Bijgewerkt: 25 juli 2024

Over deze website


Waarom deze website
Amstelveen was eerst een klein dorp en is nu een stad die nog steeds groeiende is. Er is veel over te schrijven en te zien. Hoe het eigen wapenschild tot stand kwam, welke burgemeesters Amstelveen hebben bestuurd, de vele straten en nieuwe wijken, de ontelbare gebouwen, waar de kunstwerken zijn te vinden, de natuur is te bewonderen en de mensen die deze stad levendig maken. Kortom voldoende stof om een website te vullen. Zo begon Amstelveenweb in 2001 en is inmiddels uitgegroeid tot een zeer druk bezochte website.

Copyright Amstelveenweb.com en derden
Vast staat, dat alle rechten op onderdelen van de website behoren tot hun respectievelijke eigenaar. Hiervan mag niets worden overgenomen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster. Dit geldt ook voor Herpublicering van foto's.

Toestemming voor publicatie en herpublicatie
Voor delen van deze site die niet onder het copyright van Amstelveenweb.com vallen is expliciet geschreven, dan wel mondeling, toestemming verkregen van medewerkers van het Gemeentearchief Amstelveen (toen nog gehuisvest in Amstelveen) en andere partijen (zie bronvermelding). In diverse publicaties over Amstelveen, worden vaak dezelfde archieffoto's gebruikt. Het kan dus voorkomen dat foto's een bepaalde bronvermelding hebben, terwijl deze ook in een ander boekwerk gepubliceerd zijn.

Contact
Amstelveenweb.com heeft de grootst mogelijke moeite genomen te achterhalen of zij het recht heeft op het weergeven van de op haar website verschenen informatie. Het maken van fouten is echter altijd mogelijk. In het geval dat U denkt dat Amstelveenweb.com uw eigendomsrechten heeft doorbroken kunt U contact opnemen met de webmaster.

Stichting Amstelveenweb
Vanaf 2007 is Amstelveenweb.com ondergebracht in de Stichting Amstelveenweb. Amstelveenweb.com blijft een non-profit website, maar via de Stichting bestaat er wel de mogelijkheid voor sponsoring door zakelijke entiteiten door het plaatsen van hun logo, gekoppeld aan hun website, of verkoop van fotomateriaal.
KvK nr: 34262144

E-mail - redactie@amstelveenweb.com
In 2008 ontving de webmaster van Amstelveenweb.com een Onderscheiding met Oorkonde op grond van zijn verdiensten
voor de Amstelveense samenleving.
Op 24 april 2015 werden de redactieleden van Amstelveenweb.com, Stefan Toth en José Toth - van den Berg, onderscheiden door Burgemeester mevrouw Mirjam van 't Veld, als Lid van de Orde van Oranje Nassau.