Bijgewerkt: 14 juli 2020

Woningcorporaties warmpjes bij door extreme huurverhogingen

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
04-12-2014

Het is wrang, dat woningcorporaties de huren zo gigantisch hebben verhoogd, terwijl uit de vandaag bekend gemaakte cijfers door het Centraal Fonds Volkshuisvesting blijkt, dat corporaties er warmpjes bij zitten, laat de Nederlandse Woonbond weten in een reactie. ‘De huurders worden steeds armer, terwijl de corporaties steeds rijker worden,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. De solvabiliteit in de corporatiesector steeg in het verslagjaar 2013 sterk met 6,7 procent naar 31,7 procent. Het jaarresultaat van de corporaties is daarmee het hoogste ooit. Dat komt vooral door de gigantische huurverhogingen die in 2013 van start zijn gegaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Huurflat in Amstelveen


In 2013 stegen de huren gemiddeld 4,7 procent en daarmee waren het de hoogste huurverhogingen in 20 jaar. In 2014 kwam daar nog eens een vergelijkbare huurstijging overheen. ‘Het is ontluisterend, dat corporaties de huren de afgelopen twee jaar extreem verhoogd hebben, terwijl het geld nog steeds binnenstroomt. De huurders betalen en de corporaties lopen binnen,’ reageert Paping op de cijfers. Het kabinet maakte het de afgelopen twee jaar mogelijk dat de huren veel harder konden stijgen, en corporaties hebben daar grif gebruik van gemaakt. ‘Dit betekent, dat corporaties meer dan genoeg ruimte hebben om huurverhogingen fors te matigen.’

Verhuurdersheffing

Minister Blok stelt in de brief, waarmee de rapportage aan de Kamer werd aangeboden, dat de verhuurdersheffing, de extra heffing voor corporaties, prima kan worden opgebracht. Paping: ‘Hieruit blijkt vooral, dat de verhuurdersheffing meer dan compleet wordt afgewenteld op de huurders. Zij krijgen de volledige rekening uiteindelijk gepresenteerd.’ De Woonbond wijst erop dat deze cijfers alleen gaan over 2013, terwijl in 2014 de huren opnieuw buitenproportioneel hoog zijn gestegen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.