Bijgewerkt: 6 maart 2021

Worteldruk problematiek in de Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Walter B. Vervenne
04-08-2008

Betreft: vragen ex artikel 33 Reglement van Orde inzake worteldruk problematiek in de Westwijk.

Geacht College,

De vorige week werd ik door mij bekende bewoners in de Westwijk gewaarschuwd omtrent actie van groen- en beheermedewerkers in de buurt van de Andriessenlaan, Gunterstein, Rosa Spierlaan en dan vooral  rond de voet- en  fietspaden aldaar. Vrijdag 25 juli jl . heb ik mij ter plekke geïnformeerd. Een aantal delen van fietspaden zijn afgezet voor het verkeer en er staan waarschuwingsborden. Ook in de lokale pers (30/7) wordt melding gemaakt van “worteldruk teistert Westwijksepaden” In het artikel vraagt de Gemeente blijkbaar aan bewoners hun klachten door te geven op telefoonnummer 5404911.

Fietspad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een afgesloten fietspad aan de Felix de Nobelhof in de Westwijk


Ik heb nog vers en fris in mijn geheugen staan de recent uitgevoerde populierenkap aan de Noorddammerweg, Josephine van Gasteren- en de Ko van Dijklaan oa. Wat nu opvalt is dat al de beschadigingen aan het wegdek vooral dicht bij de boom restanten te vinden zijn.

Fietspad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Op de fietspad aan de Willem Andriessenlaan te fietsen is levensgevaarlijk en daarom fietst nu iedereen op het voetpad


Vandaar mijn volgende vragen aan U:

1= Hoe beoordeelt U de aldaar ontstane situatie en is Uw beoordeling inmiddels afgerond ?

2= Heeft dit acute probleem direct te maken met de recente kap?

3= Mij is ter ore gekomen dat de ondergrond in de Westwijk op veel locaties vooral bestaat uit fijn-puinafval (o.a.VROM –80tiger jaren inzichten?) gelegd op de aanwezige kleilagen en dat zandlagen zodoende geminimaliseerd konden worden. Is dit juist en kunt eventueel meer inzicht hieromtrent verschaffen ?

4= Wanneer wortels niet voldoende naar beneden kunnen doorgroeien en dus horizontaal zich verplaatsen, zullen we aldaar steeds opnieuw met deze problematiek geconfronteerd worden. Is dit dan ook de achtergrond van Uw kapmotivatie van bomen in de Westwijk ?

5= Is dit een specifiek probleem voor de Westwijk of speelt het ook in andere wijken ? 

6= Ook hoor ik spreken over bestrijding van populieren-uitschieters aan de randen van voet- en fietspaden met onkruidbestrijdingsmiddelen. Is dit juist ?

7= Kunt U meer uitleg geven omtrent het beleid in deze ? Met name doel ik op gevarenklasse van en zorg voor de directe omgeving en communicatie met de bewoners.

8= Ten slotte de vraag naar de tijdsduur die de reparaties zullen vergen en de eraan verbonden kosten.

Hoe lang duurt het en wat kost dit ?

In afwachting van Uw beantwoording hoogachtend,

Walter B. Vervenne fractielid VVD-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.