Bijgewerkt: 27 mei 2020

Woonbond is tegen bezuiniging op de huurtoeslag

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandse Woonbond
06-12-2010

Huurtoeslagontvangers de dupe van fouten Belastingdienst

In een week tijd hebben ruim 3000 huurders en organisaties de Tweede Kamer opgeroepen niet in te stemmen met een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag. De bezuiniging loopt op tot 15 euro per maand in 2015. Extra zuur is het dat deze bezuiniging onnodig is.

Ze zijn het gevolg van begrotingsregels en fouten bij de Belastingdienst en van fouten bij het opstellen van de begroting. Voor de Nederlandse Woonbond is dit onaanvaardbaar. De Tweede Kamer stemt op dinsdag 7 december over het voorstel.

Wat is er aan de hand?

Nieuwe begrotingsregels schrijven voor, dat alle departementen hun eigen tegenvallers opvangen. Tegenvallers bij de huurtoeslag ontstaan doordat de Belastingdienst te hoge voorschotten huurtoeslag uitbetaalt. Huurders die teveel toeslag hebben ontvangen moeten dat terugbetalen. Desondanks dekt de minister het (tijdelijke) gat op de begroting door bezuinigingen.

Redelijkerwijs zou men veronderstellen dat het geld dat teveel is uitbetaald op het moment dat het door huurders wordt terug betaald, gebruikt wordt om het gat op de begroting te dichten. Financiën ziet dit anders en beschouwt het als een ‘inkomsten meevaller’. Kortweg betekent dit dat het geld verdwijnt op de grote hoop en niet ten goede komt aan de huurtoeslag.

Ronald Paping (directeur Woonbond): ‘Het is eigenlijk waanzinnig. Er wordt totaal onnodig bezuinigd, want de voorschotten worden terugbetaald. En als het geld is terugbetaald, mag dat niet gebruikt worden om de bezuiniging terug te draaien.”

Naast de tegenvaller die ontstaat door problemen bij de Belastingdienst lijkt er een foutje te zijn geslopen in de begroting voor de huurtoeslag. Het ministerie houdt rekening met een forse tegenvaller omdat de huren de komende jaren sterk zouden stijgen. Dit is echter niet het geval, de huren stijgen niet sneller dan de inflatie. Dit ‘foutje’ leidt er toe dat er nog meer bezuinigingen op de huurtoeslag worden doorgevoerd.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer op 1 en 2 december hebben Kamerleden uiterst kritisch gereageerd op deze voorstellen. Minister Donner heeft een brief toegezegd om de oorzaak van de bezuinigingen en de gevolgen van de begrotingssystematiek nog eens uit te leggen. Op dinsdag 7 december 2010 stemt de Kamer over de bezuinigingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.