Bijgewerkt: 20 januari 2021

Woningtoewijzing aan belangrijke beroepsgroepen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-06-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over Woningtoewijzing aan belangrijke beroepsgroepen in Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


'Geachte leden van de Gemeenteraad,

Vanuit verschillende beroepsgroepen, zoals het onderwijs en de zorg (met name verpleegkundig personeel van niveau 4/5, dat in Amstelveense verpleeghuizen wil komen werken), bereiken ons steeds meer voorbeelden van werknemers die met een hun middeninkomen net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Maar ook op de koopmarkt zijn voor deze mensen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van onze stad, ook geen mogelijkheden. Zij vallen dus tussen wal en schip.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg met Eigen Haard en de Bewonersraad op 22 juni 2017 heb ik hier ook met de heer Bert Halm, bestuurder van Eigen Haard, over gesproken. Ik heb aan de heer Halm aangegeven, dat ik graag zie dat Eigen Haard maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, zodat ook in Amstelveen deze inkomens passende huisvesting kunnen vinden.

Corporaties hebben namelijk binnen de Huisvestingswet ruimte om bij hun woningtoewijzing woningen specifiek aan de groep middeninkomens toe te wijzen. Voor woningzoekers met een inkomen tussen de € 36.165 en € 40.349 omvat deze ruimte 10% van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen. Dat zou kunnen betekenen, dat er maximaal 45 woningen voor deze groep vrijkomen. Het heeft de voorkeur om deze doelgroep te plaatsen in wijken, waar momenteel te eenzijdig wordt toegewezen. Zo blijkt uit het wijkprofiel Groenelaan, dat 19% van de jongeren in arme gezinnen opgroeit, in vergelijking met 7% in de rest van Amstelveen. Via onze periodieke overleggen en het jaarverslag Woonruimteverdeling van Eigen Haard zullen wij de resultaten van dit beleid monitoren.'

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.