Bijgewerkt: 19 januari 2021

Wijkkrant de Gondelkoerier van december 2017 is gepubliceerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming
02-12-2017

Jan Demming redactielid van het wijkblad de Gondelkoerier meldt, dat de krant van december/januari 2017 is online (pdf 24 pagina's) verschenen. De gedrukte versie van de Gondelkoerier is verkrijgbaar in ontmoetingscentrum 'De Meent', Orion 3 in Middenhoven. In beide gevallen wenst de redactie van de Gondelkoerier u veel leesplezier.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2017)

Het voorblad van de wijkkrant Gondelkoerier in december 2017


Gondelkoerier is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk, dat onder auspiciën van het Wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven wordt uitgegeven. Het wijkblad verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 6.500 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid.  De inhoud omvat nieuws en informatie over wijkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord.

'Veel mensen uit Waardhuizen, die met het openbaar vervoer willen reizen, moeten binnenkort honderden meters naar de buitenkant van hun wijk (t/o De Meent, Logger of Punter) lopen, of fietsen om een bushalte te vinden. Per 10 december 2017 rijdt bus 149 namelijk niet meer door die wijk, met als gevolg, dat onder andere een directe verbinding met het ziekenhuis en raadhuis om zeep wordt geholpen. Dat was een van de redenen, waarom de redactie van de Gondelkoerier de wijken Waardhuizen-Middenhoven in de vorige uitgave het 'afvoerputje' van Amstelveen noemde.

Voorzitter Lex Bomgaars van het Wijkplatform organiseert naar aanleiding van dat artikel een bijeenkomst op 7 december 2017 in De Meent (aanvang 19 uur), waarbij behalve alle buurtbewoners ook de lokale politici en beleidsmakers welkom zijn. Bomgaars is benieuwd, of zij durven te komen en zich zo vlak voor de verkiezingen in maart willen verantwoorden. We zullen zien. In de volgende Gondelkoerier, die begin maart 2018 zal verschijnen, gaan we ons onder meer verdiepen in de lokale gemeenteraadsverkiezingen later die maand. Maar eerst wensen we u veel leesplezier en hele prettige feestdagen toe. De redactie'

Foto Amstelveen
(Bron Jan Demming - 2016)

Jan Demming


De Amstelveense nieuwsjager Jan Demming, hoofdredacteur van de Gondelkoerier is op 18 november 2017 70 jaar geworden. Jan alsnog van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!


Update

In de Gondelkoerier van december 2017 is per abuis vermeld, dat er op de 22ste van die maand een Buurtborrel zou plaatsvinden in De Meent. Vanwege de feestdagen die kort daarna uitbreken, gaat deze Buurtborrel echter niet door. Vanaf januari 2018 is iedereen op elke vierde vrijdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 uur weer van harte welkom.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.