Bijgewerkt: 23 januari 2021

Verzoek wethouder Raat om hulp bij Kafka*-achtig situatie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-03-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg vraagt aandacht bij de Tweede Kamerfractie van de VVD voor een gecompliceerde situatie bij een ouder Amstelveens echtpaar in verband met de Wet Langdurige Zorg:

'Geachte heer Potters,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Een ouder Amstelveens echtpaar is door een beroep op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de knel gekomen. Dit echtpaar heeft mij als wethouder Zorg in Amstelveen uitgebreid verteld over de WLZ-situatie, waar zij in verzeild zijn geraakt. Het komt er in het kort op neer, dat ze niet meer van een WLZ-indicatie af kunnen komen en daarom maandelijks € 701,80 betalen voor zorg, waar ze geen gebruik van maken. Een uitgebreide uitleg vindt u bij de bijgevoegde situatieschets.

Als wethouder begrijp ik, dat het maken van wet en regelgeving doorgaans gecompliceerd is. Ook weet ik, dat de uitwerking in de praktijk niet voor iedere inwoner van Nederland altijd goed uit valt. De uitwerking bij de heer en mevrouw Woudstra kan echter niet de bedoeling zijn en zij zijn vast niet de enige die dit in Nederland overkomt. Zij lopen tegen een situatie aan die gecompliceerd is, maar niet onoplosbaar. Deze problematiek heeft niets met (gemeentelijke) zorg te maken, maar alles met landelijke procedures en regels. Daarom doe ik een dringend verzoek aan jullie om in deze situatie aan te pakken in het belang van de familie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg gemeente Amstelveen


Ik zou jullie willen verzoeken onze staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te vragen de (spreekwoordelijke) telefoon te pakken om hier zelf doorheen te breken. Vanzelfsprekend zijn jullie van harte welkom om in Amstelveen te komen kijken en luisteren naar het verhaal van de familie Woudstra'.

Ik stel het op prijs als u mij op de hoogte kunt houden over de behandeling en voortgang van deze situatie in het Haagse. Dank alvast voor uw inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat

Wethouder Zorg gemeente Amstelveen

CC: familie Woudstra, Zorgkantoor Z&Z, CAK, CIZ, Zorgleverancier Brentano Amstelveen.

*kafkaiaanse situatie= beklemmend en vervreemdend, zoals de sfeer in de romans van de schrijver Frans Kafka


Bijlage:  Situatieschets familie Woudstra

Dhr. Woudstra heeft een progressieve somatische ziekte. Hij woont samen met zijn vrouw in hun appartement in Amstelveen. Op advies van hun nieuwe huisarts vraagt hij alvast een WLZ- indicatie aan voor als het slechter met hem zal gaan;

De WLZ indicatie wordt gesteld op Lichamelijk Gehandicapt ZZP4 en Begeleiding Groep, met overbruggingszorg in de vorm van Persoonlijke Verzorging thuis en gaat in op 30-03-2015. Dhr. Woudstra komt op een zogenaamde ‘slaap wachtendelijst’ bij zorgaanbieder Brentano in Amstel- veen, die als dossierhouder ook de overbruggingszorg levert in de vorm van 30 minuten per week ondersteuning bij douchen. De eigen bijdrage WLZ bedraagt in 2015 € 28,40,-

Op 2 december ontvangt dhr. Woudstra een brief, dat hij vanaf 2016 op basis van inkomen en vermogen een zogenoemde lage eigen bijdrage gaat betalen van € 701,80,- Als reden wordt op- gevoerd, dat dhr. Woudstra een Modulair pakket Thuis (MPT) ontvangt. Deze term is nieuw voor zijn vrouw en hem. Een keuze voor een MPT hebben zij nooit gemaakt;

Dhr. Woudstra laat de zorglevering van 30 minuten per week door de aanbieder stopzetten. Hij ontvangt de laatste keer PV op 31-12-2015. Zijn vrouw neemt contact op met het Zorgkantoor Amstelland-Meerlanden (wordt gevoerd door Zorg en Zekerheid te Leiden), het CIZ en het CAK. Ook heeft ze contact met een jurist van VWS over de mogelijkheid van het stopzetten van haar indicatie. Haar wordt medegedeeld dat dit niet mogelijk is. In dit proces ontvangt zij ondersteuning van het welzijnswerk in Amstelveen;

Omdat de familie er zelf niet uit komt, stuurt mevr. Woudstra namens haar man tevens een brief aan uw commissie en de Nationale Ombudsman. Tot slot went ze zich tot mij voor ondersteuning;

Op 3 maart 2016 ontvangt dhr. Woudstra de "beschikking lage eigen bijdrage” voor € 701,80 per kalendermaand: per 4 januari 2016 is dhr. Woudstra de ‘lage’ eigen bijdrage verschuldigd.

Ambtelijk onderzoek en vragen

Het blijkt niet mogelijk een afgegeven WLZ-indicatie te ontbinden als er geen sprake is van een verkeerde beoordeling tijdens het indicatieproces. Zoals mevrouw Woudstra het te horen kreeg van een indicatie-adviseur van het CIZ: “uw man heeft een progressieve ziekte, zijn situatie zal niet verbeteren, de indicatie klopt en kan daarom niet ongedaan worden gemaakt”. Een jurist van VWS heeft dit laatste bevestigd;

CAK geeft aan dat in hun systeem een MPT als zorgpakket staat opgevoerd. Zolang dit zorgpakket in het systeem staat, is mevrouw betalingsplichtig voor de eigen bijdrage WLZ, aldus het CAK. Het wel of niet ontvangen van zorg zou niet leidend zijn. De afgegeven indicatie ook niet. Het CAK zou niet in staat zijn dit MPT te verwijderen, dat kan alleen via het Zorgkantoor;

Het Zorgkantoor geeft aan, dat zij het MPT niet kunnen verwijderen uit hun systeem, of dat van het CAK, omdat zij dit MPT helemaal niet in hun eigen systeem hebben staan. Dit laatste strookt ook met ‘Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz’ (Zorgverzekeraars Nederland), waarin is opgenomen, dat zolang een aanbieder dossierhouder is (en dus cliënt op een wachtlijst bij hen staat) een MPT uitgesloten is. Dit nog los van het feit, dat een cliënt een bewuste keuze voor een MPT moet hebben gemaakt (en familie Woudstra kende deze zorgvorm niet eens);

Bij zorgaanbieder Brentano staat cliënt op een wachtlijst (als zogenoemde slaapwachtende). Brentano heeft bevestigd, dat de laatste zorglevering (PV) geweest is op 31-12-2015 voor de duur van 30 minuten;

Inhoudelijke vragen die bij mij opkomen zijn:

Hoe kan het, dat iemand die geen WLZ-indicatie meer wil hebben hier niet vanaf kan in Nederland?

Hoe kan er een MPT in de systemen van het CAK staan, terwijl een MPT op basis van Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz niet mogelijk is in deze situatie en ook niet voor komt in de systemen van het zorgkantoor?

Hoe kan het, dat dhr. Woudstra een eigen bijdrage moet blijven betalen, terwijl hij geen zorg meer afneemt sinds 1-1-2016?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.