Bijgewerkt: 26 mei 2020

Wethouder Groot intensiveert woonruimteverdeling

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-12-2010

Het college van B en W gaat ook in 2011 de vrije beleidsruimte voor toewijzing van sociale huurwoningen benutten die de Stadsregio Amsterdam (SRA) beschikbaar stelt. Daarnaast verscherpt CDA-wethouder Groot van Wonen de beschikbare woonruimteverdeling voor specifieke en kwetsbare doelgroepen. Dit om de doorstroming op de sociale woonmarkt verder op gang te krijgen.

Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


De vrije beleidsruimte van woonruimteverdeling voor Amstelveen en collega-gemeenten werd in 2008 vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling. Lokale overheden beschikken over deze vrije beleidsruimte om plaatselijk maatwerk te kunnen leveren en zo knelpunten op hun sociale woningmarkt op te lossen. Op dit moment geldt voor de gemeente Amstelveen een vrije beleidsruimte van 30%.

Van de circa 620 sociale woningen die jaarlijks beschikbaar komen, reserveert de gemeente circa 186 woningen voor specifieke doelgroepen. Daarvan zet de gemeente 45 appartementen in voor ouderen om eengezinswoningen vrij te maken voor grotere huishoudens. Dit is een intensivering ten opzichte van 2010 (toen 35 appartementen) en 2009 (25 appartementen).

Ook blijven sociaal medische urgenten en beroepsuitoefenaars zoals onderwijzers en verpleegkundigen in aanmerking komen voor voorrang op sociale woningen. En reserveert de gemeente jaarlijks 25 woningen met faciliteiten voor senioren.

Meer doorstroming

De Amstelveense sociale woonmarkt stroomt al jaren onvoldoende door en dit vormt een aanzienlijk knelpunt. Wethouder Groot zet in op meerdere maatregelen om de doorstroming weer op gang te krijgen: “naast specifieke aanpakken zoals Maatwerk voor Ouderen wil het college nog meer vrije beleidsruimte benutten om doorstroming te bevorderen.

We zijn in gesprek met de Stadsregio Amsterdam en de lokale corporaties om een verruiming van de vrije beleidsruimte mogelijk te maken. Het is belangrijk dat Amstelveense sociale woningen toekomen aan diegenen die ze het echt nodig hebben.”

Brussel

Per 1 januari 2011 moeten de woningcorporaties rekening houden met een nieuwe Europese maatregel. De Europese Unie bepaalde onlangs dat 90% van de sociale woningen van de corporaties alleen nog bestemd mogen zijn voor huishoudens met een inkomen tot hoogstens 33.614 euro per jaar.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij hogere inkomens met een sociale of medische urgentie, mogen corporaties afwijken van deze regeling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.