Bijgewerkt: 26 januari 2021

Wethouder Brandes wil extra geld voor de nieuwe gemeentelijke website

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-05-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken op ICT-gebied (Informatie- en CommunicatieTechnologie) op 20 mei 2017.

'Geachte leden van de raad,

Vorige week maandag heb ik de ICT-woordvoerders van de fracties bijgepraat over de laatste stand van zaken op ICT gebied. Graag informeer ik ook u over deze ontwikkelingen. Acties ter bescherming tegen WannaCry cyberaanval Allereerst meld ik, dat wij op 16 mei 2017, ruim een uur lang geen dienstverlening hebben kunnen verrichten in verband met een actie op het gebied van informatieveiligheid. Dit weekend vond de WannaCry cyberaanval plaats; dat zal velen van u niet ontgaan zijn. Deze aanval was de grootste ooit. Meer dan 200.000 computers wereldwijd zijn geïnfecteerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening


Vrijdagavond kwamen er wereldwijde richtlijnen, waarin een specifieke Microsoft-update werd aangeraden. Deze updates hadden wij al eerder geïnstalleerd. Op zondagavond kwamen er aanvullende richtlijnen (met aanvullende acties) vanuit het National Cybersecurity Centrum en de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG (de IBD). Op basis van deze richtlijnen hebben wij maandag in de ochtend extra analyses uitgevoerd en rond het middaguur het systeem herstart. We hebben hierdoor de dienstverlening moeten stilleggen. Na zo'n anderhalf uur was deze herstart uitgevoerd en kon de dienstverlening weer starten. Maandagavond hebben wij op eigen initiatief (aanvullend aan de richtlijnen) nog eens extra controles uitgevoerd, waarbij we geen sporen van het virus hebben aangetroffen.

Update website. Zoals ik u in de raadsbrief van maart 2017 heb gemeld, is het opgeleverde Content Management Systeem (CMS) getest door een professioneel op het gebied van het testen van software. De uitkomst van deze test geeft aan, dat het CMS nu werkt conform de eisen van het aanbestedingscontract. Echter, de test wijst ook uit, dat functionaliteiten, vormgeving van de nieuwe site nog niet voldoen aan het ambitieniveau, dat wij als gemeente Amstelveen nastreven. Daarnaast is het systeem zeer gebruiksonvriendelijk. In overleg met de leverancier brengen we de verdere kosten in beeld.

Kosten tot nu toe besteed. In de bijeenkomst van de woordvoerders hebben we gesproken over de kosten die tot nu toe zijn gemaakt voor het programma digitaal werken. Van de 1,7 miljoen die in 2015 door de gemeenteraad is vrijgemaakt voor het programma digitaal werken, is nu in totaal ruim 1,4 miljoen besteed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitgaven voor licenties, een nieuw zaaksysteem, de aankoop van systemen voor het sociaal domein en vergunningen.

Aanvullende kosten in de kadernota. Zoals ik ook in de commissievergadering ABM van heb aangegeven, is er extra geld nodig om het programma digitaal werken uit te kunnen voeren op het niveau, dat gevraagd wordt in het raadsbesluit van april 2015. De programmadirecteur digitaal werken is in nauwe samenwerking met de afdeling financiën hard aan de slag om helder te krijgen om hoeveel geld dit concreet gaat. Zowel voor de komende tijdvakrapportage als voor de Kadernota zal ik hierover met een raadsvoorstel komen. Volgens de planning wordt dit raadsvoorstel 20 juni 2017 in B en W behandeld en 6 juli 2017 in de commissie ABM.

Derde sessie woordvoerders.

Inmiddels zijn er na het aantreden van de nieuwe programmadirecteur twee bijeenkomsten geweest met uw woordvoerders om te informeren en om van gedachten te wisselen. Graag wil ik deze lijn doorzetten en daarom een nieuwe bijeenkomst organiseren voor de tweede helft van juni 2017. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.