Bijgewerkt: 16 juli 2020

VvE's moeten elk jaar 0,5 procent reserveren voor meerjarig onderhoudsplan

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
31-05-2016

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen, of voor onverwachte kosten.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Dat staat in een wetsvoorstel, dat de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uit onderzoek blijkt, dat de helft van de VvE’s nu te weinig spaart voor het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud bij complexen en verloedering in de buurt. Het wetsvoorstel regelt daarom een verplichte minimale reservering per jaar voor onderhoud.

Het wetsvoorstel maakt ook duidelijker, dat VvE’s een lening kunnen aangaan; nu is daarover vaak onzekerheid bij zowel VvE’s als banken. Leningen kunnen nodig zijn voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, of voor onverwacht groot-onderhoud. Ook regelt het wetsvoorstel, dat elk lid van de VvE voortaan alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor zijn aandeel in de lening en dat bij verkoop van het appartement de lening overgaat naar de nieuwe eigenaar. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.