Bijgewerkt: 21 januari 2021

Wethouder Raat over Jongeren Ontmoetingsplaats in Oude-Dorp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-11-2013

Geachte leden van het wijkplatform Oude-Dorp,

Uit de periodieke handhavingrapportage jeugd en veiligheid en handhaving blijkt, dat de jeugdoverlast na jaren te zijn afgenomen nu stabiliseert. Het Oude Dorp is hier echter een uitzondering op, waar de cijfers vorig jaar nog een opvallende daling lieten zien, is nu weer een stijging waar te nemen. Dit komt met name door een toenemend aantal meldingen van bewoners van Laan van Nieuwer-Amstel.

Gebrek aan 'chillplekken'

Het jeugdbeleid van de gemeente Amstelveen gaat nadrukkelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren op straat en het uitgangspunt, dat 'chillen' mag mits geen onaanvaardbare overlast wordt veroorzaakt. Dit was in het verleden echter wel het geval bij de Skatebaan, de burgemeester Colijnweg en het Veenendaalplein. In goed overleg met jongeren werd door het jongerenwerk afgesproken, dat jongeren deze plekken zouden ontlasten.

landijsbaan Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Naast de landijsbaan op de Noordoever van De Poel moet de nieuwe ontmoetingsplek komen voor jongeren van het Oude-Dorp van Amstelveen


Dit is volgens afspraak gebeurd, maar de overlast lijkt zich nu te verplaatsten. Uit gesprekken met jongeren op straat blijkt, dat jongeren, nu ze bepaalde plekken op afspraak ontwijken, verder niet veel plekken hebben om te chillen of activiteiten te ontplooien. Ze zouden graag een plek hebben, waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Een gezamenlijk plan

Jongerenwerk heeft in gezamenlijk overleg met jongeren een plan ontwikkeld, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen in de wijk. Een jongeren ontmoetingsplek (JOP) op een overlastluwe plek van de wijk met in de zomer een veld om te voetballen was het uitgangspunt.

Wij zijn ervan overtuigd deze plek te hebben gevonden aan Laan Nieuwer-Amstel, achter de parkeerplaatsen van het raadhuis en tussen de avontuurlijke speelplaats en de landijsbaan. De komende weken wordt een vergunningstraject doorlopen om een container en prullenbakken te plaatsen. In de zomertijd komen er ook twee doelpalen bij.

Monitoren

De JOP en de aangewezen locatie zijn besproken in het samenwerkingsverband van de ketenpartners openbare orde en veiligheid en wordt binnen de ketenaanpak breed gedragen. Bewoners en ondernemers uit het Oude-Dorp worden via het wijkplatform geïnformeerd over de uitvoering en uitgenodigd aan te haken in het monitoren van het plan. Uitgangspunt hierbij is, om in het Oude-Dorp een prettige leefsituatie te behouden voor jong en oud.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder Jeugd

JOP?

Een hangplek, tegenwoordig ook wel Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) genoemd, is een speciaal ingerichte plek, waar zogenaamde hangjongeren rond kunnen hangen. Dit betreft vaak jongeren die geen andere bezigheid hebben.

Veel gemeenten hebben zulke hangplekken ingericht, om te voorkomen, dat de hangjeugd verblijft op plekken, waar hun aanwezigheid anderen tot last is. Een hangplek is dan vaak niet midden in een woonwijk en niet pal aan een doorgaande route.

Het meubilair bestaat vaak uit een vandalismebestendig bankje met beschutting tegen de regen. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 40 vierkante meter. In het midden van de constructie staat veelal een betonnen kolom welke dan tegelijkertijd gebruikt kan worden voor allerlei vormen van graffiti.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.