Bijgewerkt: 31 mei 2020

ZZP'er worden vanuit een WW uitkering

Nieuws -> Informatief

Bron: Frans Sitvast UWV WERKbedrijf
29-11-2011

Ondanks de moeilijke economische tijden zijn veel ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) tevreden over de keuze die ze gemaakt hebben. Een aantal van deze tevreden ZZP’ers is gestart vanuit een WW uitkering, met steun van UWV WERKbedrijf.

Het is zo gek nog niet, om vanuit een WW uitkering de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te maken. De zekerheid van een vaste baan is weggevallen en vooral voor veel 45-plussers is het moeilijk om weer een nieuwe baan te vinden. Door middel van het ZZP-schap kan de kans op werk en inkomen alleen maar worden vergroot.

De arbeidsmarkt is er klaar voor, het percentage ZZP’ers is almaar groeiende. Logisch ook: het bedrijfsleven is huiverig geworden om een relatief dure vakkracht in dienst te nemen, maar er is nog wel degelijk vraag naar de dienst, of product van de ervaren professional.  De ZZP’er beantwoordt aan deze vraag.

zzp Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Een zzp'er betekent: een zelfstandige ondernemer zonder personeel


Hoe kan UWV WERKbedrijf de werkzoekende helpen bij het wel, of niet kiezen voor zelfstandig ondernemerschap? Deze vraag komt uitgebreid aan de orde in de informatieve workshop die UWV WERKbedrijf Amstel-Venen elke twee weken voor WW’ers organiseert. De regelgeving van de WW wordt hierin besproken: hoe worden zelfstandige uren verrekend met de WW uitkering, wat zijn de rechten en plichten? Wat kan ik voor ondersteuning van UWV WERKbedrijf verwachten?

Om beginnende starters vanuit de uitkering te ondersteunen bestaat er de Startperiode Eigen bedrijf. Dit is een periode van maximaal zes maanden, waarbinnen gestart kan worden met de onderneming, terwijl de WW betaling doorloopt. En dat kan nét dat duwtje in de rug zijn om zonder al te veel risico die eerste stap te zetten. Immers, vóór de eerste omzet en daarmee inkomsten, een feit is, kunnen er al enige maanden voorbij zijn en niet ieders huishoudboekje staat dat toe.

Afhankelijk van de winstgevendheid zal er een terugbetalingsregeling van toepassing zijn. Voorwaarde is onder andere, dat het om een ‘echte’ starter gaat en dat een werkcoach van UWV WERKbedrijf vooraf toestemming geeft. Het einddoel moet altijd uitkeringsonafhankelijkheid zijn.

UWV WERKbedrijf biedt ook een test aan over ondernemerskwaliteiten en een workshop, waarin de starters ervaringen uit kunnen wisselen. Deze dienstverlening van UWV WERKbedrijf aan werkzoekenden is kosteloos. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl , of www.werk.nl.

Frans Sitvast, werkcoach UWV WERKbedrijf, Amstel-Venen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.