Bijgewerkt: 26 januari 2021

Vrijwilligers van RTV-Amstelveen hebben geen vertrouwen in omroepbestuur

Nieuws -> Informatief

Bron: RTVA Vrijwilligers
30-06-2020

Een groot deel van de vrijwilligers van lokale omroep RTV-Amstelveen heeft het vertrouwen in het bestuur van RTVA opgezegd. De groep vindt dat het bestuur steeds minder schouder aan schouder met de medewerkers is gaan staan. De afstand die hierdoor is ontstaan heeft de ambitieuze toekomstplannen van de omroep danig in de weg gestaan.

Nieuwe, jonge omroep. RTVA heeft samen met NH Nieuws een duidelijke toekomstvisie en het bestuur weet volgens de medewerkers niet goed hoe dit te verwezenlijken. Er wordt gestreefd naar een omroep die vernieuwend en verdiepend is. Hiervoor is instroom van nieuwe vrijwilligers en studenten journalistiek noodzakelijk. Het bestuur bevorderde dit proces de afgelopen maanden niet. Medewerkers denken daarom dat het tijd is om een nieuwe weg in te slaan, zonder het huidige bestuur. Enkele vrijwilligers staan klaar om plaats te nemen in een interim-bestuur om de overgang naar een nieuwe frisse en jonge organisatie te begeleiden.

Foto Amstelveen
(Foto Vrijwilligers RTV-Amstelveen - 2020)

De vrijwilligers van RTVA verzorgen de live TV-uitzending van de kerkdienst van RK Kerk uit het Noorddamcentrum in Bovenkerk op 15 maart 2020


Niet betrokken. Het bestuur van RTVA heeft anderhalf jaar nodig gehad om met een plan tot samenwerking met NH te komen dat binnen de gemeente niet de handen op elkaar kreeg. Medewerkers voelden zich tijdens dit proces totaal ongezien. Dit komt volgens hen vooral doordat het bestuur niet genoeg op de hoogte is van wat zich op de werkvloer afspeelt en wie er allemaal betrokken is bij RTVA. De medewerkers vinden dit onacceptabel gezien al het harde werk dat zij binnen de samenwerking met NH Nieuws hebben verzet om de Amstelvener te voorzien van kwalitatief nieuws.

Ook het feit dat medewerkers nieuws over de eigen omroep meermaals via andere media en de website van de gemeente Amstelveen moesten vernemen, draagt bij aan het besluit om het vertrouwen in het bestuur op te zeggen. De informatievoorziening vanuit het bestuur naar de medewerkers toe was jarenlang karig en laat. Vanuit het bestuur kwamen toezeggingen tot verbetering, maar dit bleef helaas uit. Daarnaast heeft het bestuur in de afgelopen jaren besluiten genomen die bij veel vrijwilligers de wenkbrauwen deden fronsen.

Medewerkersbeleid. RTVA wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers. Om de nieuwsvoorziening kwalitatief te kunnen garanderen is een vaste basis van de eindredacteur, een aantal bekwame vrijwilligers en stagiairs noodzakelijk. De laatste maanden ontbrak het aan deze vaste basis. Alles werd op de schouders van de eindredacteur gelegd. Dit werd al op 4 februari 2020 aangekaart bij het bestuur. Reacties en resultaten bleven uit. Toen de eindredacteur door ziekte uitviel, werd de nieuwsvoorziening overgenomen door een groep parttime vrijwilligers.

Een groot deel van deze vrijwillige medewerkers heeft besloten per direct de nieuwsvoorziening neer te leggen zolang het huidige bestuur aanblijft. De medewerkersgroep wil een frisse jonge omroep en ziet niet hoe dit bewerkstelligd kan worden met het huidige bestuur. De nieuwsvoorziening wordt wel voortgezet door de eindredacteur en een enkele vrijwilliger. De groep vrijwilligers wil benadrukken dat de bedoeling is geweest om deze onenigheid intern op te lossen. Nu het bestuur de visie van de vrijwilligersgroep naast zich neerlegt, zien zij echter geen andere mogelijkheid dan de publiciteit op te zoeken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.