Bijgewerkt: 22 januari 2021

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-09-2014

Een aantal gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder Amstelveen wil zonnepanelen op gemeentelijke daken aanbesteden volgens een nieuw model. In dit model stellen zij daken van gemeentegebouwen ter beschikking aan een derde partij die op de daken zonnepanelen aanlegt en onderhoudt. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt door de gemeentegebouwen.

Gemeenten nemen hiermee het initiatief om de CO2-uitstoot te reduceren door de opwek van zonnestroom op het eigen dak. Een leverancier van zonnepanelen legt op eigen kosten het gemeentelijke dak vol met zonnepanelen en onderhoudt 15 jaar lang het systeem. De gemeente betaalt een vergoeding voor deze dienst aan de leverancier. Met deze vergoeding kan de leverancier het onderhoud uitvoeren en zijn investering terugverdienen. Per deelnemende gemeente is een besluit voorgelegd om aan de aanbesteding mee te doen. Als voldoende gemeenten een positief besluit nemen kan de aanbesteding van start gaan. B en W van Amstelveen hebben vandaag besloten hieraan mee te werken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Op het dak van het theehuis 'In den Pappot' op Speelboerderij Elsenhove zijn er zonnepanelen geïnstalleerd


Peter Bot, (BBA) wethouder Duurzaamheid: “Tot nu toe hebben wij zonnepanelen aangebracht op kleinschalige gemeentegebouwen met een laag energieverbruik. Het gaat om Speelboerderij Elsenhove en de gemeentewerven aan de Amsterdamseweg en Escapade. Grotere panden met veel energieverbruik zoals het raadhuis en de Gemeentewerf op het industrieterrein Legmeer hebben nog geen zonnepanelen, omdat dat geen rendabele investering bleek. Nu kunnen we, als onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, beheer en onderhoud van zonnepanelen op deze gebouwen voor 15 jaar uitbesteden. Het gaat om 600 zonnepanelen voor het raadhuis en 120 voor de Gemeentewerf.”

De opdracht wordt dit najaar, - bij een voldoende gunstige aanbieding - gegund aan de partij met het beste plan en de meest gunstige prijs. De aanbesteding wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.tenderned.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.