Bijgewerkt: 23 januari 2021

Vervoerregio Amsterdam wijst metrolijnvoering van 2019 aan

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen/Vervoerregio Amsterdam
03-10-2017

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft een voorkeursvariant aangewezen voor de metrolijnvoering vanaf voorjaar 2019, het moment, dat de ombouw van de Amstelveenlijn start. Met de voorkeursvariant verdwijnen er geen rechtstreekse metroverbindingen en is het aantal overstappen beperkt. Ook blijft voor reizigers de rechtstreekse verbinding per metro tussen Amsterdam-Zuid en CS via station Amsterdam Amstel mogelijk. Zo kan vanaf Amstelveen met één overstap gereisd blijven worden naar de metrostations op deze route.

Foto Amstelveen
(Bron Vervoerregio Amsterdam - 2017)

De belangrijkste wijziging ten opzichte van nu is, dat de huidige lijn 51 vanaf CS via station Zuid gaat rijden naar Isolatorweg. Lijn 51 wordt dus een U-vormige metroverbinding, zoals op de kaart met oranje wordt weergegeven. Verder is de datum/periode van maart 2019 vooral ingegeven door de werkzaamheden van het ZuidasDok. Op dat moment maart 2019 dus, kan de lijn 51 niet meer door het tunneltje onder de A10 rijden ( de zogenaamde Amstelboog). Dit is dan ook het moment, dat hij stopt met rijden. Lijn 5 blijft wel gewoon rijden. Sommige werkzaamheden voor de ombouw van de Amstelveenlijn zijn dan al begonnen (zoals bijvoorbeeld de bouw van het opstelterrein)


In maart 2019 stopt metrolijn 51 met rijden van/naar Amstelveen vanwege de werkzaamheden aan Zuidasdok en de ombouw van de Amstelveenlijn. Dit is voor de Vervoerregio en GVB aanleiding geweest om een gezamenlijke studie te starten naar de mogelijke gewenste lijnvoering vanaf 2019 voor het Amsterdamse metronetwerk. De belangrijkste wijziging ten opzichte van nu is, dat de huidige lijn 51 vanaf CS via station Zuid gaat rijden naar Isolatorweg. Lijn 51 wordt dus een U-vormige metroverbinding, zoals bovenstaand in oranje weergegeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: 'Voor Amstelveen is het natuurlijk gunstig, dat reizigers die vanuit Amstelveen naar bijvoorbeeld het Waterlooplein, of Weesperplein willen, alleen maar op Station Zuid hoeven over te stappen op de ‘oranje’ metro 51. De reizigers die naar Centraal Station willen, kunnen ook gebruik maken van de Noord/Zuidlijn.' De keuze voor deze variant leidt niet tot ingrijpende wijzigingen voor de reizigers, kent een goede balans tussen aanbod en vraag en biedt de mogelijkheid om op basis van de effecten op het reisgedrag van de Noord/Zuidlijn tot een keuze voor de lange termijn te komen. Als over enkele jaren inzichtelijk is wat de effecten op het reisgedrag zijn van de Noord/Zuidlijn, kan gekozen worden voor een ander metronet. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan een ontvlochten variant (1 metrolijn per traject).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2014)

Pieter Litjens (VVD) wethouder beheert de portefeuilles Verkeer, Vervoer en Organisatie bij de Gemeente Amsterdam


Protest. Met name voor de reizigers uit de Bijlmer en Diemen is dit goed nieuws.  Zij behouden hun rechtstreeks verbinding met Amsterdam Centraal. De afgelopen periode is volop actie gevoerd voor het behoud van een rechtstreekse verbinding tussen Gaasperplas en Centraal. 'Ik ben blij, dat we een variant hebben gekozen, waarbij we ook voor de Bijlmer, Diemen, Buitenveldert en Amstelveen een zo optimaal mogelijke verbinding behouden' - aldus Pieter Litjens, portefeuillehouder openbaar vervoer.

Vervolg. Na de consultatie van GVB zal in oktober een concept lijnvoeringvoorstel ingediend worden. Zoals gebruikelijk wordt ook de ReizigersAdviesraad geconsulteerd. Consultatie van de regioraad vindt plaats in de voorsessie van 26 september. Er is tijdens de plenaire Regioraad sessie van 17 oktober ook gelegenheid om het concept lijnvoeringvoorstel van GVB te bespreken. Op 16 november 2017 neemt het DB een besluit over de metrolijnvoering als vooruitgeschoven onderdeel van het vervoerplan 2019. Lees meer over het project: AmstelveenlijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.