Bijgewerkt: 22 januari 2021

Vier opkopers beboet wegens negeren van de digitale registratieplicht

Nieuws -> Informatief

Bron: OM Arrondissementsparket Amsterdam
11-01-2018

Vier opkopers in Amsterdam die hun ingekochte tweedehands goederen niet in het Digitale Opkopersregister (DOR)  registreren, hebben op 11 januari 2018 een strafbeschikking opgelegd gekregen door de officier van justitie. De opkopers van tweedehands goederen moeten een geldboete betalen van € 750. Het gebruik van het Digitale Opkopersregister is sinds 1 november 2016 in Amsterdam wettelijk verplicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het gebouw van het OM Arrondissementsparket Amsterdam aan het IJdok


Opkopers, zoals goudopkopers, telefoonwinkels, pandjeshuizen, fietshandelaren, opkopers van metalen en opkopers van ‘ongeregelde goederen’ zijn verplicht om zich aan te sluiten bij dit digitale register. Deze registratieplicht is ingevoerd, omdat een handelaar in tweedehands goederen zich – ongewild – schuldig kan maken aan een misdrijf als hij of zij gestolen goederen inkoopt.

De opkopers die vandaag een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen, zijn werkzaam bij verschillende soorten bedrijven: een tweedehandswinkel in computers, een tweedehandswinkel in telefoons, een bedrijf dat in boten handelt en een bedrijf dat fietsen opkoopt, opknapt en verkoopt. In totaal hebben vandaag vier personen een strafbeschikking van € 750 opgelegd gekregen. Zij waren wel aangesloten bij het DOR maar registreerden onvolledig of niet.

De registratieplicht voor opkopers staat omschreven in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht. Op basis van dat artikel zijn opkopers wettelijk verplicht een inkoopregister bij te houden waarin onder meer wordt geregistreerd om wat voor artikel het gaat en wie het artikel heeft aangeboden voor welke prijs. Deze registratieplicht voor de inkoop van tweedehands goederen bestaat sinds 1880. Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is de moderne variant van het papieren register.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.