Bijgewerkt: 13 juli 2020

Wethouder Raat is beledigd op Facebook

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-10-2018

De gemeente Amstelveen verzoekt Facebook per direct account met foto's van- en beledigingen aan het adres van wethouders en ambtenaren te verwijderen

'Geachte raad,

Hierbij willen wij u informeren over het oneigenlijk gebruik van een portretfoto van wethouder Herbert Raat op een opruiend Facebook-account door een burger. Wij hebben afdeling Juridische Zaken opdracht gegeven om Facebook te verzoeken dit account per direct op te heffen. De situatie is als volgt.

De Facebookpagina is, naar alle waarschijnlijkheid, opgericht door een vrouw uit Amstelveen, waartegen wethouder Raat begin september aangifte heeft gedaan vanwege het uiten van bedreigingen richting een ambtenaar en hemzelf op social media. Deze vrouw heeft al eerder intimiderende uitingen gedaan online.

Begin maart dit jaar heeft de gemeente haar een brief gestuurd, waarin haar is gevraagd te stoppen met het uiten van dreigementen en het plaatsen van foto’s van ambtenaren en wethouders online. Ze is gesommeerd deze te verwijderen. Dit heeft zij niet gedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Herbert Raat


Mevrouw is in september op de hoogte gesteld van de aangifte die tegen haar is gedaan. Met de aangifte wil het stadsbestuur een ‘streep in het zand’ trekken, zodat voor iedereen duidelijk is dat bedreigingen en intimidatie niet geaccepteerd worden in Amstelveen. Zij gaat echter door met het intimideren van ambtenaren en wethouder Raat. Dit doet zij nu ook op de eerder genoemde Facebookpagina. Het Openbaar Ministerie is naar aanleiding van de aangifte een strafrechtelijk onderzoek gestart en onderzoekt momenteel of wordt overgegaan tot vervolging. Ook dit oneigenlijk gebruik van de portretfoto wordt aan het dossier toegevoegd.

In het college is afgesproken om consequent aangifte te doen als medewerkers of bestuurders bedreigd worden of wanneer er sprake is van misbruik van persoonsgegevens. In dit geval gaan wij aangifte doen van schending van het portretrecht en het doen van smadelijke en beledigende uitingen over een wethouder en ambtenaar.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst, de burgemeester, Bas EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.