Bijgewerkt: 8 augustus 2020

Zorgkosten van chronisch zieken zijn sinds 2011 gestegen

Nieuws -> Informatief

Bron: NIBUD
17-09-2016

De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten gestegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking die te maken hebben met een cumulatie van zorguitgaven. Een belangrijke verklaring voor de stijging van de zorgkosten is de afschaffing van de tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico).

Dit blijkt uit een onderzoek, dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft uitgevoerd in opdracht van Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking, of chronische ziekte. Hierin is de situatie, zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte, of een beperking met hoge zorgkosten vergeleken met de situatie nu.

Ieder(in) heeft het Nibud gevraagd om terug te kijken naar de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte, of een beperking met hoge zorgkosten. De koopkrachtberekeningen die het Nibud ieder jaar voor Ieder(in) maakt dienden hierbij als uitgangspunt. In dit rapport zijn de eigen betalingen van mensen met hoge zorgkosten nu vergeleken met 5 jaar geleden. Er is daarbij rekening gehouden met tegemoetkomingen en toeslagen. Zowel op landelijk als lokaal niveau, zodat inzichtelijk wordt wat het effect van lokaal beleid kan zijn.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten gestegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking die te maken hebben met een cumulatie van zorguitgaven

Het Nibud ziet, dat er door de decentralisatie van de zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten grote regionale verschillen kunnen zijn. Gemeenten hebben een steeds grotere rol gekregen in de financiële ondersteuning, maar de coördinatie van al die regelingen binnen 1 gemeente is niet altijd goed geregeld. Dit kan het voor zorgvragers extra ingewikkeld maken om alles aan te vragen, waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn er maar weinig gemeenten die de instrumenten inzetten die ze hebben om zorgkosten te verlagen. En wat ze doen is vaak alleen op de laagste inkomens gericht. Het onderzoeksrapport is beschikbaar op de website van Ieder(in)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.