Bijgewerkt: 23 juli 2021

Amstelveen


De Stad
Amstelveen is een stad gelegen in de provincie Noord-Holland (NL) ten zuiden van Amsterdam. De oppervlakte is 44.08 km², waarvan een wateroppervlakte van 2,30 km². De grond bestaat uit laagveen en zeeklei.

Inwoners, Huishoudens en Nationaliteiten
In Amstelveen wonen iets meer vrouwen dan mannen en de gemiddelde leeftijd van alle inwoners is 41 jaar (landelijk: 42 jaar). Dat betekent dat in 2020 de inwoners van een jongere leeftijd zijn dan voorgaande jaren, aangezien er meer jonge gezinnen zijn komen wonen. Westwijk is de wijk met de meeste kinderen en in de wijk Groenelaan wonen de meeste ouderen. Op 1 januari 2020 telde Amstelveen 91.694 inwoners. Hiervan is de grootste groep, 16.095 = 38% alleenwonend. Ruim 211.546 = 8% van de huishoudens bestaat uit een gezin met kinderen, iets meer dan gezin zonder kinderen 24% = 10.234. Het percentage éénouder gezinnen is 7% = 2.945 personen en is de laatste jaren stabiel gebleven.

Er wonen 138 verschillende nationaliteiten in Amstelveen, dat zijn 18.842 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit, hetgeen 21% is van de totale Amstelveense bevolking.

Van de ruim 91.694 Amstelveners zijn er 18.842 niet-Nederlander (17%).De twee grootste groepen niet-Nederlander zijn afkomstig uit India (5.090) en Japan (1.721).

India


India


Bevolkingsontwikkeling
Op 1 januari 2020 waren er 8.671 inwoners van 75 jaar of ouder. In 2019 werden er 806 kinderen geboren en stierven er 788 personen, dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. De bevolking van Amstelveen groeit niet zo snel als voorgaande jaren, er vestigen zich iets meer mensen dan er vertrekken. Ruim 11.000 mensen vestigden zich in Amstelveen waarvan ongeveer 6.000 uit een andere plaats in Nederland en ruim 5.000 personen kwamen uit het buitenland

Amstelveen


Wonen en Woningen
Het is niet eenvoudig om een (betaalbare) woning in Amstelveen te vinden, maar er wordt nog wel steeds gebouwd. Van de woningen is 80% na 1960 gebouwd en 30% na 1990. Van de in totaal 41.908 woningen is 45% koop, 31% corporatiehuur en 24% particuliere huur. De woningvoorraad bestaat voor 49% uit eengezinswoningen (31% koop – 18% huur) en 51% uit meergezinswoningen (13% koop – 38% huur). Tot en met 2023 zullen naar schatting nog zo’n 2.500 woningen worden gebouwd, waarvan meer dan de helft aan de rand van de wijk Westwijk – De Scheg.

Amstelveen


 alt=


Wijken en Wijk-Buurtverdeling
Amstelveen is al jaar en dag verdeeld in wijken. In 2018 werden buurten samengevoegd, waardoor er nu 14 wijken en 47 buurten zijn. De wijkindeling sinds 2018:
 • WIJK 1 Randwijck: Buurt 1: Randwijck West - Buurt 2: Randwijck Oost
 • WIJK 2 Patrimonium: Buurt 1: Oranjebuurt - Buurt 2: Patrimonium
 • WIJK 3 Elsrijk: Buurt 1: Elsrijk-West - Buurt 2: Kruiskerkbuurt
 • Buurt 3: Vredeveldbuurt - Buurt 4: Elsrijk Oost
 • WIJK 4 Stadshart:Buurt 1: Stadshart
 • WIJK 5 Uilenstede-Kronenburg: Buurt 1: Uilenstede - Buurt 2: Kronenburg
 • WIJK 6 Bankras-Kostverloren: Buurt 1: Heldenbuurt - Buurt 2: Zeestratenbuurt
 • Buurt 3: Boekenbuurt, - Buurt 4: Operabuurt
 • WIJK 7 Buitengebied Noord: Buurt 1: Middelpolder - Buurt 2: Buurt over Ouderkerk
 • WIJK 8 Keizer Karelpark: Buurt 1: Oude Dorp - Buurt 2: Kastanjebuurt
 • Buurt 3: Van der Leekbuurt - Buurt 4: Populierenbuurt Buurt 5: Augustinuspark - Buurt 6: Startbaanbuurt
 • WIJK 9 Groenelaan: Buurt 1: Langerhuize - Buurt 2: Alpen Rondwegbuurt
 • Buurt 3: In de Wolkenbuurt - Buurt 4: Watercirkelbuurt - Buurt 5: Kringloopbuurt
 • WIJK 10 Waardhuizen-Middenhoven: Buurt 1: Beroepenbuurt - Buurt 2: Hemellichamenbuurt
 • Buurt 3: Punterbuurt - Buurt 4: Molenbuurt - Buurt 5: Galjoenbuurt
 • WIJK 11 Bovenkerk-Westwijk-Noord: Buurt 1: Bovenkerk - Buurt 2: Buitenplaatsenbuurt
 • Buurt 3: Betsy Perkbuurt - Buurt 4: Legmeer Buurt 5: Landschappenbuurt - Buurt 6: Theaterbuurt
 • WIJK 12 Westwijk Zuid: Buurt 1: Kastelenbuurt - Buurt 2: Schrijversbuurt
 • Buurt 3: Kruidenbuurt - Buurt 4: De Scheg
 • WIJK 13 Buitengebied Zuid: Buurt 1: Nes aan de Amstel - Buurt 2: Legmeerpolder
 • WIJK 14 Amsterdamse Bos: Buurt 1: Amsterdamse Bos Noord - Buurt 2: Amsterdamse Bos Zuid


 • wijkcentrum


  Werk en Inkomen
  In 2019 konden 47.000 inwoners tot de beroepsbevolking worden gerekend. Bij de beroepsbevolking hoort iedereen die tenminste 12 uur per week werk verricht of wil verrichten. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 38%. De netto arbeidsparticipatie in 2019, het aandeel van de werkende beroepsbevolking in de totale bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), bedraagt 70%. Iets hoger dan in de rest van Nederland.

  In Amstelveen ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen met 49.700 euro ruim boven het landelijk gemiddelde (42.600). De gemiddeld hoogste inkomens zijn te vinden in Buitengebied-Noord: Middelpolder en Buurt over Ouderkerk. Kronenburg/Uilenstede is de enige wijk waar het gemiddelde huishoudensinkomen ver onder het landelijke gemiddelde ligt, maar dat is een studentenwijk, een campus. Voor mensen die niet kunnen werken of ondersteuning nodig hebben zijn er sociale verzekeringen. Het UWV meldt dat in 2019 in Amstelveen 1.055 mensen een WW-uitkering ontvingen. Vanaf 66 jaar en 4 maanden is er de AOW (algemene ouderdomswet).

   Amstelveen


  Amstelveen


  Bedrijven
  De ligging van Amstelveen is zeer gunstig tussen Schiphol, Amsterdam en de bloemenveiling. Hierdoor hebben veel (inter)nationale bedrijven zich in Amstelveen gevestigd. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken, zoals Nestlé en Huawei.

  werken


  werken


  Amstelveen


  Detailhandel
  Amstelveen heeft veel MKB bedrijven met Amstelveense wortels, veel eenmanszaken of ZZP-ers, namelijk 8.000 en de commerciĆ«le dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. Sommigen zijn al ruim een eeuw in Amstelveen gevestigd. Het aanbod van detailhandel in Amstelveen is hiërarchisch opgebouwd, want het Stadshart heeft een functie als centrum voor niet alleen de hele gemeente, maar ook voor de regio. Daarnaast is er een tiental winkelcentra met een buurt- of wijkverzorgende functie.

  werken


   Amstelveen


  Hotels en Horeca
  In Amstelveen zijn enkele kleine hotels gevestigd en ruim 160 horecagelegenheden, vooral (fastfood) restaurants. De horeca concentreert zich vooral in het Stadshart, het Oude Dorp en langs de Amstel. Inmiddels zijn er ook enkele koffiebars geopend.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Amstelveen


  Amstelveen


  Verkeer en Vervoer
  De goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met de Amsterdam, met andere bedrijfslocaties en internationale bestemmingen maken Amstelveen een aantrekkelijke plaats om te wonen, maar ook om te werken. De inwoners van Amstelveen hebben allerlei soorten vervoersmiddelen in hun bezit, waarvan het meest de personenauto. Ook zijn er bestelwagens, vrachtwagens, autobussen en enorm veel motorfietsen in gebruik.

  Amstelveen


  Vervoer


  Luchthaven Schiphol
  De stad ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. Het totaal aantal vliegtuigbewegingen vanaf de Luchthaven Schiphol kwam in 2019 uit op 496.826, van zowel handelsverkeer en overig vliegverkeer. Dit getal zal de komende jaren alleen maar toenemen ondanks alle beloften, zeker nu anno 2020 luchthaven Lelystad nog niet is geopend.

  Schiphol


  Schiphol


  Onderwijs
  In Amstelveen staan verspreid over de wijken 20 basisscholen, waaronder een Internationale school die publiekelijk wordt bekostigd. Er is ook een taalschool waar kinderen uit diverse landen ongeveer een jaar intensief taalonderwijs krijgen, voor doorstroming naar een reguliere school. Er zijn 4 scholen voor voortgezet onderwijs met 5.8000 leerlingen, 5 scholen in het particulier onderwijs. In Amstelveen wordt kinderopvang en buitenschoolse opvang geboden in 146 kindercentra, waarbij het aantal plaatsen 4.000 bedraagt.

  School


  Amstelveen


  Amstelveen


  Internationale School
  De ISA (International School of Amsterdam) biedt onderwijs aan scholieren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (vanaf de kleuterschool tot en met de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs) en telt in totaal 1.366 leerlingen: 698 basisschoolleerlingen en 698 leerlingen voortgezet onderwijs. Er zijn scholieren uit 68 verschillende landen. De grootste groepen komen uit de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk.

  In februari 2018 opende Amity International school Amsterdam aan de Amsterdamseweg haar deuren. Inmiddels heeft de school 185 leerlingen: 156 basisschoolleerlingen en 29 leerlingen voortgezet onderwijs. Het heeft scholieren uit 28 verschillende landen.

  Amstelveen


  Openbare orde en Veiligheid
  Amstelveen is al jaren nummer 1 van de 50 grootste gemeenten, waar het gaat om veiligheid. Het totaal aantal misdrijven is in 2019 gedaald, inclusief diefstal uit / vanaf motorvoertuigen.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Cultuur
  De Schouwburg, Cultuurcentrum Griffioen, het Poppentheater en P60 bieden een grote diversiteit aan podiumkunsten voor jong en oud. De bezoekersaantallen schommelen nogal, afhankelijk van het seizoensaanbod.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Amstelveen


  Culturele instellingen
  Naast de podiumkunsten zijn diverse instellingen actief in de cultuursfeer, zoals het Museum Jan, de Bibliotheek Amstelland, Platform C, Cultuurcentrum Griffioen en het Cobra Museum. Kerncijfers laten zien, dat de instellingen veel worden bezocht.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Museum


  Kunst in Amstelveen
  Er zijn heel veel kunstwerken die door heel Amstelveen staan. Het is de moeite waard deze ook te bezoeken al fietsende of wandelend. Ze zijn zowel klassiek en modern, groot en klein, overal zijn ze te vinden.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Volksgezondheid, Zorg en Welzijn
  De meeste jongeren in Amstelveen (circa 80%) geven aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Dit is vergelijkbaar met in de rest van de regio Amstelland (naast Amstelveen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).

  Voor mensen die minder goed zelfstandig kunnen wonen zijn er diverse vormen van begeleid wonen variërend van een kamer in een instelling tot een zelfstandige eenheid met begeleiding. De laatste jaren is het aantal zorgplaatsen door nieuwbouw sterk uitgebreid, kleinschaligheid is daarbij de trend. Er zijn diverse verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gezinsvervangend tehuizen / begeleid wonen en overige bijzondere woonvormen. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente regelt onder andere hulp bij de huishouding, een woningaanpassing of hulpmiddelen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning, zoals begeleiding en dagstructurering.

  Amstelveen


   Amstelveen


  In Amstelveen staan verspreid in de wijken een groot aantal medische praktijken, waaronder huisartsen, tandartsen, apotheken, fysiotherapeuten, maatschappelijk verzorgenden en vroedvrouwen. Voor specialistische zorg is er Ziekenhuis Amstelland en op redelijke afstand zijn ook nog twee academische ziekenhuizen (Amsterdam UMC - locatie VU en AMC).

  Amstelveen


  Amstelveen


  Sport en Recreatie
  Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Het merendeel van de ruim 250 sportaccommodaties wordt gevormd door de sportvelden: voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal, atletiek, rugby en cricket. Verder is er zwembad De Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden, een oefenwieler-circuit en twee golfbanen. Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 80 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Naast de sportaccommodaties beschikt Amstelveen ook over een grote hoeveelheid spelaccomodaties of speelvoorzieningen.

  Amstelveen


  Milieu en Groen
  Amstelveen is een groene gemeente in een sterk verstedelijkt gebied. Veel grond wordt nog steeds agrarisch gebruikt, maar het aantal hectares landbouw neemt wel gestaag af. De hoeveelheid bebouwde en semi-bebouwde grond is 29% van de totale oppervlakte en dat aandeel vertoont een doorlopende stijging.

  Amstelveen


  Natuurparken
  In Amstelveen zijn veel natuurparken, zoals in Bovenkerkerpolder, De Braak, het Broersepark, Elsenhove Speelboerderij, Jac. P.Thijssepark, Koos Landwehrpark, het Meanderpark, in de Middelpolder, het Kersenbloesempark en de Poel. De Poel en het Kersenbloesempark zijn onderdeel van het Amsterdamse Bos, dat 935 hectare groot is.

  Amstelveen


   Amstelveen


  Gemeente en gemeentebestuur
  De burgemeester van Amstelveen, ir. T.R. (Tjapko) Poppens werd op 28 mei 2019 geïnstalleerd. Het aantal raadsleden telt 37 en zijn vertegenwoordigers uit tien verschillende partijen. Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van Amstelveens en wordt 1x in de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners van Amstelveen gekozen. De VVD was in 2018 wederom de grootste politieke partij en kreeg 10 van de 37 zetels.

  Poppens Amstelveen


  Het college van Burgemeester en wethouders wordt gevormde door VVD, D66 en PvdA


  Amstelveen


  Amstelveen in al haar facetten
  Wilt u meer weten en zien over de beschreven onderwerpen, zoek dan op deze website van Amstelveenweb.com naar uw onderwerp en kijk/lees over Amstelveen vroeger en nu. Mocht u vragen hebben of onderwerpen missen, geef het door via de mail aan: Redactie van Amstelveenweb

  (Bron: Facts and Figures 2020 Gemeente Amstelveen)