Bijgewerkt: 27 september 2020

stratenregister


Straten startpagina

Maalderij
Gebouw waar gemalen wordt.
Men onderscheidt maalderijen voor menselijke consumptie en voor veevoeders.