Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Wensen omwonenden verwerkt in plannen Hortensialaan/Lindenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-03-2011

Naar aanleiding van de drie varianten die B en W van Amstelveen in augustus 2010 presenteerden voor de herontwikkeling van Hortensialaan/Lindenlaan is uitvoering overlegd met een werkgroep met bewoners en een vertegenwoordiging van het wijkplatform Keizer Karelpark.

Uitkomst is, dat de herontwikkeling nu bestaat uit woningen aan de zuidzijde van de Lindenlaan en het onderwijsgebouw en woningen tussen de Lindenlaan en Hortensialaan. Het speelterrein blijft gehandhaafd. Dit staat in de Nota van Uitgangspunten die het college van B en W op 15 maart 2011 heeft vastgesteld.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat in de raadzaal


Het nieuwe onderwijsgebouw omvat basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang, inclusief een gymzaal. Door mede gebruik te maken van het bestaande speelterrein ontstaat veel speelruimte voor de schoolkinderen. Daarnaast is het gehele speelterrein ook beschikbaar voor kinderen uit de buurt.

De nieuwe indeling vraagt om een aantal aanpassingen in de omgeving. Op de Benderslaan komt eenrichtingsverkeer en aan de oostzijde richt de gemeente een haal- en brengzone in. Ook aan de Lindenlaan komt een haal- en brengzone. Het groen blijft zoveel als mogelijk intact of wordt versterkt.

Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): “Onze nieuwe werkwijze levert draagvlak voor de plannen op bij omwonenden. Dat was nou precies de bedoeling. Owonenden in het beginstadium betrekken bij de plannen voor de Hortensialaan/Lindenlaan werpt zo zeker vrucht af. Met hun kennis van de buurt weten ze belangrijke inzichten toe te voegen die we in de plannen hebben kunnen verwerken.”

In een werkgroep is intensief samengewerkt met omwonenden en vertegenwoordigers van scholen en wijkplatform om tot het beste resultaat te komen. Wethouder Onderwijs Herbert Raat (VVD): “Ik hoop, dat we door de betrokkenheid van scholen en omwonenden bij de plannen straks ook voortvarend aan de slag kunnen om goede onderwijsvoorzieningen op deze plek te realiseren.”

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten in haar vergadering van 27 april 2011. Het streven is om eind 2012 te starten met de bouwwerkzaamheden voor het schoolgebouw en in 2013 met de bouw van de woningen. Na vaststelling van het bestemmingsplan in 2012 kan de gemeente een marktpartij selecteren voor het realiseren van het woningbouwprogramma. Voor het onderwijsgebouw selecteert de gemeente binnenkort een architect.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.