Bijgewerkt: 18 januari 2021

Woonfraude actief opsporen in de Amstelveense wijken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-02-2016

Naast het Schijnwerper project, waarbij de gemeente reageert op meldingen en constateringen van burgers en instanties op het gebied van woonfraude, lanceert de gemeente nu Schijnwerper in de Wijk. Hierbij vergelijkt de gemeente Amstelveen actief verschillende bestanden om zo te kijken, of er misstanden kunnen worden geconstateerd. Bij misstanden die vanuit de administratie niet eenvoudig kunnen worden verklaard vindt een huisbezoek plaats door gezamenlijke controleteams van de gemeente en woningcorporatie Eigen Haard.

Het Schijnwerper project heeft reeds haar vruchten afgeworpen. In 2015 zijn bij verschillende partijen 429 adressen in behandeling, waarvan er 292 werden aangeleverd door het Schijnwerperproject. In 2014 waren dit er 142. De huidige vorm van het Schijnwerperproject is echter voornamelijk gebaseerd op meldingen door burgers en andere partijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen en Handhaving


Om beter te weten wat er voor problemen er binnen een wijk spelen zijn er voorbereidingen getroffen om dit actiever te gaan onderzoeken. Hoofdlijn van de hierbij te hanteren methode is, dat op grond van vergelijkingen van de bestanden van de verhuurder van sociale huurwoningen (Eigen Haard) en van de gemeente (de afdeling Werk & Inkomen, Basisregistratie Personen en de klachtendossiers van de afdeling Veiligheid, vergunningen & Handhaving) er potentiële onregelmatigheden worden gesignaleerd.

Uit deze nieuwe manier van werken is geconcludeerd, dat er 131 aanvullende woningen op de lijst staan voor huisbezoeken. Reden voor een huisbezoek kan uiteenlopen van meerdere huishoudens die op één adres staan ingeschreven tot het illegaal onderverhuren van de woning. De bezoeken zullen worden afgelegd vanaf 7 maart 2016. De gemeenteambtenaren gaan langs bij woningen in de sociale huursector, vrije huursector en bij koopwoningen.

Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen en Handhaving: “Het Schijnwerperproject is gestart om woonfraude tegen te gaan, waardoor meer goedkope huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die er echt recht op hebben. Daarnaast is het van belang, dat de veiligheid van de bewoners en omwonenden wordt gewaarborgd. We gingen eerst aan de slag met meldingen van burgers, of andere partijen, met Schijnwerper in de Wijk gaan we actiever op zoek naar misstanden. Hierbij werken we nauw samen met Eigen Haard, waardoor we efficiënter en dus sneller te werk gaan.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.