Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Woonbond opent meldpunt Ikwilookwonen.nl

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
08-03-2011

Huishoudens met een bruto-inkomen van meer dan 33.614 euro komen sinds 1 januari 2011 bijna nergens in Nederland meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Woningcorporaties mogen maximaal 10 procent van alle vrijkomende woningen met een huur onder 652,50 euro toewijzen aan deze huishoudens.

Woningzoekenden die zich geen dure huur- of koopwoning kunnen veroorloven komen daardoor vreselijk in de problemen. De Woonbond opent daarom vandaag een meldpunt voor gedupeerden. Met het meldpunt www.ikwilookwonen.nl wil de Woonbond de problemen in kaart brengen die zich voordoen als gevolg van de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen, om vervolgens minister Donner (wonen) te confronteren met de harde realiteit.

Het is nu al duidelijk, dat de grootste problemen zich voordoen voor starters, ouderen die niet meer in aanmerking komen voor een seniorenwoning en voor huurders die al jarenlang op een wachtlijst staan. Er zijn echter meer groepen die in de knel komen. Denk bijvoorbeeld aan chronisch zieken en gehandicapten die op een aangepaste woning zijn aangewezen met een huur van minder dan 652,52 euro, aan sociaal urgenten, te klein behuisden, de duur wonende scheefwoners, en aan freelancers en zzp-ers met een onzeker inkomen .

Woonbonddirecteur Ronald Paping wil, dat minister Donner zo snel mogelijk terug naar Brussel gaat om de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen fors te verhogen. 'Door de meldingen van honderden gedupeerden is het nu al zonneklaar dat zich grote knelpunten voordoen.

' Uit deze meldingen blijkt dat de inkomensgrens van € 33.614 veel te laag is. Huishoudens met een middeninkomen boven deze grens hebben geen alternatieven voor een sociale huurwoning, met als gevolg dat ze worden geconfronteerd met torenhoge huren. De problemen zijn met name groot voor meerpersoonshuishoudens met kinderen, gehandicapten en ouderen en in regio's met een gespannen woningmarkt.

De Woonbond zal de komende maanden met het meldpunt www.ikwilookwonen.nl de problemen inventariseren en aan minister Donner aanbieden. Minister Donner heeft bij de invoering van de Europese norm immers aangegeven dat als er serieuze problemen zijn, hij bereid is deze op te lossen.

Met het meldpunt neemt de Woonbond deze handschoen op door de grote problemen die huurders ervaren als gevolg van de Europese norm in kaart te brengen. De Woonbond hoopt dat dit de minister ertoe zal bewegen om zich bij de Europese Commissie (EC) hard te maken voor een hogere inkomensgrens. De nieuwe toewijzingsregels zijn namelijk het gevolg van een beschikking van de EC over staatssteun aan woningcorporaties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.