Bijgewerkt: 26 januari 2021

Woontoren met 115 appartementen in Bankrashof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2016

Het College van B en W van Amstelveen is akkoord met plannen om de deels leegstaande kantoortoren aan Bankrashof te slopen en daar een woontoren met hoofdzakelijk appartementen en winkelruimte te bouwen. Het plan van eigenaar Rijsterborgh gaat uit van ongeveer 115 appartementen met toereikende ondergrondse parkeergelegenheid voor huurders. Randvoorwaarden voor deze ontwikkeling staan in de concept-startnotitie die is vrijgegeven voor reacties van 2 juni tot 1 juli 2016.Rijsterborgh en gemeente organiseren gezamenlijk een informele inloopavond voor omwonenden en ondernemers op donderdag 16 juni 2016 van 18 tot 20 uur aan Bankrashof 3. Tijdens deze avond en gedurende de inzageperiode kunnen geïnteresseerden reageren op de concept-startnotitie en het daarin voorgestelde nieuwbouwplan. Aan de hand hiervan wordt de concept-startnotitie eventueel bijgesteld en na de zomervakantie opnieuw aan B en W en de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling start de bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure geldt de wettelijke inspraak en kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening: “Het college is verheugd, dat opnieuw een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming krijgt met middeldure tot dure huurappartementen en de levendigheid op die locatie weer toeneemt. In Amstelveen is weinig nieuwbouwmogelijkheid. Daarom is de architect uitgegaan van een maximale hoogte, zodat veel woningen kunnen worden gebouwd richting zonzijde. Een mooi ontwerp vind ik, passend in de omgeving en een markant herkenningspunt van de Amstelveense entree aan de Oranjebaan”.

Het gebied rond Bankrashof is volop in ontwikkeling. Zo verandert woonzorginstelling Klaasje Zevenster in een groene woonzorgcampus en zijn er initiatieven om aan de Carmenlaan en in het duurzame pand aan de Parelvisserslaan mogelijk woningen te realiseren. Aan de overkant van de Beneluxbaan is aan de Stadstuinen de bouw gestart van het multifunctionele complex City Garden. Voor meer informatie zie www.amstelveen.nl/bouwprojectenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.