Bijgewerkt: 25 februari 2020

Werkgroep voor participatie Hortensialaan/Lindenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-10-2010

Bij de ontwikkelingsrichting voor het gebied Hortensialaan/Lindenlaan hebben B en W drie varianten in beeld gebracht en hun voorkeur uitgesproken voor de variant, waarbij kwaliteit boven hoogste opbrengst gaat.

Reacties van omwonenden geven aanleiding de drie varianten verder te bestuderen om een optimale keus uit de mogelijkheden te kunnen samenstellen en deze op te nemen in een zogeheten Nota van Uitgangspunten (NvU) Hortensialaan/Lindenlaan.

Wethouder John Levie van Ruimtelijke Ordening (BBA) heeft, ondermeer bij de behandeling van deze gebiedsontwikkeling in de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur van 21 september, aangegeven te streven naar de beste inpassing van ondermeer scholen, woningen en speelterrein in dit gebied.

De reacties die in de periode tot en met 30 september 2010 bij de gemeente zijn binnengekomen leveren belangrijke input om in overleg met de werkgroep tot een wenselijke invulling te komen.

Wethouder John Levie: “Ik vind het van groot belang, dat de voor- en nadelen van alle drie de varianten goed de revue passeren voordat gekozen wordt voor een uiteindelijke invulling. De beoogde samenstelling van de werkgroep is er op gericht om vooral omwonenden met veel kennis over de buurt hun ideeën in te laten brengen die dan waar mogelijk in het plan worden meegenomen.”

In de vergadering van het wijkplatform Keizer Karelpark op 27 september heeft wethouder John Levie aangegeven dat de gemeente voor de totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied gaat samenwerken met een werkgroep.

Met behulp van het wijkplatform wordt een groep van maximaal 10 personen samengesteld, waarmee de gemeente rechtstreeks het overleg gaat voeren. De uitkomsten komen in een concept-NvU, die naar verwachting februari 2011 ter beslissing aan de gemeenteraad wordt aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.