Bijgewerkt: 26 januari 2021

Woonruimte tijdelijk verhuren wordt makkelijker

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
17-07-2012

Het wordt voor huiseigenaren gemakkelijker om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Hiervoor geldt niet langer een maximumhuurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel.

Ook mogen gemeenten bij het verlenen van de benodigde vergunning niet langer eisen stellen die niet in de wet staan. De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met deze wijziging van de Leegstandwet.

koopwoning Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een woning is te koop in Amstelveen


De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die bestemd zijn voor sloop, of renovatie wordt verlengd naar maximaal zeven jaar. Nu is dat nog vijf jaar. Daarmee wil het kabinet onnodige leegstand voorkomen wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.

Ook wordt de maximale termijn voor tijdelijke verhuur van woonruimte in leegstaande gebouwen die geen woonbestemming hebben, verdubbeld naar tien jaar. In afwachting van een definitieve bestemming van het gebouw, wordt het voor investeerders zo meer lonend om bijvoorbeeld kantoorgebouwen tijdelijk te laten bewonen.

Bij verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de gebruikelijke huurbescherming. Wanneer het huurcontract eindigt moet de huurder de woning verlaten. De huiseigenaar en de bank hebben zo bijvoorbeeld de garantie dat de woning bij verkoop leeg kan worden opgeleverd.

De gemeente geeft de vergunning voor twee jaar met de mogelijkheid van telkens een jaar verlenging tot de maximale duur is bereikt. Anders dan nu het geval is, wordt het na wijziging van de Leegstandwet onder voorwaarden mogelijk hetzelfde pand meerdere keren tijdelijk te verhuren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.