Bijgewerkt: 22 januari 2021

Wob verzoeken per e-mail, of fax niet behandeld in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-01-2014

Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten om de elektronische weg te blokkeren voor het indienen van verzoeken met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betekent, dat de gemeente Amstelveen per e-mail, of fax ingediende Wob-verzoeken vanaf 1 februari 2014 niet meer behandelt.

De laatste tijd wordt een groot aantal verzoeken om informatie op grond van de Wob per e-mail of fax ingediend. Hierbij gaat het vaak om "oneigenlijke" Wob-verzoeken. Dit zijn verzoeken, waarbij het vermoeden bestaat, dat deze aanvragen niet daadwerkelijk gericht zijn op het verkrijgen van informatie, maar waarbij gespeculeerd wordt op een termijnoverschrijding bij de behandeling van de aanvraag. Hiermee probeert de indiener een dwangsom te incasseren op grond van de Wet dwangsom, of het verkrijgen van een proceskostenvergoeding bij het indienen van een bezwaarschrift.

de graaf Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen


Burgemeester De Graaf: “Het behandelen van deze verzoeken kost veel tijd en ambtelijke capaciteit. Met dit besluit kunnen we paal en perk stellen aan dit soort oneigenlijke Wob-verzoeken.” Nu de elektronische weg per 1 februari 2014 expliciet is geblokkeerd, neemt de gemeente Amstelveen een Wob-verzoek, dat via e-mail, of fax is ontvangen niet meer in behandeling.

De aanvrager krijgt wel de gelegenheid om het verzoek binnen een bepaalde termijn (twee weken) alsnog schriftelijk per post en voorzien van handtekening bij de gemeente Amstelveen in te dienen, of af te geven. Zodra de gemeente het schriftelijk Wob-verzoek heeft ontvangen, wordt deze binnen de dan geldende beslistermijn afgehandeld.

Wob?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor, dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob, of andere wetgeving bepaalt, dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wob-verzoek

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via Rijksoverheid.nl, persberichten of spotjes van de Rijksoverheid. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.