Bijgewerkt: 20 januari 2021

Wijzigingen Drank- en Horecawet ter inzage op het raadhuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-06-2013

Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. De gewijzigde wet is er met name op gericht het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan en geeft gemeenten de bevoegdheid én de verplichting om zelf regels op te stellen voor het verstrekken van alcohol. Deze regels zijn van belang voor iedereen die alcohol verstrekt, zoals cafés, sportkantines, wijkcentra, culturele instellingen en verenigingen.

drank Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

In de koelkast


Nieuwe regels

Het college van B en W heeft in overleg met betrokkenen, vertegenwoordigers van zowel de horeca als de paracommerciële instellingen, nieuwe concept-regels opgesteld. Hierbij is getracht een balans te vinden tussen de belangen van alle betrokken partijen.

De verordening paracommercie is bedoeld om verantwoorde alcoholverstrekking door de paracommerciële horeca te reguleren en oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. In de conceptverordening zijn bijvoorbeeld de schenktijden bepaald en worden persoonlijke bijeenkomsten zoals bruiloften en partijen bij paracommerciële instellingen aan regels onderworpen.

Deze nieuwe regels zijn in concept opgesteld in een verordening en nog niet definitief. Voordat het college van B en W een definitief besluit neemt, wil zij graag belanghebbenden (alle organisaties, horeca, bedrijven en verenigingen die alcohol verstrekken) raadplegen wat zij van deze nieuwe regels vinden alvorens zij aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

De concept-verordening paracommercie in het kader van de Drank en Horecawet ligt van 14 juni t/m 26 juli 2013 ter inzage bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis. U kunt de stukken ook op internet vinden (www.amstelveen.nl) en via e-mail reageren op de concept-regelgeving.

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2013

-Jongeren onder de 16 jaar zijn zelf strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van een alcoholhoudende drank

-Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden, kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen

-De gemeente wordt verplicht voor paracommerciële instellingen zoals sportverenigingen, buurthuizen, clubs, studentenverenigingen, kerkgenootschappen etc. verordeningen op te stellen, waarin onder andere de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd

-De gemeenteraad krijgt de bevoegdheid om facultatief de toegangsleeftijden in de horeca te koppelen in sluitingstijden. Daarnaast kan de raad indien nodig, prijsacties (Happy Hours, stuntprijzen) reguleren.

Paracommerciële horeca?

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien die los staan van hun hoofddoelstelling. Bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.