Bijgewerkt: 25 januari 2021

Verplicht Verklaring Omtrent Gedrag voor Jeugdzorg medewerkers

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
08-10-2012

Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten (VWS) verplicht medewerkers in de Jeugdzorg om over een VOG te beschikken. Deze verplichting is middels een wijziging in de Wet verplichte meldcode geregeld.

De Nota van wijziging hierop is op 8 oktober 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De VOG wordt ingezet als middel tegen geweld en misbruik door professionals en maakt onderdeel uit van de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

veldhuijzen Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (CDA), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Met deze verplichting wordt de VOG nu zorgbreed ingevoerd. Eerder meldde de staatssecretaris, dat de VOG wordt verplicht in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg. Deze verplichting is in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Beginselenwet AWBZ-zorg (Baz) opgenomen. Beide wetsvoorstellen zijn reeds bij de Tweede Kamer ingediend.

Ook asielzoekerscentra moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is ook geregeld in de Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode.

In het wetsvoorstel verplichte meldcode is vastgelegd ,dat professionals verplicht zijn om met een meldcode te gaan werken bij signalen van huiselijk geweld, of kindermishandeling. De verplichte meldcode geldt voor de volgende sectoren:

-de gezondheidszorg,

-ouderenzorg,

-gehandicaptenzorg,

-jeugdzorg,

-maatschappelijke ondersteuning,

-onderwijs,

-kinderopvang en justitie.

De minimumeisen waaraan een meldcode moet voldoen, worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld. De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld en misbruik. Daarmee wordt de handelingsverlegenheid opgeheven waar professionals nu nog mee worstel.

Algemene Maatregel van Bestuur?

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering, waarin de inhoud van een wet nader is uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van Eerste en Tweede Kamer gemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.