Bijgewerkt: 19 september 2020

Werknemers gelijk loon voor gelijk werk in de EU

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-03-2016

De Europese Commissie wil, dat werknemers gelijk loon ontvangen voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Nu kunnen zij een lagere beloning krijgen, omdat alleen de 'harde kern' van de arbeidsvoorwaarden geldt. Zo kan iemand uit een ander land met veel ervaring nu nog tegen een beginnerssalaris aan het werk worden gezet. Dat gaat veranderen. Dit maakte de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken Marianne Thyssen vandaag bekend. Om dit mogelijk te maken stelt de Commissie voor om de detacheringsrichtlijn aan te passen. 

Foto Amstelveen
(Bron M. Thyssen Twitter - 2016)

Marianne Leonie Petrus Thyssen (1956) is een Belgische christendemocratisch politica voor Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V). Sinds 1 november 2014 is ze Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit in de commissie-Juncker


 In juni 2015 stuurde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorstel voor een verandering van de detacheringsrichtlijn naar Thyssen. Dit voorstel werd door zes andere landen gesteund, namelijk Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. Minister Asscher: 'Dit is een belangrijke volgende stap om het vrije verkeer van werknemers eerlijker te maken in Europa. Het kabinet heeft er hard aan gewerkt om gelijke beloning voor gelijk werk in Brussel tot een prioriteit te maken'. Het kabinet is voorstander van een sterk Europa, waar werknemers en bedrijven makkelijker over de grens kunnen werken en werknemers tegelijkertijd beter beschermd worden. De minister wil daarom al langere tijd de richtlijn aanpassen.

De Commissie stelt voor de detachering van een Europese werknemer te beperken tot twee jaar. Daarna krijgt de gedetacheerde werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden als ieder ander die in het land werkt. Ook krijgen buitenlandse uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden als nationale uitzendkrachten. De Commissie stelt verder voor dat lidstaten mogen eisen, dat onderaannemers hetzelfde loon betalen aan hun werknemers als de opdrachtgever.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Lodewijk Asscher (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president


De detacheringsrichtlijn is bedoeld om het werken in een ander EU-land gemakkelijker te maken. De richtlijn leidt er in de praktijk echter ook toe dat werknemers uit andere EU-landen onder het mom van een detachering langere tijd tegen lagere lonen aangesteld worden dan werknemers uit Nederland.

Het kabinet zal binnen drie weken een reactie op de voorstellen van Thyssen aan de Tweede Kamer sturen. Asscher zal, als voorzitter van de Raad, tijdens de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 en 20 april 2016 in Amsterdam inventariseren hoe andere lidstaten tegen de voorstellen aankijken en onderzoeken op welke wijze er binnen de Raad overeenstemming kan worden bereikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.