Bijgewerkt: 26 mei 2020

Volgens de minister het traject rond inburgering moet beter

Nieuws -> Informatief

Bron: RIjksoverheid
21-04-2016

Er loopt een onderzoek naar de knelpunten rond het inburgeringsexamen, dat nieuwkomers in ons land moeten afleggen. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 20 april 2016 in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het tegenvallende aantal nieuwkomers, dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt. De minister wil ook, dat de eisen aan de aanbieders van inburgeringlessen worden aangescherpt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Lodewijk Asscher (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 geldt, zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het verplichte inburgeringsexamen. Bij DUO kan een lening worden afgesloten om hiervoor inburgeringslessen te volgen. Ook worden op de website van DUO tips, hulp en proefexamens aangeboden. Nieuwkomers hebben drie jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. De eerste groep inburgeraars nieuwe stijl moet inmiddels dus het examen succesvol hebben afgerond.

De cijfers die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer stuurde laten zien, dat dit nog niet goed loopt; van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013, de groep waarvan de inburgeringstermijn dus in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet voor het inburgeringsexamen geslaagd. DUO bekijkt nog, of er hier sprake is van verwijtbaarheid. Nieuwkomers uit 2014 en 2015 hebben nog één, of twee jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen, voor de groep uit 2013 begint de tijd te dringen. Uit de cijfers blijkt, dat asielmigranten meer moeite hebben om hun inburgering af te ronden dan gezinsmigranten.Omdat er al signalen waren, dat veel inburgeraars nog niet aan hun inburgeringsplicht voldoen, krijgen alle nieuwkomers die na een half jaar geen actie hebben ondernomen een waarschuwing. Ook krijgen ze een brief als de termijn voor hun inburgering dreigt te verlopen. Ze krijgen daarin informatie over, waar ze terecht kunnen en wat de gevolgen zijn van het niet tijdig voldoen aan de inburgeringsplicht.

Voor minister Asscher zijn de tegenvallende cijfers reden om extra maatregelen te nemen : ‘Het is essentieel, dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving, de taal leren en weten wat de normen en waarden hier zijn. De inburgering is hier een cruciaal startpunt voor. Ik laat onderzoeken, waarom dit niet goed gaat, de uitkomsten van dit onderzoek verwacht ik na de zomer.’

De minister is in gesprek met Blik Op Werk, de instelling die aanbieders van inburgeringslessen controleert en van een keurmerk voorziet, om de kwaliteitseisen aan deze aanbieders te verhogen en de controles en sancties aan te scherpen. Blik op Werk zal onder meer een klachtenlijn openen waar inburgeraars terecht kunnen met misstanden bij de aanbieders van inburgeringslessen. Sinds begin dit jaar is de vergoeding die gemeenten krijgen om asielgerechtigden te begeleiden verdubbeld. Dat geld is onder meer bedoeld om nieuwkomers de weg te wijzen naar lokale organisaties die hulp bieden bij de inburgering, bijvoorbeeld Taalmaatjes. Verder wordt vanaf volgende jaar het traject rond de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering, als de Eerste en Tweede Kamer hier mee instemmen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.