Bijgewerkt: 24 augustus 2019

Werkloosheid van ouderen is groot probleem voor de Nederlandse economie

Nieuws -> Informatief

Bron: ING
14-09-2015

De Nederlandse economie kampt de komende jaren met hoge werkloosheid onder ouderen en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Nederland heeft potentieel voldoende arbeidskracht in huis om de economie goed te laten draaien, maar arbeidsaanbod en -vraag lopen steeds vaker en verder uiteen. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau naar het groeivermogen van Nederland. Het bureau heeft een aantal maatschappelijke partijen (MKB Nederland, FNV Jong, ANBO, TNO, VSNU e.a.) uitgenodigd om de economische uitdagingen voor Nederland te prioriteren. In een openbare expertmeeting leggen zij vanmiddag de basis voor een groeiagenda voor Nederland.  De voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer, neemt de eerste conclusies in ontvangst.

De eerstkomende jaren zien er goed uit voor de Nederlandse economie. "Er is veel ruimte om te groeien, grote schokken in de wereld om ons heen daargelaten," aldus Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. "Maar op termijn laat een aantal structurele factoren zijn sporen flink na: vooral de vergrijzing, en de achterblijvende economische kracht van oudere werknemers en werkgevers, is een bron van economische zorg.”

Foto Amstelveen
(Foto Christiaan Krouwels - 2014)

Mariëtte Iris Hamer (1958) de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad


De werkloosheid onder ouderen is nu al historisch hoog en loopt de komende jaren verder op. Ook al herstelt de Nederlandse economie zich, deze groep profiteert daar niet echt van. Het profiel van ouderen sluit steeds minder aan op de behoefte van werkgevers. Tegelijk zullen werkgevers aanlopen voor het vervullen van vacatures vaker op ouderen aangewezen zijn. “Een economie die tegen zijn grens aan loopt omdat werkgevers vacatures niet gevuld krijgen, en tegelijk ouderen die werkloos thuis zitten. Dat is het beeld dat opdoemt als we door onze oogharen een paar jaar vooruit kijken. Dat schaadt zowel de ouderen, als het groeivermogen van de Nederlandse economie”, aldus Blom.

Nu het kabinet Rutte-II bijna het vierde regeringsjaar in gaat, lijkt de hervormingszin enigszins verdwenen binnen de regeringscoalitie. Een flink aantal partijen ziet echter nog kansen om de economie ook voor de wat langere termijn een impuls te geven. Zij hebben het initiatief genomen om tot een nieuwe groeiagenda voor Nederland te komen. Woensdag 9 september om van 15.30 tot 17.15 komen zij tezamen in het Mauritshuis in Den Haag om hiervoor de eerste aanzet te geven. Onder de deelnemers zijn partijen als MKB Nederland, FNV Jong, ANBO en TNO. Het ING-rapport en de uitkomsten van de discussie worden overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Naast de waarschuwing verschaft het rapport 'Zeven vette jaren?' (pdf 22 pagina’s) ook helderheid over enkele 'borrelpraatjes' die de ronde doen over de Nederlandse economie. Zo blijken nieuwe ouderen, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, een stimulans voor de economie. Ook de werkgelegenheid en het grote aantal zzp-ers geven de Nederlandse economie een impuls. Daarentegen blijkt ons exportmodel onder druk te staan, en heeft onze sectorstructuur mogelijk een lagere potentiële groei op lange termijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.