Bijgewerkt: 26 januari 2021

Verscherping maatregelen in verband met de verspreiding van het coronavirus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-08-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de aangepaste noodverordening van verdere verspreiding van het coronavirus per 10 augustus 2020:

'Geachte raad,

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland heeft de noodverordening voor de regio Amsterdam-Amstelland aangepast aan de verscherping van de maatregelen die premier Rutte vorige week heeft aangekondigd. In de bijlage (pdf) treft u deze noodverordening aan. Van de verscherpte maatregelen heeft het Rijk beeldmateriaal ontwikkeld die u aantreft in de bijlagen. De noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is aangepast op drie punten:

-Verbod op introductieweken. De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor kleinschalige op onderwijs of sport gerichte activiteiten, waar geen alcohol wordt ge­ schonken;

-Verplichting in de horeca om gegevens te vragen aan bezoekers voor bron- en contactonderzoek van de GGD;

-Nadere uitleg dat gebouwen (geen woningen) gesloten kunnen worden voor maximaal 14 dagen als daar sprake is van een besmettingshaard.

Onze inwoners informeren we via de bestaande kanalen over de verscherpte maatregelen. Daarnaast zijn we in contact met de betrokken doelgroepen, zoals ondernemers en contactpersonen op Uilenstede.

Hoogachtend, de burgemeester, Tjapko Poppens

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen na de onthulling van het monument het Hart van Medeleven in de vijver van de Stadstuinen in Amstelveen op 7 juli 2020. Ook werd een tijdelijke gedenkplaat voor alle 37 Amstelveense slachtoffers van het coronavirus naast de vijver opgehangen


In de persconferentie van donderdag 6 augustus 2020 heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd die Veiligheidsregio’s in kunnen zetten. De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden als dat nodig is. Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland 10 augustus 2020 pdf 19 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.