Bijgewerkt: 8 maart 2021

Vervoerregio Amsterdam wil de metrolijn doortrekken naar Schiphol

Nieuws -> Informatief

Bron: Vervoerregio Amsterdam
13-11-2020

'Nederland staat voor enorme uitdagingen, we beginnen de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te zien, we willen de energietransitie realiseren en het economische verdien vermogen vergroten. Nederland is een kwalitatief hoogwaardige samenleving met uitmuntende vervoersmogelijkheden. Maar we moeten en willen onze internationale concurrentiepositie behouden. Goed openbaar vervoer is daarvoor randvoorwaardelijk. Parijs is bezig om 200 km extra metrospoor aan te leggen, Hamburg 28 en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderzoeken we 20 km aan de westkant en 20 km aan de oostkant.

Het investeringspakket Zuid- en Westkant Amsterdam omvat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal. Hiermee wordt het mogelijk 92.400 nieuwe woningen te bouwen en duurzaam te ontsluiten en 122.700 arbeidsplaatsen te creëren. Tevens verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de MRA. Start-up en scale-up gebieden worden aangesloten op grote werklocaties, zoals Schiphol, Hoofddorp en de Zuidas. Ook grote voorzieningen, zoals ziekenhuizen en universiteiten worden beter bereikbaar. Dit komt het economisch groeivermogen van Nederland ten goede omdat het vestigingsklimaat verbetert.' -schrijft Roger van Boxtel de CEO van de NS in het voorwoord van het rapport 'Een beter bereikbaar Nederland'.  (Van Boxtel is een voormalig politicus van D66. Tussen 2015 en 2020 was hij president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen).

Foto Amstelveen
(Bron NS/YouTube - 2020)

Roger van Boxtel (1954) is een voormalig politicus van D66. Tussen 2015 en 2020 was hij president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij groeide op in Amstelveen. Hij behaalde in 1973 zijn hbs-diploma aan het Keizer Karel College. Daarna studeerde hij Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam


Een nationale alliantie van zeven partijen (Vervoerregio, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol) heeft een akkoord bereikt voor het leveren van een substantiële bijdrage van 1.025 miljard euro voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn. De bijdrage van de zeven is een handreiking naar het Rijk om de kans op indiening van het metropakket via het Nationale Groeifonds te vergroten. De alliantie heeft het bod vastgelegd in een bestuurlijk rapport, dat wordt overhandigd aan de Raden en het kabinet -meldt de Vervoerregio Amsterdam.

Voorzitter van de Vervoerregio en nationale alliantie Sharon Dijksma: 'Wij willen de boodschap afgeven dat we in de startblokken staan en bereid zijn flink bij te dragen om de kans op realisatie van de twee metrolijnen te maximaliseren. Sterker nog, wat ons betreft gaan we er volgend jaar al mee aan de slag. Ik ben trots op de unieke bestuurlijke kracht en wil die uit deze alliantie komt. Het zegt wat over het belang van dit pakket voor Nederland dat deze zeven partijen in de turbulente tijd waarin we nu zitten zo’n financieel gebaar willen maken. Kortom, vandaag doen we een aanbod dat moeilijk is af te slaan.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Sharon Dijksma (1971) is een PvdA politica. Zij sinds 30 mei 2018 wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam en ook voorzitter van Vervoersregio Amsterdam. Zij werd op 10 november 2020 door de gemeenteraad van Utrecht voorgedragen als burgemeester


De zeven partijen zijn bereid om in ieder geval een eigen bijdrage van 1,025 miljard euro te doen, afkomstig uit algemene middelen, grondopbrengsten en exploitatieopbrengsten. De Vervoerregio draagt 525 miljoen euro bij, gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. Gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en Provincie Noord-Holland dragen daarnaast een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij. De alliantie zal de komende periode bekijken of het bedrag kan worden aangescherpt. Het kabinet wil via het Nationale Groeifonds het verdienvermogen versterken, innovatie bevorderen en het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker maken. Het metropakket en bod vanuit de alliantie sluit hierop aan.(Inter)nationale bereikbaarheid. Omdat reizigers meer de metro zullen nemen, komen er mogelijk acht treinpaden per uur in de Schipholtunnel vrij. Hierdoor kunnen meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen er meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs. 

Woningen, werkgelegenheid en vestigingsklimaat. Daarbij maakt het metropakket het mogelijk om ruim 92.000 nieuwe woningen te bouwen en duurzaam te ontsluiten. Ook verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de Metropool Regio Amsterdam, waardoor er ruimte is voor 122.700 extra arbeidsplaatsen. Grote voorzieningen zoals ziekenhuizen en universiteiten worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Lees ook het rappport 'Een beter bereikbaar Nederland' (pdf 18 pagina's).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.