Bijgewerkt: 23 januari 2021

Voortgang aanbestedingstraject Hulp bij het huishouden in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

In de media verscheen het bericht van de SP-Amstelveen over de aanbesteding van de hulp bij het huishouden en de daarbij gehanteerde maximumtarieven. Om onnodige onrust, waar mogelijk, te voorkomen stuur ik u deze brief. Het aanbestedingstraject is nog in volle gang, op dit moment vindt de beoordeling plaats van de inschrijvingen. Gedurende het aanbestedingsproces kan en mag het college geen uitspraken doen over de inschrijvingen. Eind oktober wordt duidelijk, welke partijen de nieuwe contracten voorlopig gegund krijgen, half november wordt de uitkomst definitief.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Op het moment, dat de uitkomst definitief is, worden de inwoners van Amstelveen die hulp bij het huishouden nodig hebben en de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding. Tarieven, zoals vermeld in de brief aan de gemeenteraad van 17 augustus 2015 heeft het college bij de aanbesteding hulp bij het huishouden een minimum- en maximumtarieven berekend. Voor Hulp bij het huishouden (Hbh) is het minimumtarief € 19,50 per uur en het maximumtarief € 23,00 per uur. Voor Hbh+1 is het minimumtarief € 20,50 en het maximumtarief € 25,-per uur.

Voor het minimumtarief (die overigens hoger is dan de laagste kostprijs op dit moment) kan de hulp bij het huishouden uitgevoerd worden, zoals dat gevraagd wordt én kunnen aanbieders zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. De gemeenteraad heeft zich hier ook hard voor gemaakt in de verordening Wmo 2015 die op 1 oktober 2014 is vastgesteld. Bij het maximumtarief is rekening gehouden met de hoogste kostprijs op dit moment bij de hulp bij het huishouden. Daar ligt het maximumtarief € 0,60 per uur boven. Het maximumtarief voor hulp bij het huishouden ligt € 1,61 per uur hoger dan het gemiddelde van de nu gehanteerde tarieven.

Implementatie

Nadere uitwerking van de implementatie van de nieuwe contracten wordt in samenwerking met de huidige en nieuwe aanbieders vorm gegeven. Hierbij staan de belangen van de inwoners met hulp bij het huishouden én de medewerkers die de hulp bij het huishoudenuitvoeren voorop.

Ten slotte

De stelling van de SP, dat de door ons gehanteerde tarieven te laag zijn gaat niet op. Wij bezuinigen niet op de tarieven, ze vallen vanzelfsprekend binnen alle cao-voorwaarden. Mochten partijen het niet eens zijn met de cao, kunnen zij zich wenden tot de vakbonden en de werkgevers.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.