Bijgewerkt: 24 januari 2021

Voorwaarden norm topinkomen bij subsidie ontvangende instellingen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
04-09-2014

Gemeenten en provincies kunnen voorwaarden aan subsidietoekenning stellen om te voorkomen, dat topinkomens met gemeentelijk, of provinciaal geld worden gefinancierd.  Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag in de beantwoording op Kamervragen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Ronald Plasterk, (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


De Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk, dat gemeenten en provincies normen stellen aan de inkomens van functionarissen bij subsidie ontvangende instellingen. Gemeenten en provincies mogen volgens een recente uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet na het verlenen van de subsidie alsnog een maximale beloning als verplichting opleggen. De inkomensnorm moet als voorwaarde worden opgenomen in het subsidietraject. Wanneer een instelling daar niet aan voldoet, komt deze dus niet in aanmerking voor subsidieverlening.

Minister Plasterk vindt het goed, dat er ook op decentraal niveau aandacht is voor evenwichtige, verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare inkomens. Plasterk wil deze initiatieven ondersteunen en is bereid om samen met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) modellen te maken die gemeenten en provincies kunnen gebruiken voor de aanpak van topinkomens bij subsidietoekenning.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.