Bijgewerkt: 21 januari 2021

Voordeel door collectieve inkoopactie woningisolatie in Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-02-2014

Vrijdag 31 januari 2014 zijn bijna 3.000 isolatiemaatregelen in Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen geveild. Hiermee zijn de prijzen bekend geworden voor de aanschaf van gevel- en vloerisolatie uit de collectieve inkoopactie ‘Winst uit je Woning’. Alle 1.794 inschrijvers ontvangen in februari een offerte voor de isolatie van hun gevel en/of vloer. De gemeenten Amstelveen en Diemen hebben als pilot vanuit de Amstelland Meerlanden regio een belangrijke rol gehad in de opzet van de campagne.

Door deze collectieve inkoop, gecombineerd met een isolatiesubsidie vanuit de gemeenten, kan het voordeel voor bewoners oplopen tot 35%! De scherpe prijs is mogelijk doordat het isolatiewerk efficiënt kan worden uitgevoerd: de huizen liggen in drie aaneengesloten gemeenten en de acquisitiekosten voor de isolatiebedrijven worden beperkt. Woningeigenaren verlagen hun energierekening en isolatiebedrijven kunnen meer werk doen tegen lagere kosten. Zo draagt het project bij aan de doelstellingen van de gemeenten: verduurzaming en beperking van de woonlasten

isolatie Amstelveen
(Bron Winst uit je woning - 2013)

Spouwmuurisolatie levert jaarlijks 200 euro energielastenverlaging per jaar op en vloerisolatie scheelt 100 euro per jaar


Met name eigenaren van niet-geïsoleerde woningen van vóór 1976 betalen onnodig veel voor hun verwarming. Na isolatie van de spouwmuren besparen zij ongeveer 300 euro per jaar. De investering hiervan ligt rond de 1.100 euro. De CO2-emissiereductie van deze maatregel is 600 kg. per jaar. Vloerisolatie bespaart ongeveer 120 euro per jaar. De investering ligt rond de 1.200 euro. De CO2-emissiereductie van deze maatregel is 300 kg. per jaar. 

In totaal zijn bijna 3.000 isolatieklussen geveild met een waarde van in totaal 4 miljoen euro. Als slechts een kwart van deze klussen binnen deze actie wordt uitgevoerd, dan wordt jaarlijks al 200.000 euro aan energielasten bespaard en ruim 800 ton CO2-emissie voorkomen.

Wethouder Wonen en Duurzaamheid Jan-Willem Groot (CDA): “Ik hoop, dat heel veel mensen ingaan op dit aanbod. Mede dankzij de collectieve aankoop en de subsidieregeling van de gemeente kunnen de investeringen in woningisolatie snel worden terugverdiend.”

Alle ruim 1.794 inschrijvers ontvangen een advies op maat. Per woning is onderzocht welke vloer- en of gevelisolatiesystemen toepasbaar en wenselijk zijn. Op basis van dit advies en de prijs uit de veiling ontvangen de inschrijvers een offerte. Na een akkoord op deze offerte en een technische controle aan huis worden bewoners geholpen met de subsidieaanvraag bij de gemeente en wordt het isolatiewerk uitgevoerd.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.