, bouwen en wonen, samen met directeur Benschop van DUWO, VU-bestuurder Rutten en een drietal studenten de eerste paal voor 314 studentenwoningen in Uilenstede Oost. Pols maakte bij het slaan van de paal de bouwcijfers per 1 januari 2010 bekend: “Bij het begin van deze raadsperiode stelde ik als ambitie: 500 woningen per jaar. Ik kan hier en vandaag zeggen dat dat doel is gehaald.”.

Uilenstede Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2010)

Bestuurders en studenten tijdens het slaan van de eerste paal in Uilenstede Oost


In Amstelveen zijn sinds 2006 1431 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Op dit moment zijn er nog 613 woningen in aanbouw. Deze ruim 2000 woningen zijn verdeeld in 616 huurwoningen en 1428 koopwoningen van verschillende prijsklassen. Globaal is de verdeling 1/3 goedkoop, 1/3 middelduur en 1/3 duur.

Van de opgeleverde huurwoningen is 15% sociale woningbouw en van de woningen in aanbouw 28%. Van de geplande, maar nog niet in aanbouw genomen woningen is dat percentage zelfs 34 procent. Wethouder Pols: “We zijn er nog niet maar de richting is goed. Mijn streven voor de langere termijn is 30 procent sociale woningbouw, het percentage dat we in regionaal verband ook als streefcijfer hebben afgesproken.”

Wethouder Pols memoreerde in zijn speech dat de herstructurering van Uilenstede een langdurig project is dat dankzij de goede samenwerking tussen DUWO, VU en de gemeente tot stand is gekomen. Naast de vernieuwing van ruim 700 woningen, het uitbreiden van de faciliteiten en het verbeteren van de bereikbaarheid komen er op Uilenstede ook 25 woningen bij. De aanpak van Uilenstede Oost is de eerste stap in het realiseren van een levendige en groene studentencampus.

Om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de realisatie van de plannen op Uilenstede dient de gemeente een subsidieaanvraag in bij de stichting Leefomgeving Schiphol. Zij beoordelen projecten van aan Schiphol grenzende gemeenten die als doel hebben de leefkwaliteit te verbeteren in gebieden die veel hinder ondervinden van het vliegverkeer. Uilenstede is één van de vijf projecten die een beroep doet op financiering door de stichting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.