Bijgewerkt: 6 oktober 2022

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Schuins liggend, buiten de voorsteven uitstekend rondhout aan boord van een zeilschip.
Dit rondhout dient voor het uithouden en steunen van het voormasttuig en andere touwwerk.


Boekenrode
Ambachtsheerlijkheid met macht in Amstelland. Het is ontstaan toen graaf Floris V van Holland toestemming gaf bossen langs de duinen te kappen. In deze zogeheten rodes of ontginningen ontstonden nederzettingen zoals Boekenrode, Brederode, Iepenrode en Berkenrode.


Boksdoorn
Heester.
De boksdoorn, Lycium halimifolium, is familie van de nachtschede - achtigen.


Uitspringend, vijfhoekig gedeelte van een fortificatiefront, bastion, opgeworpen versterking binnen de stad.


Boogschutter (Sagittarius) is een sterrenbeeld aan de zuiderhemel in de Melkweg tussen rechte klimming 17u41m en 20u25m en tussen declinatie -12º en -45º. In de richting van dit sterrenbeeld ligt het centrum van het melkwegstelsel. De ecliptica loopt ook door Boogschutter, het is dus een van de sterrenbeelden van de dierenriem. De zon staat hier van 18 december tot 19 januari. Vanaf de breedte van de Benelux is alleen het noordelijke gedeelte te zien.


Gerard Bors van Waveren
Bors van Waveren was heer van Leusden in 1673, schepen van Amsterdam en in 1685 dijkgraaf van Nieuwer-Amstel.


Schip dat op 6 januari 1688 van Texel vertrok en arriveerde in Kaap de Goede Hoop op 12 mei 1688.


Weg evenwijdig aan de Kalfjeslaan, waarlangs een water/vaart stroomt. Het geplande bos werd nooit aangelegd.


Weg langs het Amsterdamse Bos en Roeibaan.


Anna Louisa Geertruida Bosboom - Toussaint (1812-1886)
Romanschrijfster.


Vogelbroedgebied
Natuurreservaat op het waddeneiland Terschelling.
Het omvat het onbewoonde oostelijke deel van het eiland en heeft een oppervlakte van circa 4400 hectare (bij laagwater).
Het grootste deel is een zandige plaat, die bij noordwesterstorm vrijwel geheel kan onderlopen. Een 9 km lange stuifdijk (1931-1936) heeft door opstuiving het karakter van een natuurlijke zeereep aangenomen.


Dr Dirk Bos (1862-1916).
Politicus.
Bos was leraar wiskunde te Winschoten en promoveerde in 1888 te Groningen. Hij werd in 1890 een van de oprichters van de Nederlandse Hypotheekbank en in 1901 lid van de 2de Kamer voor de Vrijzinnige Democratische Bond.


De Bosporus (Turks: Bogaziçi, de naam Bosporus is Grieks en betekent Ossenvoorde) is een zeestraat in Turkije die de Zee van Marmara verbindt met de Zwarte Zee en, even wezenlijk, Europa scheidt van Azië. Aan weerszijden van de zeestraat ligt de stad Istanbul. Op zijn smalst meet de Bosporus 640 meter. De lengte bedraagt 32 kilometer.


Weg langs het Amsterdamse bos.


Botmar is een Fries woord en duidt op een watergebied in Friesland. Het is een binnenmeer dat ongeveer 45 hectare groot is, ten westen van Oldeboorn en ten zuidoosten van Grouw. Na de bedijking van het waterschap werd het waterpeil enkele decimeters verlaagd. Sinds 1954 is het Botmeer eigendom van 'It Fryske Gea'.


Vorige - Volgende