Bijgewerkt: 20 januari 2021

Voortgang 'Poorten van Amstelveen' november 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-11-2015

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:


Geachte raadsleden,

Hierbij informeer ik u over de laatste ontwikkelingen in de aanpak 'Poorten van Amstelveen'. Met dit project pakken we verregaand achterstallig onderhoud van panden aan de toegangswegen van Amstelveen aan.

Pand Kwik Fit. Recent hebben we gesproken met de eigenaren van het pand Amsterdamseweg 484-488 en de huurder Kwik Fit. Doel is samen tot herstel te komen van dit bijzondere bouwwerk uit de “Amsterdamse school”. Om het een frisse uitstraling terug te geven zal huurder Kwik Fit een voorstel maken voor een passende grote opknapbeurt van het gehele pand. De af- spraak is het voorstel uiterlijk begin november te bestendigen en tot spoedige uitvoering over te gaan. In afwachting van het voorstel worden nu de gepaste handhavende maatregelen overwogen.

Molenstaete. Eerder heb ik u laten weten, dat wij per 28 april 2015 de omgevingsvergunning van project Molenstaete (Amsterdamseweg 106) hebben ingetrokken. Met het uitblijven van nieuwe bouwactiviteiten was het huidige verloederde pand een doorn in het oog van het college en buurtbewoners. Voor dit project heeft zich echter een koper gemeld om het plan op korte termijn uit te voeren. Tussen koper en verkoper zijn afspraken in de overdracht opgenomen om het project goed in te passen in de bestaande omgeving. Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit tot intrekking van de vergunning. Omdat er nu wel sprake is van een concreet bouwvoornemen is dit bezwaar gegrond verklaard en blijft de oorspronkelijke omgevingsvergunning toch in stand. Begin december 2015 zal het pand gesloopt gaan worden. Daarna start de civieltechnische voorbereiding ten behoeve van het project. De bouwwerkzaamheden zullen starten in april 2016, of zoveel eerder als de werkvoorbereiding en het winterweer dit toestaan. Het college volgt het uitvoeren van de oorspronkelijke omgevingsvergunning door de nieuwe eigenaar met belangstelling.Bloemenkiosk Tully

Naast nieuwe supermarkt ‘Natuurwinkel’ (voorheen Albert Heijn-franchise) aan de Amsterdamseweg 136 staat al vele jaren de bloemenkiosk van de familie Rensen. De kiosk zag er verloederd uit en verdiende wel een opknapbeurt. Het doet me goed u te laten weten, dat de ondernemer hamer en kwast ter hand heeft genomen. Nu sluit de kiosk weer mooi aan bij de nieuwe buurman.Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

Hoogachtend,

Herbert Raat wethouder HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.