Bijgewerkt: 24 juli 2024

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

De Badlaan is de laan waaraan het zwembad gelegen was. Het zwembad heeft de volgende namen gehad: de Poel, Pesiebad en Poeloever.
De vroegere naam was: Gang van het Rechthuys, omdat het rechthuis zich op de hoek bevond. Eerder heette het Schoutsteeg, daarna Thorbeckeweg en tot slot werd de naam Badlaan toegekend. Het zwembad is inmiddels gesloopt, maar de naam Badlaan bestaat nog.


Bakboord is de linkerzijde van een schip, gezien in de normale vaarrichting.
Het navigatielicht aan deze zijde van een schip is rood. Het woord is waarschijnlijk afgeleid van het Oudhollandse bak, dat "rug" betekent.


Een baken is elk vast kenteken dat een loods of schipper het vaarwater aanwijst.
Ook de luchtvaart werkt met radiobakens om nauwkeurige navigatie mogelijk te maken.


Baljuw was de naam die hoofdzakelijk in Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland, en in Noord-Frankrijk werd gebruikt om de ambtenaar aan te duiden die tijdens het ancien régime de vorst in de steden en landelijke gebieden vertegenwoordigde.


Genoemd naar het vroeger in die buurt gelegen Pancrasmeertje of Banckensmeer.
Het Pancrasmeertje ontleende zijn naam aan de zuidelijk ervan gelegen Bancken. Het was dus eigenlijk Banckenmeer. Een nog oudere naam voor het meertje is het Papemeertje (reeds in 1356 wordt het genoemd).
In 1843 werd het Pancrasmeer bij de vervening van de Middelpolder opgenomen en is het sedertdien spoorloos verdwenen.


Genoemd naar het vroeger in die buurt gelegen Pancrasmeertje of Banckenmeer.
Het Pancrasmeertje ontleende zijn naam aan de zuidelijk ervan gelegen Bancken. Het was dus eigenlijk Banckenmeer. Een nog oudere naam voor het meertje is het Papemeer (reeds in 1356 wordt het genoemd). In 1843 werd het bij de vervening van de Middelpolder opgenomen en is sindsdien spoorloos verdwenen.


Barend van Dorenweerden
In het begin van de 14e eeuw was van Dorenweerden de bisschoppelijke Baljuw van Amstel- en Gooiland. Hij werd in 1301 als Baljuw over Amstelland aangesteld.


Als museum opengestelde buitenplaats in de 18de eeuwse trand. Het bevindt zich in Velsen, provincie Noord-Holland.


Naam van een herberg aan de Amstel waar men een troep honden liet vechten met een beer tot deze werd verslonden. Dit werd later een buitenplaats genoemd. Zie via de link meer over de buitenplaats de Beerebeydt


Belcampo (21 juli 1902 te Naarden - 2 januari 1990 te Groningen)
Pseudoniem van de Nederlandse schrijver en arts Herman Pieter Schönfeld Wichers.


Een farmaceutisch extract uit de plantensoort wolfskers
De Latijnse benaming is Atropa belladonna. Het bevat verschillende giftige, als geneesmiddel gebruikte alkaloïden. Alle delen van de plant zijn giftig. Het grootste gevaar vormen de op kersen lijkende bessen.
(Volgens insiders was er in Amstelveen rond de jaren zestig een schoonheidsalon met deze naam, waarvoor de toen regerende burgemeester een hint had gegeven aan de commissie voor straatnamen, Bella Donna als straatnaam te gebruiken.)


Belle van Zuylen (1740-1805)
Frans/zwitserse schrijfster van romans en novellen.


Benders (1907-1943)
Verzetsstrijder.
Benders was een illegaal werker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij hielp joden en verschafte hen zelf vervaardigde papieren. Hij beschikte over veel geheime gegevens. Op 6 april 1943 stierf hij in gevangenschap te Amsterdam.


De Benelux, samentrekking van België, Nederland en Luxemburg.
Benelux is in Londen door de gevluchte regeringen in september 1944 opgericht als douane-unie: een samenwerkingsverband tussen de Lage landen om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux.
Zie ook BeneluxbaanBergenvaarders
Vaarders op de stad Bergen (Noorwegen)
Zij gingen op de vaart voor het vangen van stokvis. Het gildehuis of Bergenvaarderskamer werd later het raadhuis van Amstelveen. In 1889 werd het gesloopt, maar op dezelfde plaats aan de Amstel werd later een nieuw raadhuis gebouwd.


Vorige - Volgende