Bijgewerkt: 27 januari 2021

Wateroverlast op de banen van Tennisvereniging Aemstelburgh

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2014

Burgemeester van Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Op het park waar Tennisvereniging Aemstelburgh speelt is de wateroverlast de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. De laatste renovatie dateert van 2008. In die tijd is vanwege budgettaire overwegingen en de krap beschikbare tijd slechts een deel van de banen aangepakt, waarmee het park zo goed als mogelijk werd geoptimaliseerd.

De gemeente, eigenaar van het park, en het bestuur van de vereniging hebben gezamenlijk een extern bureau gevraagd om een analyse van de problematiek en een oplossingsrichting. Belangrijkste conclusie is, dat de waterberging en afvoercapaciteit onvoldoende zijn en de oude drainage niet meer voldoet. Geadviseerd wordt nieuwe drains, banen op afschot en een nieuwe gravel-laag aan te leggen. De kosten worden geraamd op € 478.000.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

Een beetje overdreven artist impression van een onder water staande tennisbaan


Gezien de urgentie van de problematiek zullen wij u voor de vergadering van de gemeenteraad van december 2014 nog een voorstel doen toekomen om de problemen van Aemstelburgh op te lossen. Mogelijk onderdeel van de oplossing is overdracht van beheer, onderhoud en instandhouding naar de vereniging. Hiermee komt de zorg voor het tennispark in een hand te liggen. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de nu voorliggende renovatie is hierbij een voor de hand liggende eerste stap.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.