Bijgewerkt: 19 januari 2021

Voortgang overdracht welzijnswerk 18 december 2013

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-12-2013

Herbert Raat, wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de overgang van het welzijnswerk van Cardanus naar AanZ-Amstelveen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

‘t Open Hof

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2013 bent u geïnformeerd over de mogelijkheid, dat AanZ geen activiteiten zou aanbieden in wijkcentrum 't Open Hof vanwege problemen over de huur. Inmiddels kunnen wij u meedelen, dat AanZ met de eigenaar van 't Open Hof een huurovereenkomst heeft afgesloten, zodat de activiteiten gecontinueerd kunnen worden.

Meent Amstelveen
(Bron Jan Demming - 2013)

Actievoerders in De Meent op 12 december 2013


Cursusbureau

Ten aanzien van het cursusbureau hebben wij van Cardanus en AanZ-Amstelveen begrepen, dat de overgang van het cursusbureau nu is geformaliseerd. Dit onderdeel heeft weliswaar geen onderdeel uitgemaakt van de subsidietender, maar wij zijn verheugd, dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over het continueren van de werkzaamheden van het cursusbureau. De cursussen en activiteiten die Cardanus via het cursusbureau aanbiedt, worden gewaardeerd door onze inwoners.

Positie van personeel en vrijwilligers

De afgelopen weken hebben wij veel aandacht besteed aan een zorgvuldige benadering door zowel Cardanus als AanZ van alle gebruikers van de wijkcentra. Ten aanzien van de positie van het personeel hebben wij voortdurend benadrukt richting AanZ dat dit zorgvuldig zou gebeuren. In onze brief van 3 december 2013 gericht aan AanZ hebben wij nogmaals verwezen naar de formele stukken van de subsidietender, waarin gesteld wordt dat geselecteerd personeel wordt aangesteld met behoud van de rechtspositie die voortvloeit uit de bij overname geldende CAO-welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

AanZ-Amstelveen heeft aangegeven in haar brief van 5 december 2013, dat zij de voor het uitvoeren van de opdracht benodigde en geschikt gebleken werknemers van Cardanus aanstelt conform de uitgangspunten van de CAO en de tender.

Wij hebben geconstateerd, dat de positie van de vrijwilligers en de twijfel, of zij hun activiteiten willen continueren voor een groot deel samenhangt met de positie van de beheerders van de wijkcentra. Met name speelt dit rond wijkcentrum De Meent. Inmiddels hebben wij begrepen, dat één van de twee beheerders door AanZ is aangesteld.

Wij hopen, dat door deze ontwikkeling de vrijwilligers van De Meent hun activiteiten zo veel mogelijk zullen continueren. Richting AanZ-Amstelveen benadrukken wij voortdurend, dat tijdige communicatie over de stappen die zij zet in de overname naar alle partijen van groot belang is, vooral voor het behoud van de inzet en betrokkenheid.

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Herbert Raat, wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.