Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Volgens BBA- jeugdbeleid moet radicaal anders

Nieuws -> Gemeente

Bron: David de Jong
21-01-2008

BBA is van mening dat het jeugdbeleid radicaal anders moet. Het College van B W gaat uit van de bestaande situatie en denkt dat met een aantal maatregelen die maar liefst 800.000 euro extra kosten per jaar bovenop de 1,1 miljoen euro die al uit wordt getrokken, de problemen opgelost zouden worden.

BBA zet hier ernstige vraagtekens bij. Niet alleen laat het College van B&W achterwege goed na te gaan wat met bestaande gelden nu precies wordt gedaan en wat het effect is geweest van de ingezette middelen, ook richt het College van B&W zich eenzijdig op Amstelveen-Zuid.

BBA vindt het goed dat ondernemers, de gemeente, politie en anderen samenwerken in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen, in gebieden waar (voorheen) een aantal problemen bestond/bestaat.

Downtown Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het DownTown bord boven de ingang van het jongerencentrum in Westwijk


BBA is echter ernstig verbaasd dat er een nieuw fenomeen opduikt met een bewaker bij de ingang van de winkels om de criminaliteit buiten te houden. “Als dat de nieuwe norm wordt voor Amstelveen, namelijk dat winkels alleen nog open kunnen zijn met behulp professionele bewakingsdiensten, dan tekent dat de veiligheidsituatie aldaar en het manco van de lokale overheid die primair verantwoordelijk is voor de veiligheid. We hopen dat dit zo snel mogelijk niet meer hoeft,” aldus BBA-woordvoerder David de Jong.

“Het College van B&W heeft zichtbaar moeite om duidelijk te maken waar de problemen zitten. Door jongeren over een kam te scheren in de beleidsnotitie, durft B&W niet te benoemen waarom het essentieel is beleid te maken op bepaalde groepen die de problemen veroorzaken,” aldus raadslid De Jong.

De vraag komt op wat nu de resultaten zijn van de door het College eerder beloofde aanpak van de problemen met bepaalde groepen jongeren en waarom dat beleid eventueel niet gewijzigd wordt. Door voortzetting van het beleid en hiervoor nog eens 8 ton euro’s uit te trekken is zeer de vraag of hier niet sprake is van de wet behoud van ellende. Eens structurele aanpak vanuit een goede samenhang van preventie en repressie blijft absolute noodzaak.

BBA hoopt dat het College van B&W bereid is het jeugdbeleid anders vorm te geven opdat duidelijk aandacht is voor een Amstelveen breed beleid. Een beleid dat primair rekening houdt met het welzijn en de veiligheid van alle Amstelveense burgers (jong en oud) en ondernemers.

Het is een samenhangend beleid dat gericht op directe actie (vandalisme, strafbare overlast en andere strafbare feiten direct aanpakken), educatie (in bepaalde vormen van onderwijs meer wijzen op het belang van de samenleving en de gevolgen van gedrag van probleemjongeren) en een duidelijk gericht programma ter preventie van het ontstaan van probleemjongeren, waarbij jongeren en hun ouders aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en gedrag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.