Bijgewerkt: 21 juli 2024

Copyright, Herpublicering en Disclaimer


Bedankt voor het bezoeken van Amstelveenweb!

Copyright Amstelveenweb.com en derden
Alle rechten op onderdelen van deze website behoren tot hun respectievelijke eigenaar. Hiervan mag niets worden overgenomen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster. Dit geldt ook voor Herpublicering van foto's.

Toestemming voor publicatie
Voor delen van deze site die niet onder het copyright van Amstelveenweb.com vallen is expliciet geschreven, dan wel mondeling, toestemming verkregen van medewerkers van het Gemeentearchief Amstelveen (toen nog gehuisvest in Amstelveen) en andere partijen (zie bronvermelding). In diverse publicaties over Amstelveen, worden vaak dezelfde archieffoto's gebruikt. Het kan dus voorkomen dat foto's een bepaalde bronvermelding hebben, terwijl deze ook in een ander boekwerk gepubliceerd zijn.

Contact
Amstelveenweb.com heeft de grootst mogelijke moeite genomen te achterhalen of zij het recht heeft op het weergeven van de op haar website verschenen informatie. Het maken van fouten is echter altijd mogelijk. In het geval dat U denkt dat Amstelveenweb.com uw eigendomsrechten heeft doorbroken kunt U contact opnemen met de webmaster.