Bijgewerkt: 18 mei 2024

Bestuurders van Amstelveen


Voor meer algemene historie, zie de geschiedenis van Amstelveen

In deze rubriek vindt u een overzicht van de bestuurders van Amstelveen en loopt van het heden naar het verleden. Elke burgemeester mag de ambtsketen dragen, daarom wordt hier als eerste uitleg over gegeven. Na de beschrijving van de ambtsketen kunt u lezen over de burgemeesters, de schouten, de ambachtsheren van Nieuwer-Amstel en de oudste bezitters van de ambachtsheerlijkheid.

Bron: Brochures uit 2001 en 2015 van de Gemeente Amstelveen - Ambtsketen - met toestemming van Gemeente Amstelveen

De ambtsketen van Amstelveen
Op 16 november 1852 werd bij Koninklijk Besluit bepaald, dat een burgemeester bepaalde onderscheidingstekenen moest dragen als hij in het openbaar verscheen, bijvoorbeeld bij ontvangsten, raadsvergaderingen, brand, oproer en andere openbare ordeverstoringen.

Het Koninklijk Besluit van 1852 vermeldt over die onderscheidingstekenen het volgende:
"De onderscheidingstekenen, door den burgemeester te dragen, bestaan in een zilveren penning, hebbende ene middellijn van veertig strepen en vertonende aan de ene zijde het wapen des Rijks, aan de andere zijde dat der gemeente, of, zo de gemeente geen wapen heeft, den naam der gemeente; de penning hangende op de borst, hetzij aan ene zilveren keten, hetzij aan een oranje zijden lint. De keten of het lint op beide schouders aan den rok of het opperkleed vastgehecht".

De oude ambtsketen van Nieuwer-Amstel

ambtsketen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Van de oude ambtsketen is niet bekend, wanneer deze precies in gebruik is genomen,
maar dit is in ieder geval vóór 1916 geweest


ambtsketen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het gegraveerde wapen en tekst van Nieuwer-Amstel

Het is niet bekend, wie de eerste ambtsketen heeft gemaakt. Wel is bekend dat de keten in ieder geval gedragen is door de burgemeesters Herman van Son (burgemeester van 1891 tot 1916); Arie Colijn (1916 - 1932), Gerrit Haspels (1932 - 1955)
en Dirk Rijnders (1955 -1964).

Ambtsketen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De ambtsketen van Amstelveen

Om een blijvende herinnering te hebben aan het feit van het bereiken van de 50.000 ste inwoner van Amstelveen, besloot de gemeenteraad in 1962 over te gaan tot het laten vervaardigen van een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester. In 1963 kreeg de edelsmid Frits Jaritz te Doorn, opdracht voor het maken van een ontwerp voor het ambtsketen. De opdracht was dat de geschiedenis van de gemeente en haar ontwikkeling in de keten gesymboliseerd werden. De keten is geheel uitgevoerd in zilver. In de middelste schakels is geheel rondom de stroom van de Amstel aangegeven. Hier en daar zijn vis-motieven ingebracht. Verder ontdekt men in de schakels motieven van het turfstekersmateriaal, waarmee de Amstelveners vanaf de 17e eeuw de gronden ontveenden. In de keten zijn dan ook de trapborden, de peilstok en het stikijzer opgenomen. Hiermede is de naam van de gemeente dus in de keten vertegenwoordigd: de Amstel en het veen.

Ambtsketen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Het wapen van Amstelveen op de ambtsketen

Onderaan de keten treffen wij de figuur van de apostel Andreas, die het kruishet zgn. St. Andries-kruis of schuinkruis) torst. Deze kruizen komen in het Amstelveense gemeentewapen voor. De penning heeft aan de ene kant het gemeentewapen en aan de andere kant het Rijkswapen. Verder ontdekt men in de keten de ontwikkeling van het vliegwezen, van het propellervliegtuig tot aan het straal tijdperk.

Ambtsketen Amstelveen achterkant
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De achterkant van de ambtsketen van Amstelveen

Het vaste motief dat in alle schakels terugkomt, de bouwstenen, vindt als inspiratiebron de planologie van het bouwen in de gemeente, Watervogels en rietmotieven zijn met de wolken de omlijsting hiervan. Aan de achterzijde is een dun plat doosje ingewerkt, waarop aan de buitenkant de tekst staat uit het Wilhelmus "U dienaer t'aller stondt", een tekst die Willem de Zwijger het meest geëigend leek om verbonden te zijn aan een keten, waarin de raad en de burgemeester als hoofd van de raad, de gemeenschap dienen. Boven deze tekst prijkt een uil, als symbool van de wijsheid, daaronder een weegschaal als symbool van de gerechtigheid. Rechts een masker, dat de dramatische kunsten en de cultuur in het algemeen aangeeft en links de hand die arbeidt, in dit geval de voorzittershamer vast heeft. De keten werd tijdens de raadsvergadering van 20 mei 1964 aan burgemeester Dirk Rijnders aangeboden.

Het doosje is open te maken en bevat zeer dunne zilveren plaatjes, waarop de namen van de burgemeesters van Amstelveen worden bewaard, die deze keten hebben mogen dragen: 1955-1971 ? Rijnders, 1971-1977 - Beelaerts van Blokland, 1978-1984 ? Quarles van Ufford, 1984-1997 ? van Diepen, 1997-2005 ? Kamphuis, 2005-2013 ? van Zanen, 2014 ? de Graaf ? waarnemend, 2014-2017 ? van ?t Veld, 2017-2019 - Eenhoorn, 2019 - heden Poppens.
BURGEMEESTERS VAN AMSTELVEEN
Bron: De teksten zijn samengesteld vanuit diverse publicaties

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Burgemeester - 2019 - heden
ir. T.R. (Tjapko) Poppens burgemeester van Amstelveen

Tjapko Poppens werd op 28 mei 2019 geïnstalleerd als burgemeester van Amstelveen. In zijn portefeuille heeft hij onder meer: openbare Orde en Veiligheid, het integraal Veiligheidsbeleid en burgerzaken. Ook heeft hij nevenfuncties waaronder: Vice voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, voorzitter van het Amstelland-Meerlandenoverleg en vice voorzitter van de International Business Foundation Amsterdam (IBFA).

Achtergrond
T. R. (Tjapko) Poppens (31 juli 1970) groeide op in de provincie Groningen. Na zijn middelbare school zocht hij een studie, waarin hij zijn affiniteit met de agrarische sector kon combineren met zijn interesse voor economie en bedrijfskunde. Het werd agrarische economie aan de Universiteit van Wageningen. Na zijn studie trad hij in dienst bij KLM. Eerst bij de divisie vliegtuigonderhoud in verschillende managementfuncties en daarna als directiesecretaris op het hoofdkantoor als assistent van de Raad van Bestuur. In 2005 maakte hij de overstap naar de gemeente Enschede, waar hij de functies clustermanager Bouwen en Milieu en directeur Concernstaf/concerncontroller vervulde. Daarnaast was hij vanaf 2005 bijna acht jaar raadslid en later fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Deventer. In 2012 werd hij burgemeester van Wijk bij Duurstede en zeven jaar later in Amstelveen. Dhr Poppens is getrouwd en heeft drie zoons.
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Waarnemend Burgemeester 2017-2019
Herman Bastiaan (Bas) Eenhoorn

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Amstelveen besloot de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, drs. H.B. (Bas) Eenhoorn (Groningen, 14 september 1946) met ingang van 1 oktober 2017 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen.

Het is beleid om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten, waar het op voorhand vaststaat, dat de periode, waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren. De heer Eenhoorn wordt voor een langere periode als waarnemend burgemeester benoemd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, zodat de nieuw verkozen gemeenteraad de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester kan vast stellen. De heer Eenhoorn zal gedurende zijn waarneming aandacht besteden aan de bestuurscultuur ten behoeve van het inwerkprogramma van de in maart 2018 nieuw gekozen gemeenteraad, het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en de nieuwe burgemeester.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2017)

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes feliciteert drs. Bas Eenhoorn met de benoeming als waarnemend burgemeester van Amstelveen. In de achtergrond staan Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen, Frank Berkhout fractievoorzitter van D66-Amstelveen en Marnix Philips raadsgriffier van de gemeente Amstelveen

Achtergrond
De heer Eenhoorn was ten tijde van de aanstelling onder meer Nationaal Commissaris Digitale Overheid en voorzitter van het Regie College Waddengebied. Gedurende zijn bestuurlijke loopbaan is hij burgemeester geweest van de gemeenten Voorburg (1983-1996) en Schiermonnikoog (1976-1983) en waarnemend burgemeester van de gemeenten Vlaardingen (2014), Alphen aan den Rijn (2010 – 2013), Kaag en Braassem (2009-2010) en Lansingerland (2007). De heer Eenhoorn is lid van de VVD.
Mirjamvantveld
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Burgemeester 2014-2017Mevrouw Drs M.M. (Mirjam Margaretha) Van 't Veld


Achtergrond
Mirjam van 't Veld werd op 5 april 1970 geboren in Den Haag, maar groeide op in Amersfoort. Vanaf 1988 was ze werkzaam als leerling verpleegkundige in ziekenhuis "De Lichtenberg" in Amersfoort. Ook na het behalen van het diploma A-Verpleegkundige in 1992 bleef zij nog vier jaar daar werken. Daarnaast studeerde zij informatiekunde in de gezondheidszorg aan de Hogeschool van Amsterdam. In 1993 behaalde Van 't Veld haar propedeuse, waarna zij naast haar werk algemene letteren studeerde aan de Universiteit Utrecht. In 1996 behaalde zij haar doctoraal Algemene Letteren met de afstudeerrichtingen: Documentaire Informatiekunde en Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit Utrecht. Na haar studies werkte Van 't Veld bij meerdere organisaties als proces-/projectmanager en vanaf 1999 was zij twee jaar gastdocent aan de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht.

In 2002 werd Van 't Veld in Amersfoort respectievelijk gemeenteraadslid, een jaar later CDA-fractievoorzitter en in januari 2004 wethouder. In september 2008 werd zij burgemeester van de gemeente Maarssen. Op 1 januari 2011 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en werd Van 't Veld waarnemend burgemeester en op 22 december 2011 werd zij burgemeester van Stichtse Vecht. De ambtenaar van de burgelijke stand, de heer Frits Naafs, burgemeester van Utrechtse Heuvelrug verbond Mirjam in den echt op 6 juli 2012 met Harald Moonen. Het was een besloten bijeenkomst in de dorpskerk van Vreeland.

Aanstelling
Op 3 juli 2014 werd mevrouw M.M. Drs Van ?t Veld burgemeester van Amstelveen. De gemeenteraad van Amstelveen maakte haar voordracht op woensdagmiddag 21 mei 2014 bekend. De vertrouwenscommissie heeft op verschillende aspecten uit de profielschets gelet, onder meer op de betrokkenheid bij Amstelveen en de ambities van kandidaten naar binnen (bestuur en organisatie) en buiten (samenleving) toe. De competenties verbindend vermogen, netwerkvaardigheid, daadkracht, inlevingsvermogen, communicatieve vaardigheden en onafhankelijkheid spraken in haar voordeel. Men zag haar als gedreven, koersvast en doortastend en de ambitie, uitstraling en zelfvertrouwen passen bij de ambitie van de gemeente Amstelveen.

Werk binnen de Gemeente
Bij de beëdiging van Van 't Veld bedankte zij iedereen en zei 'zich al vanaf de voordracht enorm welkom te voelen in Amstelveen. Ze zei destijds: Amstelveen scoort goed op diverse lijsten en dat schept verplichtingen om het zo te houden. Tijdens haar ambtsperiode heeft zij gewerkt aan het behouden van kwaliteit, samen met inwoners, bedrijven en het gemeentebestuur. Als mensenmens had van' 't Veld ontmoetingen binnen en buiten het raadhuis, met inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, in Amstelveen, in de regio en in het buitenland. Haar kennis en ervaring op het vlak van de economische ontwikkelingen heeft zij ingezet om kansen te cre?ren en te benutten, niet alleen waar het gaat om het internationale bedrijfsleven, maar ook voor de lokale economie.

De portefeuille van Van 't Veld hield in: Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Bevolking, Communicatie, participatieproces en externe betrekkingen, Algemeen bestuur waaronder co?rdinatie collegebrede projecten.
Nevenfuncties waren: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ? vicevoorzitter, Amstelland-Meerlandenoverleg ? voorzitter, Verwey-Jonker Instituut ? lid Raad van Toezicht

Afscheid
Op 17 juli 2017 kwam het bericht dat burgemeester Mirjam van ?t Veld een nieuwe functie elders aanvaardde als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zo kwam na slechts 3 jaar, op 1 oktober 2017, een einde aan haar ambtsperiode van burgemeester van Amstelveen.
nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Waarnemend Burgemeester 2014
Mr Godefridus Jan (Fred) de Graaf

Achtergrond
Fred de Graaf werd geboren op 28 februari 1950 te Roosendaal, is gehuwd en heeft twee dochters. Van jongs af aan wilde hij al burgemeester worden. Na het afronden van het Gymnasium ging hij rechten studeren aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is sinds die tijd al lid van de VVD (1976). Tijdens zijn studententijd raakte hij verzeild in de politiek. Na diverse banen bij ministeries werd hij in 1981 benoemd tot burgemeester van Leersum. Acht jaar later verruilde hij deze post voor het burgemeesterschap van de gemeente Vught. In 1999 werd hij burgemeester van Apeldoorn, als eerste een VVD-burgemeester. Hij was waarnemend burgemeester in Helvoirt en Udenhout. In Apeldoorn werd hij benoemd in 1999, waar in 2011 de Koninginnedagaanslag plaatsvond. Tijdens deze actie toonde hij gezag en wist meteen de zaken goed aan te pakken.

De Graaf was sinds 2003 lid van de Eerste Kamer en was in de senaat voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Ook was hij enige tijd waarnemend VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Op 28 juni 2011 nam hij het voorzitterschap van de Eerste Kamer over en daardoor tevens voorzitter van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Als gevolg van deze stap trad hij per 1 oktober 2011 af als burgemeester van Apeldoorn. Als voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal leidde hij op 30 april 2013 de inhuldigingsceremonie van Willem-Alexander tot Koning in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij was verantwoordelijk voor de samenstelling van de Commissie van In- en Uitgeleide, die het nieuwe koningspaar begeleidde bij hun intrede in de kerk.

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2014 was De Graaf waarnemend burgemeester van de gemeente Bronckhorst waar hij Henk Aalderink verving. Op 29 april 2011 werd De Graaf (bij bevordering) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 16 april 1997 was hij al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, vond Fred de Graaf een goede interim-burgemeester voor Amstelveen. De benoeming is gedaan in goed overleg met de Amstelveense fractievoorzitters. Remkes zei: “Zijn ervaring met veiligheid vond ik een voorwaarde voor de benoeming, ervan uitgaande dat de burgemeester van Amstelveen vicevoorzitter blijft van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en tevens zocht ik iemand met decorum, iemand die bij een gemeente als Amstelveen past.” De Graaf was burgemeester v\Van 1 januari 2014 tot 3 juli 2014 en precies ook tijdens de 1ste Koningsdag die in Amstelveen plaatsvond en waar hij Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op 26 april 2014 mocht ontvangen.

Van Zanen burgemeester
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

2005-2013
Mr Jan Hendrikus Cornelis (Jan) van Zanen

Achtergrond
Jan van Zanen werd geboren in 1961 en was ten tijde van zijn burgemeesterschap in Amstelveen gehuwd met Marian van den Berg. Samen hebben zij twee kinderen, Sanne en Bart. Hij is lid van de VVD en werkte van 1998 tot zijn aanstelling als Burgemeester van Amstelveen in 2005, als wethouder in de gemeente Utrecht. In zijn portefeuille in die gemeente beheerde hij financiën, economische zaken, openbare ruimte (stadsbeheer en reiniging), monumenten en was hij wijkwethouder Utrecht-Oost en Utrecht Noord-Oost. In augustus 2005 verhuisde Van Zanen naar Amstelveen. Hij reed bij voorkeur op de fiets om de stad, wijken en buurten te bezoeken en was altijd bereikbaar en aanspreekbaar.

Aanstelling
Na de ondertekening van het Koninklijk Besluit en de beëdiging door de Commissaris van de Koningin, werd tijdens de gemeenteraad van Amstelveen op donderdag 7 juli 2005 in een openbare vergadering mr Jan van Zanen ingehuldigd als de nieuwe burgemeester van Amstelveen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst, met welkomstspeeches van onder andere gemeentesecretaris Rein Schurink en burgemeester Job Cohen van Amsterdam, droeg loco-burgemeester Theo Tiemessen de ambtsketen over aan de heer Van Zanen.

Werk binnen de Gemeente
In zijn inhuldigingstoespraak benadrukte de nieuwe burgemeester als één van zijn belangrijkste opdrachten te zien 'burgemeester te zijn van alle Amstelveners: ik vind het prachtig in dit nieuwe ambt opnieuw de publieke zaak te kunnen dienen. Tegen de hypes en modetrends in vol te houden. Koersvast te zijn en daarmee een duurzame bijdrage te leveren aan noodzakelijke ontwikkelingen. (-) Deze dimensie, die van de mensen, bij het dienen van de publieke zaak is voor mij van grote persoonlijke betekenis. Ik ben er trots op dit ambt in een stad als Amstelveen te kunnen vervullen'. In de eerste week heeft hij zich geconcentreerd op wat rood (de brandweer), wit (GGD en de geneeskundige hulpverlening) en blauw (politie en justitie) betekent. Zelfs de locale pers bleek zeer actief. Van Zanen wil verder vorm en inhoud geven aan de dualisering. Dualisering is niet alleen kwestie van procedures, maar ook van inhoud en houding. De gemeenteraad geeft aan het thema veiligheid terecht een hoge prioriteit en Van Zanen zal zich hier verder op concentreren. Hij zal zich als burgemeester inzetten voor een gunstig ondernemingsklimaat in Amstelveen, waar een sterk internationaal accent aanwezig is.

Eerste termijn 2005-2011
In de jaren van de eerste termijn als burgemeester van Amstelveen, was Jan van Zanen zeer actief. Hij bleek zijn beloftes waar te maken. Hij bezocht alle buurten in de gemeente, was bij feesten en partijen aanwezig, bij herdenkingen, noem maar op. De website Amstelveenweb toont veel van deze activiteiten met of zonder video. De burgemeester toonde ook zijn interesse voor de geschiedenis van Amstelveen en verwees regelmatig in zijn weblog naar een verslag van de activiteiten op de website van amstelveenweb.com. Toen het einde van de eerste termijn aanbrak, waren velen bevreesd dat Jan van Zanen naar elders zou vertrekken, maar hij wilde graag nog een tweede termijn in Amstelveen blijven.

Tweede termijn 2011-2013
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes (VVD) heeft Jan van Zanen beëdigd als burgemeester van Amstelveen. Dit vond plaats op 21 juni 2011 in het provinciehuis te Haarlem. Amstelveenweb was er bij en het verslag hiervan kunt u lezen in Provinciehuis te Haarlem. De beëdiging was eigenlijk heel simpel, want de heer Remkes las de ´Belofte´ voor en deze tekst van de belofte moest burgemeester Van Zanen bevestigen. De tekst van de belofte:
'Ik verklaar, dat ik om burgemeester benoemd te worden rechtstreeks, noch middelijk onder welke naam, of welk voorwendsel ook, enige gift, of gunst heb gegeven, of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen, of laten rechtstreeks, noch middellijk enig geschenk, of enig belofte heb aangenomen, of zal aannemen.
Ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Het antwoord van burgemeester Jan van Zanen was:  'Dat verklaar ik en beloof ik! Ook Marian, de echtgenote van Van Zanen, bevestigde de belofte, waarna de handtekeningen werden gezet onder het document van de belofte.

Afscheid
Vrij onverwacht kwam op 5 november 2013 het bericht dat Jan van Zanen zijn burgemeesterschap van Amstelveen opgaf voor een benoeming als burgemeester van Utrecht. Ondanks het feit dat dit bericht dus onverwacht kwam en dat de Amstelveense bevolking nog vele jaren verder had gewild met Van Zanen, kan men met veel plezier terugkijken op bevlogen jaren samen met deze burgervader.

Zijn afscheid is te zien bij de Gemeenteraadsvergadering en bij de Schouwburg.

Burgemeester Kamphuis
(Amstelveenweb.com collectie - 2002)

1997-2005
mr Marten Hendrikus (Harry) Kamphuis

Achtergrond
Marten Hendrikus (Harry) Kamphuis (* 9 februari 1943 te Ruinen / Drenthe - † 1 augustus 2022 te Amstelveen). Na een rechtenstudie in Groningen startte zijn loopbaan in de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Na verschillende managementfuncties bij het Gewest Kennemerland en de stad Haarlem, werd Kamphuis in 1983 benoemd tot gemeentesecretaris van de stad Haarlem. In 1990 besloot hij de stap te wagen van een ambtelijke naar een bestuurlijke functie en werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Bloemendaal, maar woonde met echtgenote, zoon en dochter in Aerdenhout.

Aanstelling
In september 1997 werd Kamphuis burgemeester van Amstelveen en ging wonen in de Westwijk. De wijk ervaarde Kamphuis als ruim, groen, met afwisselende bouw en een goed centrum. In 2003 vond zijn herbenoeming plaats voor een periode tot 2005.

Werk binnen de Gemeente
De portefeuille van Kamphuis omvatte diverse zaken zoals Personeel en Organisatie, Veiligheid en Handhaving, Communicatie, Internationale Samenwerking en Stedenbanden, Algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten Openbare orde, Veiligheid en Handhaving.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels/Beeldbank Amstelveen - 2000)

mr M. Harry Kamphuis in 2000


Afscheid
Burgemeester Kamphuis maakte op 16 september 2004 bekend zijn ambt vervroegd te willen neerleggen en gebruik te maken van de FPU - vervroegd pensioen regeling voor burgemeesters. Hij vroeg eervol ontslag aan bij de Koningin. Dit werd gehonoreerd en dat betekende dat Kamphuis op 1 mei 2005 officieel geen burgemeester van Amstelveen meer was.

Burgemeester Diepen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2004)

1984-1997
drs Otto van Diepen

Achtergrond
Otto van Diepen werd op 28 augustus 1932 geboren in Groningen. Hij studeerde economie aan de Rijks Universiteit Groningen en bekleedde na zijn studie diverse funties. In 1960 was hij directeur van het Industrieschap Oost-Groningen en in 1962 directeur Opbouworgaan. Vanaf 1966 was hij secretaris van het Recreatieschap Oost-Groningen. Toen er in Slochteren een nieuwe Burgemeester moest worden aangesteld, werd van Diepen benoemd en bleef dit tot 1984.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Burgemeester Otto van Diepen in 1990. Hij was de burgemeester van Amstelveen tussen 1984-1997

Aanstelling
In 1984, nadat Quarles van Ufford het ambt had verlaten, werd van Diepen aangesteld als Burgemeester van Amstelveen.

Werk binnen de Gemeente
Tijdens de periode, dat van Diepen burgemeester was, zijn er veel zaken tot ontwikkeling en tot stand gekomen. Zo stond hij toe, dat grotere vestigingen, ook internationale, zich konden vestigen in Amstelveen en accepteerde hij de komst van the International School of Amsterdam. Van Diepen heeft bijgedragen aan de oprichting van de Ondernemersvereniging Amstelveen en haalde internationale contacten aan. Tevens stimuleerde hij dat er internationale weken werden georganiseerd zoals de China-, de Amerika- en de Japan week. Naast zijn algemene taken als burgemeester had hij bemoeienis met de regionale ontwikkelingen waaronder de regiopolitie en regionale brandweer Amstelland en de Meerlanden. Verder hield hij zich bezig met de toekomst visie van Amstelveen en de plannen voor een nieuwe centrum, de sneltram en de ontwikkeling van de Westwijk. Men zag hem als een bemiddelaar en bruggenbouwer.

Afscheid
Op 28 augustus 1997, op zijn 65ste verjaardag, nam Otto van Diepen afscheid van Amstelveen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de Gouden Eremedaille van de gemeente Amstelveen. Oud-burgemeester van Amstelveen, Otto van Diepen is op 1 februari 2016 op 83-jarige leeftijd overleden.

Burgemeester Ufford
(Bron: Archief VHA - 2002)

1978-1984
Jhr mr Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford

Achtergrond
Wilhem Quarles van Ufford werd geboren in Utrecht op 4 januari 1929. Hij was de jongste van de acht kinderen van een bioloog uit een oud adellijk geslacht. Tot 1947 volgde hij Gymnasium-b aan het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Daarna studeerde hij rechten van 1949 tot 1955, aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Wilhelm huwde op 6 juni 1950. Samen kregen zij 4 dochters, waarvan de twee oudsten als studentes in 1973 om het leven kwamen bij een verkeersongeluk.
Quarles van Ufford was Nederlands Hervormd en lid van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Hij had al een lange loopbaan achter de rug voordat hij in Amstelveen werd aangesteld als Burgemeester. Naast diverse nevenfuncties was hij onder meer employé bij de Koninklijke Java-China Paketvaartlijn van 1949 tot 1951, assistent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht van 1955 tot 1960, lid van de gemeenteraad van Breukelen van 1953 tot 1963 en plaatsvervangend hoofd Bureau Kabinetszaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van 1960 tot 1 januari 1963.
In de daaropvolgende jaren was hij Burgemeester van Reeuwijk (1963 tot 1971) en van Heemstede (1971 tot 1978)

Aanstelling
In 1978 werd Quarles van Ufford benoemd tot burgemeester van Amstelveen. Hij bleef gedurende 6 jaren aan.

Vervolg
In 1984 werd Quarles van Ufford na 21 jaar burgemeester te zijn geweest van diverse plaatsen benoemd tot Directeur van het Kabinet der Koningin. Hij maakte bij zijn aantreden als directeur vlot een einde aan de stagnatie in de wettelijk voorgeschreven overdracht van het oude Kabinetsarchief aan het Nationaal Archief. Voor wetenschappelijk onderzoek van het Kabinetsarchief zette hij als het ware de ramen open. Deze functie vervulde hij tot 1991. Jhr mr Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford (VVD) burgemeester van Amstelveen tussen 1978-1983 is op 17 december 2017 overleden.

Burgemeester Beelaerts
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2002)

1971-1977
Jhr mr Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland

Achtergrond
Pieter Beelaerts van Blokland (1932-2021) werd op 8 december 1932 in Heerjansdam (Z.H.) geboren als jonkheer uit een bekend, deftig Dordts regentengeslacht. Hij was een zoon van burgemeester jhr. Vincent Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland (1889-1970) en jkvr. Françoise Anna Maria Emelia Andréa Beelaerts van Blokland (1901-1985). Belaarts van Blokland studeerde administratief recht aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Op 20 mei 1961 trad Beelaerts van Blokland in het huwelijk met Ulrica Catharina barones Bentinck (1935-2018), met wie hij drie kinderen kreeg, 1 zoon en 2 dochters. Hij was vier jaar burgemeester van Wolphaartsdijk en vanaf 1967 Burgemeester van Vianen, tot zijn aanstelling in Amstelveen. Pieter Beelaerts van Blokland overleed op 22 september 2021 in Utrecht op bijna 90 jarige leeftijd.

Aanstelling
Op 1 juni 1971 werd Pieter Beelaerts van Blokland aangesteld als burgemeester van Amstelveen. Tijdens zijn Burgemeesterschap was hij lid van diverse commissies en raden zoals: Lid van het bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid van de vaste commissie voor volkshuisvesting van de V.N.G., lid van de redactieraad "De Nederlandse Gemeente", Vice-president van de Nederlandse delegatie Raad van Europa van gemeenten en regio's; Voorzitter N.I.R.O.V. (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), Lid van de commissie Environment and Town Planning en nog wel 15 andere commissies en raden.

Afscheid
Op 19 dec 1977 stopte Beelaerts van Blokland als Burgemeester van Amstelveen. Vanaf die datum werd hij als deskundige op het gebied van de ruimtelijke ordening minister in het eerste kabinet-Van Agt I. Tijdens zijn ministerschap werd de Verstedelijkingsnota behandeld die de aanzet gaf tot ontwikkeling van groeikernen als Alphen aan den Rijn, Lelystad en Hoorn. Hij kreeg vanwege zijn bouwbeleid veel kritiek te verduren van politieke tegenstanders zoals Marcel van Dam en Hans Kombrink. Na zijn ministerschap werd Beelaerts van Blokland burgemeester in Apeldoorn en Commissaris der Koningin in Utrecht. Nog steeds is hij lid van diverse raden en commissies actief in politieke aangelegenheden.
Burgemeester Rijnders
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2002)

1955-1971
Dirk Rijnders

Achtergrond
Dirk Rijnders werd geboren op 8 maart 1909 in Harderwijk. Hij volgde het Gymnasium en deed de opleiding Gemeente administratie. Van 1929 tot 1940 werkte Rijnders als ambtenaar der secretarie in de gemeente Hillegersberg. In 1936 trouwde hij en samen kregen zij drie kinderen. Rijnders was lid van de Christelijke Historische Unie (CHU) en Eerste Kamerlid. In 1980 ging de CHU over in - CDA (Christen-Democratisch Appèl). Rijnders heeft een lange loopbaan gehad als Burgemeester, namelijk een jaartje in Oude Tonge, vier jaar in Woubrugge (Z.H.), zeven jaar van Middelharnis en Sommelsdijk.

Aanstelling
Op 16 mei 1955 werd Rijnders aangesteld als Burgemeester van Nieuwer-Amstel, dat per 1 januari 1964 Amstelveen werd genoemd.

Werk binnen de gemeente
Tijdens de uitvoering van zijn ambt was hij ook Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1960 tot 1969) en Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 1969. De werkzaamheden als Burgemeester van Amstelveen voerde hij voornamelijk uit als lid van commissies en raden. Zo was Rijnders lid van de Raad van Advies voor Ruimtelijke Ordening, Lid van de commissie territoriale decentralisatie (1954-1961), Voorzitter van de commissie rationalisatie scholenbouw, Lid van de Brandweerraad, de Emigratieraad, Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Brandweer Bond, Voorzitter van de Federatie Diaconieën Nederlands Hervormde Kerk en lid van de Raad voor de Territoriale Decentralisatie.

zuiderent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het sigarenbandje met het gemeentewapen van Amstelveen

Burgemeester Dirk Rijnders (1955-1971) rookte sigaren en daarom moest de gemeente sigarenbandjes laten drukken
met het gemeentewapen er op!

Afscheid
Op 1 april 1971 stopte Rijnders met zijn functie als Burgemeester van Amstelveen. Hij werd president-directeur van de Holding Polyzathe B.V. tot 1974 en vervolgens Directeur Coördinatiebureau Noordelijk Deel Randstad tot 1977. Rijnders ontving de onderscheiding: Ereburger van Amstelveen. Oud-burgemeester van Amstelveen de heer Dirk Rijnders (97) is op 7 november 2006 in Eindhoven overleden.
Burgemeester Westendorff
(Bron: Burgemeesters van Amstelveen - Historische reeks no 5)

1942-1945
Ir Samuel David Johannes Westendorff

Achtergrond
Westendorff werd in 1888 geboren en kreeg de namen Samuel, David, Johannes. Hij trouwde en kreeg een zoon. Westendorff woonde en werkte in Den Haag, waar hij een bekend zakenman was door zijn handel in textiel. Zijn zaken liepen goed want in 1940 deed hij deze van de hand. Hij wilde graag burgemeester worden en volgde een burgemeesterscursus. In1941 werd hij lid van de NSB, maar zijn vrouw sloot zich hier niet bij aan. Het was de NSB die hem informeerde over de vacature voor burgemeester in Amstelveen.

Aanstelling
Op 23 juli 1942 werd Westendorff benoemd als burgemeester van Amstelveen en werd op 22 augustus ingehuldigd. Hij verhuisde in september van dat jaar naar Amstelveen en betrok een vrijstaand pand aan de Bovenkerkerkade/Kastanjelaan. Samen met zijn vrouw bezocht hij de Hervormde Dorpskerk, waar gebeden werd voor de Koningin in ballingschap. Westendorff respecteerde dit, ondanks zijn NSB instelling.

Werk binnen de Gemeente
Westendorff mocht dan NSB-er zijn, zijn instelling was om de mens, ongeacht diens mening, te respecteren. Toen de NSB leiding harder ging optreden, werd zelfs hij gecontroleerd op belastend materiaal, omdat de NSB-ers twijfelden aan zijn opstelling. Toen in 1942 de woningnood hoog was, wilde Westendorff zelf de vrij gekomen woningen toewijzen. Dit tot grote weerzin van de woningcoöperaties. Uiteindelijk maakte nieuwe richtlijnen vanuit Binnenlandse Zaken hier een einde aan. Een andere actie van Westendorff was, dat hij de Marechaussee kazerne aan de Ouderkerkerlaan kocht van de Staat der Nederlanden. Hier vestigde hij het uit zijn krachten gegroeide politiebureau vanuit de Middeldorpstraat.

De dubbele loyaliteit van Westendorff werd duidelijk door een aantal voorvallen. Zo moesten in 1943 alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich melden bij het Gemeentelijk Arbeids Bureau voor eventuele uitzending naar Duitsland. Het gemeentepersoneel werkte niet mee, waardoor Westendorff in eerste instantie een afwachtende houding aannam. Toen hij toch verplicht werd om mannen aan te wijzen, meldde hij dat er geen ambtenaren gemist konden worden. Zodoende bleef de uiteindelijke uitzending beperkt tot 164 mannen en 4 vrouwen.
Broerse, die beheerder was van Zorgvlied, riep de hulp in van Westendorff toen hij de begraafplaats moest vrijmaken voor militaire stellingen. Westendorff protesteerde hiertegen bij het hoogste gezag, waardoor Zorgvlied werd behouden. Tijdens de voedselschaarste droeg Westendorff zelf een steentje bij door voedsel en kleding in te kopen voor de burgers. Dit ondanks het feit dat hij hier zelf telkens een proces verbaal voor kreeg. Al deze acties werden door de Duitsers niet in dank afgenomen. Zij adviseerden Westendorff elders te solliciteren, maar de burgerij vroeg hem te blijven. Deels omdat Westendorff geen doorgewinterde NSB-er was en men bang was dat er een echte nationaal-socialistische burgemeester zou worden aangesteld.

Op 22 juli 1944 kwam Mussert op bezoek, wat een grote eer was voor Westendorff. Aan de andere kant waarschuwde hij de bevolking weer voor aangekondigde razzia's en hielp hij mensen onderduiken. Er zijn ook vanuit de hongerwinter nog vele andere goede acties te noemen die Westendorff uitvoerde.

Afscheid
Tijdens de bevrijdingsdag van 4 op 5 mei stond Westendorff het Wilhelmus mee te zingen bij een vreugdevuur dat op de Amsterdamse weg was aangestoken. Ondertussen was Haspels bezig zich te oriënteren, om zijn plaats als burgemeester weer in te nemen. Op 9 juni werd Westendorff opgepakt, waarbij hij toch enigszins verbijsterd reageerde.'Jullie kunnen mij alleen maar verwijten dat ik NSB-er ben geweest, maar nooit dat ik slecht was'. Zijn echtgenote werd ziek tijdens zijn internering en overleed in mei 1946.

In 1947 kwam Westendorff voor het Tribunaal. Als NSB burgemeester maakte hij propaganda voor de NSB en was een fervent aanhanger van Hitler. Er waren echter ook veel positieve reacties. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken. Hij zette samen met zijn zoon een bedrijf op dat snel tot bloei kwam. In 1955 hertrouwde hij. Helaas kreeg hij in 1965 een ernstig auto ongeluk, waarbij hij hersenletsel opliep. Op 83 jarige leeftijd, in 1971, overleed Westendorff in Roermond.
Burgemeester Haspels
(Bron: Burgemeesters van Amstelveen - Historische reeks no 5)

1932-1942 / 1945-1955
mr Gerrit Pieter Haspels

Achtergrond
Op 29 september 1892 werd Gerrit Pieter Haspels in Nijmegen geboren. Hier volgde hij het Gymnasium en ging naar Utrecht om rechten te studeren. In 1919 studeerde hij af en was werkzaam bij de Nederlandse Handels Maatschappij te Amsterdam. Haspels was inmiddels gehuwd en had twee kinderen. In 1926 werd hij benoemd tot burgemeester van Avereest (Overijsel) en ging wonen in de dorpskern. Toen er, door de plotselinge dood van Colijn, een vacature was ontstaan voor de functie van burgemeester in Amstelveen, solliciteerde Haspels naar deze functie.

Aanstelling eerste periode: 1932-1942
Haspels was lid van de CHU (Christelijke Historische Unie). Vanwege de ervaring die Haspels reeds had als Burgemeester van Avereest, werd hij door Commissaris Roëll voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse zaken, Ruijs de Beerenbrouck. Deze benoemde Haspels per 1 september 1932 tot Burgemeester van Amstelveen.

Werk binnen de gemeente
Na aanstelling, meldde Haspels in zijn eerste toespraak, dat hij bijzondere zorg zou wijden aan de gemeentefinanciën en zorgvuldig om zou gaan met de belastinggelden van de burgers. Ondanks de crisisperiode op maatschappelijk en godsdienstig terrein, kon men na een half jaar al terugkijken op diverse verbeteringen. Zo was er een reorganisatie en uitbreiding van de politie, de voltooiing van de bouw van de Kweekschool van het Leger des Heils en de goedkeuring van de raad voor het doortrekken van de waterleiding tot het buurtschap de Zwarte Kat. In de daarop volgende jaren was er nog steeds sprake van een economische crisis en een grote werkeloosheid onder landbouwers, bouwvakkers, metaalarbeiders en diamantbewerkers. Haspels probeerde om bij werkzaamheden zoveel mogelijk de werklozen in te schakelen. Zo werden zij ingezet om de begraafplaats Zorgvlied uit te breiden en ook voor het graven of uitdiepen van sloten en draineren van het bouwland. Er ontstond een grote behoefte aan kleinere betaalbare woningen. Haspels schakelde ook hier de werklozen in om de wijk Elsrijk aan te leggen. In 1935 werd de vierde openbare school, in het Catherina van Clevepark geopend.

In dat jaar kwam de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) in beeld. Dit had grote invloed op het politieke beleid. Er begon een tijd van armoede en schaarste, maar ook onrust vanwege de voortekenen van de 2de Wereld Oorlog. In mei 1940 waren de eerste bombardementen boven Schiphol, dat destijds een militaire luchthaven was. Amstelveense Joden moesten in 1942 verhuizen naar Amsterdam met alleen handbagage. Burgemeester Haspels verzette zich als enige hiertegen.

Afscheid
Vanwege Haspels' verzet, als enige Burgemeester tegen de deportatie van de Joden, werd hij in april 1942 acuut ontslagen. Van afscheid nemen was geen sprake. Ir. Samuel David Johannes Westendorff werd benoemd als burgemeester. (zie volgende foto en tekst). Lees aldaar, vóórde hierna beschreven tweede periode.

Aanstelling tweede periode: 1945-1955
Op 10 mei 1945 werd de Commissaris van de Koningin door Haspels geïnformeerd, dat hij zijn functie als Burgemeester van Amstelveen weer had hervat. Er was een noodgemeenteraad in het leven geroepen die tot augustus 1946 aanbleef. De financiële situatie van Amstelveen was niet best, maar er werd begonnen met wederopbouw van allerlei activiteiten. De oorlog had het leven van 26 inwoners van Amstelveen gekost. De overlevende Joodse bewoners van Amstelveen kwamen weer terug, evenals de gerepatrieerde gezinnen uit Indië. Allen moesten worden gehuisvest, maar er was een groot woning tekort. Dit werd nog eens versterkt door de groei van Schiphol, waarvan het personeel ook woonruimte zocht in Amstelveen. In 1946 werden er een paar huizen gebouwd in Nes aan de Amstel. Vervolgens werd er geld vrijgemaakt voor de bouw van woningen in Elsrijk Zuid. Vanaf 1948 ging het beter. Er verschenen nieuwe woningen bij het Catharine van Clevepark, in de omgeving van het Kweekschoolgebouw, Nieuw Patrimonium, het Staatsliedenkwartier ten zuiden van de Heemraadschapslaan en het nieuwe gedeelte van de zogenaamde Witte stad. Dit was het deel rond het Keizer Karelpark en de Bovenkerkerkade.

In 1951 werd de 25 duizendste inwoonster van Amstelveen geboren. Haspels gebruikte deze gebeurtenis in zijn toespraak over de groei van de gemeente, waarbij ook aandacht nodig zou zijn voor aanleg van wegen, sportvelden, zwembad- en scholenbouw. Enkele resultaten hiervan zijn: aanleg van het openluchttheater in 1947, de uitbreiding van het Jac. P. Thijssepark in 1948, de bouw van de Kruiskerk met parkaanleg in 1951, de bouw van het zwembad de Poeloever in 1951, de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in 1956 en de bouw van diverse nieuwe schoolgebouwen.

Vanwege de groei van Amstelveen kon het 'Oude Dorp' niet meer de kern van de gemeente zijn. Zo werd er een plan gemaakt voor een nieuw centrum dat vorm moest krijgen. Het plan was om dit centrum ten noorden van de provinciale weg en ten oosten van de Keizer Karelweg en De Ruijschlaan te bouwen. Ondanks heftige discussie over het feit dat er zich dan geen Kerk en Raadshuis in het centrum bevonden, werd het plan aangenomen. Vanaf 1953 werd hier uitvoering aan gegeven.

Afscheid
Na een raadsvergadering in 1955 deelde Haspels mee dat hij om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen wilde. Hij had inmiddels bij de Koningin ontslag aangevraagd. Op 14 mei 1955 nam hij officieel afscheid. Hierna verhuisde hij met zijn echtgenote naar Soest alwaar hij vijf jaar later, op 7 mei 1960 overleed, in de leeftijd van 68 jaar. De gemeente Amstelveen bood mevrouw Haspels een familiegraf aan op Zorgvlied, alwaar Haspels werd bijgezet.
Burgemeester Colijn
(Bron: Burgemeesters van Amstelveen - Historische reeks no 5)

1916-1932
Antonie (Arie) Colijn

Achtergrond
Antonie Colijn werd op 18 november 1870 geboren in Burgerveen als tweede zoon van Antonie Colijn en Anna Verkuijl. Antonie had als roepnaam Arie. Na hem kwamen nog 2 broers en 4 zussen. Aries ouders waren vanuit Brabant naar de Haarlemmermeer gekomen, een drooggemalen polder, waar zijn vader als landbouwer wel brood in zag. Na de lagere school volgde Arie de christelijke ULO in Hoofddorp en ging door in het landbouwonderwijs. Zijn interesse ging uit naar de economie. Hij koos voor een loopbaan als landbouwer en vestigde zich in 1891 in een pachtboerderij in de Middenpolder, ten oosten van Amstelveen. In 1895 trouwde hij met Geertruida Maria Nugteren die was geboren in Ridderkerk. Ze kregen 3 dochters en een zoon en behoorden tot de gereformeerde kerk aan de Handweg. Arie was naast allerlei andere activiteiten zoals brandmeester van Amstelveen, een paardenfokker en wilde het paardenras veredelen. Verder was hij in Amstelveen voorzitter van de Boerenbond en richtte een bond op voor melkveehouders. In 1913 werd hij voorzitter van de eerste Amstelveense woningbouwvereniging. Verder was hij politiek zeer actief binnen de ARP.

Aanstelling
Op 23 mei 1916 werd Arie Colijn bij Koninklijk Besluit benoemd als Burgemeester van Amstelveen, opvolger van Van Son en op 9 juni geïnstalleerd. Dit ondanks het voorafgaand verzet van de commissaris van de Koningin, die meldde dat hij bij Colijn de nodige aandacht en bekwaamheid miste om aan het hoofd van een Gemeente, van rond de 7200 mensen te staan.

Werk binnen de gemeente
Het was de tijd van de Eerste Wereldoorlog en Colijn droeg zorg voor de uitvoering van de Distributiewet en de levensmiddelenvoorziening. Tevens was er in 1916 een ernstige watersnoodramp met grote overstromingen van de gebieden in Waterland en de Zaanstreek. Colijn zette zich in voor het herbergen van het vee uit deze gebieden en een financiële ondersteuning. Daarnaast gaf Colijn veel geld uit aan onder meer de oprichting van het elektriciteitsbedrijf en waterleidingbedrijf. In zijn tijd werd Amstelveen uitgebreid met een bouwbeleid en ontstonden de wijken Patrimonium en Randwijck. Ook andere activiteiten werden onder zijn bewind uitgevoerd, zoals de aanleg van het Wandelpark (later Broersepark genoemd) en de bouw van een abattoir, postkantoor, belastingkantoor en politiebureau.

In 1918 werd het gemeentebestuur officieel ingelicht over de nieuwe annexatieplannen van Amsterdam. De gemeenten Sloten, Watergraafsmeer en Buitenveldert wilde Amsterdam annexeren. Colijn heeft zich hier hevig tegen verzet, omdat hij het verkrijgen van universitair onderwijs binnen de grenzen van zijn gemeente wilde bewerkstelligen. In januari 1921 werd de annexatie toch bekrachtigd. In ieder geval heeft Colijn wel kunnen voorkomen dat Kostverloren, ten zuiden van de Kalfjeslaan, werd ingenomen.

Ook voor het onderwijs had Colijn oog. Zo werd rond 1922 de Julianaschool gesticht als tweede school van de Vereniging voor Christelijk onderwijs en in 1925 de Mulo en kwam er de derde openbare school de latere Van Speijkschool. Daarna werd de Roelof Venemaschool opgericht, de tweede school van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs. Op 23 november 1928 werd Colijns 12? jarig jubileum als burgemeester uitgebreid gevierd. Ondanks dat, was er veel onvrede binnen de raad en B&W en ontstonden er veel conflicten. Dit ging met name over financiële kwesties. Zodoende vonden er diverse verschuivingen binnen de gemeenteraad plaats.

Afscheid
Van een afscheid als Burgemeester van Amstelveen was geen sprake. Geheel onverwacht overleed Colijn op 17 juni 1932 aan een hartverlamming. 's Middags had hij nog deelgenomen aan een drukke bijeenkomst van de AR-statenfractie in Amsterdam. Tijdens de afscheidsdienst zei de gemeentesecretaris: "Colijn was bij het gemeentepersoneel zeer geacht en geëerd, omdat hij vertrouwelijk met mensen omging. Men kon steeds bij hem aankloppen. Allen hielden van hem". De Amstelveense bewoners namen het initiatief om een monument ter nagedachtenis "van hun burgemeester Colijn" op te richten. In het Wandelpark werd in 1933 een monument onthuld.
Burgemeester van Son
(Bron:Gemeente Amstelveen)

1891-1916
Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son

Achtergrond
Van Son werd in Assen op 18 maart 1851 geboren. Zijn ouders waren Pieter Thomas Van Son en Margien Raben. Het echtpaar kreeg 10 kinderen, waarvan Van Son de derde was. Van Son wilde graag een militaire loopbaan volgen, maar zijn lichamelijke conditie liet dit niet toe. Hij werd na zijn studie aangesteld als deurwaarder bij de Rijksbelastingdienst te Nieuwer-Amstel. In 1880 trouwde hij met Maria Aletta van Dam. In 1887 werd Van Son voor de ARP gekozen in de gemeenteraad. Tijdens de geboorte van hun eerste (reeds overleden) kind, overleed ook zijn vrouw. In 1882 hertrouwde hij met Cornelia van Zoete, die uit Friesland kwam. Zij kregen 7 kinderen.

Aanstelling
In 1891 werd de toen 39 jarige van Son aangesteld als burgemeester van Nieuwer-Amstel. Dit geschiedde op voordracht van De Savornin Lohman (minister van Binnenlandse Zaken) door Koningin-Weduwe Emma. Amsterdam besloot op 1 mei 1896 om grenswijzigingen toe te passen en een groot gebied van Nieuwer-Amstel te annexeren. Van Son heeft zich op allerlei manieren tegen verzet. Toch bleef hij na de annexatie in Amsterdam wonen en verhuisde pas in 1908 naar de Dorpsstraat in Amstelveen. Het huis dat hij betrok is genaamd: Villa Cornelia (zie rubriek foto’s, categorie gebouwen). Van Son was een meelevend lid van de Hervormde kerk. Als lid van de ARP ( Anti Revolutionaire Partij) stapte hij rond 1890 over naar de christelijk historische richting.

Werk binnen de Gemeente
Als burgemeester voerde Van Son een samenhangend beleid. Amstelveen had een vrij stabiele agrarische bevolking met vervoer per paard. De veehouders woonden buiten de kern van het dorp en waren welgesteld. Er werd veel gedaan aan paardenfokkerij en de verbouw van nieuwe gewassen. Langzaam maar zeker kwam de auto in beeld maar deze mocht niet harder rijden dan een paard in draf. De Handweg was destijds de enige doorgangsroute van Amsterdam naar Leiden. Alle wegen door Amstelveen vielen onder beheer van het heemraadschap de Amstel en Nieuwer-Amstel. Gebruik maken van de wegen, betekende voor alle voertuigen (rij-voertuigen, hondenkarren, ezelswagens en paardenwagens) tolgeld betalen. De opbrengst van de tolhuizen was voor het onderhoud van de wegen bestemd. Amstelveen was niet groot, dus de tolhuizen stonden dicht bij elkaar. Van Son wilde daarom de tolgelden afschaffen, ook al was dit een goede bron van inkomsten.
De Haarlemmermeerspoorlijnen breidden zich uit en het bestuur van Amstelveen besloot tot de bouw van een station. In 1912 werd het station Amstelveen gebouwd en in 1915 stopte er de eerste trein.

Na opheffing van de tollen en het ontstaan van een goede spoorwegverbinding, werd aandacht besteed aan het woon- en leefklimaat. In 1915 werd een nieuw wooncomplex rond het Smedeplein in gebruik genomen. Onderwijs werd nauwelijks gevolgd rond 1897, voornamelijk vanwege de armoede. Het schoolverzuim nam af toen de Leerplichtwet in 1901 werd aangenomen. Rond 1900 waren er twee openbaren scholen in Amstelveen.

Afscheid
Van Son voerde een goed financieel beleid, had overwicht en was onpartijdig. Voor zijn opvolgers heeft hij een brede solide basis gelegd. Op 17 januari 1916 werd het 25-jarig jubileum van Van Son als burgemeester gevierd. Helaas werd op 1 april van dat jaar door Van Son melding gemaakt dat hij zich genoodzaakt voelde om wegens zenuwoverspanning, eervol ontslag aan te vragen. Direct na de toekenning hiervan verhuisde Van Son met echtgenote naar Voorburg. Op 26 december 1919 overleed Van Son op 68-jarige leeftijd. Hij werd begraven op Zorgvlied.
1890 J. Ph. Schrëder, waarnemend burgemeester
1861-Alexander-boers.jpg
(Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

1885-1890
Alexander Boers

Op de foto uit 1861 is Alexander Boers (1842-1890) de burgemeester van Nieuwer-Amstel van 1885 tot 1890. Burgemeester Van Citters is begin 1885 afgetreden en in oktober van dat jaar opgevolgd door Alexander Boers. Bij zijn installatie verklaarde Boers gelijk dat hij al tegen grensverandering te zijn en vóór het ongewijzigd voortbestaan van de gemeente Nieuwer-Amstel.

In september 1884 ontving het gemeentebestuur van Nieuwer- Amstel bericht van Gedeputeerde Staten dat ze zich opnieuw met de mogelijkheid van een grenswijziging zullen gaan bezighouden. G.S. vragen voor een goede bestudering recente gegevens en de in 1882 benoemde burgemeester van Nieuwer-Amstel jonkheer Constantijn van Citters van Zevenbergen stelt een rapport op. Tot schrik van de rest van het Nieuwer-Amstelse gemeentebestuur komt Van Citters tot de conclusie dat het noordelijk deel van Nieuwer-Amstel beter losgemaakt kan worden van het zuidelijke.

Onder burgemeester Boers gaf de gemeente Nieuwer-Amstel opdracht tot de aanleg van de Ceintuurbaan om een hoogst noodzakelijke verbinding dwars door de zogenaamd Buitenveldertsepolder te creëren. Ook de HBS aan het Roelof Hartplein, de brandweerkazerne op de hoek van de Van Baerlestraat, schuin tegenover het Concertgebouw en een nieuw stadhuis aan de Amsteldijk – het latere Gemeentearchief – dateren uit die tijd. Nieuwer Amstel reorganiseerde op vooruitstrevende wijze de brandweer.

Pastoor Brouwers van Bovenkerk trad naar voren tijdens de begrafenis van burgemeester Boers op begraafplaats Zorgvlied op 21 oktober 1890 en schetste in hartelijke woorden den overledene. Hem was 't een behoefte, zei hij, om bij de vele kransen door dankbare vriendschap op dat graf gelegd, een betuiging van hulde en dankbaarheid te voegen: 'Nieuwer-Amstel heeft veel aan den overledene te danken. Onder zijn burgemeesterschap is Nieuwer-Amstel de derde gemeente van Noord-Holland geworden wat aangaat de bevolking; onder zijn bestuur ook, dat Nieuwer -Amstel geworden is — want de waarheid behoeft niet onder de korenmaat te schijnen, maar mag soms op den kandelaar gezet worden — een toonbeeld voor Noord- en Zuid-Holland door recht te laten wedervaren aan de minderheden. En de hoofdstad van het Rijk mag veel vooruitgaan eer zij in dit opzicht het standpunt heeft bereikt, waar Nieuwer-Amstel staat. Daar is de echte geest van Neêrlands grondwet in practijk gebracht.'


1875-Van-citters.jpg
(Bron: Blad VHA - Amstelmare - 2004)

1882-1885
Jhr Constantijn van Citters

Achtergrond
Constantijn van Citters werd geboren op 21 april 1841 in Middelburg. Hij was de zoon van jonkheer Pieter Damas van Citters en jonkvrouwe Charlotte Versluijs. Zijn vader was luitenant ter zee, vanaf 1838 lid van Provinciale Staten van Zeeland en vanaf 1850 lid van Gedeputeerde Staten van deze provincie. De familienaam was oorspronkelijk Van Seters, maar de verandering naar van Citters, is onbekend. In de 17de en 18de eeuw maakte de familie deel uit van de stadsregering en werd in de 19de eeuw in de adelstand verheven. Van Citters huwde Jeanne Wilhelmina Cambier en samen kregen zij vier kinderen. Hun eerste zoon, jonkheer Johan Leonard van Citters, overleed in 1874 op bijna tweejarige leeftijd in Zevenbergen. De tweede zoon die enkele maanden na het overlijden van Johan Leonard werd geboren, kreeg dezelfde voornamen. In 1875 en 1882 werden respectievelijk Charlotte en Agathe Jacqueline geboren.

Aanstelling
In 1882 werd van Citters benoemd tot burgemeester van Nieuwer Amstel (Amstelveen) en tijdens een korte vergadering van de gemeenteraad, op 21 september geïnstalleerd. Daarvoor was hij burgemeester in Zevenbergen geweest. Na zijn benoeming verhuisde hij vanuit Zevenbergen naar de Overtoom op nummer 145 en schreef zich in bij het Bevolkingsregister van Nieuwer Amstel. Gedurende zijn 3-jarig burgemeesterschap in Nieuwer-Amstel, verhuisde het gezin Van Citters nog naar de Anna Vondelstraat 8. Bij zijn aanstelling was Nieuwer Amstel al een redelijk grote gemeente met 20.000 inwoners, waarvan het merendeel in het noordelijke gedeelte tegen Amsterdam, woonde. Een annexatiepoging, waarbij het noordelijke deel bij Amsterdam zou gaan behoren, was juist voor zijn aanstelling mislukt.

Werk binnen de gemeente
Tijdens vergaderingen van het college van Burgemeester en wethouders werden ondermeer verzoeken om vergunningen behandeld, zoals het plaatsen van schuttingen, het oprichten van verzamelplaatsen voor mest, het plaatsen van een stoomgemaal of het bouwen van een woonhuis. De Burgemeester was ook verantwoordelijk voor het al dan niet verlenen van vergunningen voor het houden van collectes, verlotingen, het maken van muziek en ander vermaak. Op grond van de Fabriekswet kon het college besluiten tot het uitbreiden en oprichten van fabrieken. Daarnaast werden diverse functionarissen benoemd door het college zoals brandmeesters, nachtwachten en hooistekers en stelden B.&W. de lijsten van personen vast, die bevoegd waren tot het kiezen van de leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraad. Aangezien er veel werk verzet moest worden, werd op voorstel van van Citters in september 1883, een Commissie van Fabricage benoemd, om het college bij de te maken plannen voor de uitvoering van werken te adviseren. Dreigende uitbraken van cholera kwamen regelmatig voor, waardoor van Citters allerlei noodmaatregelen moest treffen, mede omdat niet iedereen binnen de gemeente was aangesloten op een waterleiding. Van Citters zorgde ervoor dat de plaatselijke gezondheidscommissie op volle sterkte kwam en liet desinfecterende middelen aanschaffen. De lijders aan cholera werden afgezonderd in daarvoor ingerichte lokalen en er vond een onderzoek naar het drinkwater plaats. Tevens werd uitgezocht waar de bevolking water vandaan haalde en op welke locaties regenwaterbakken stonden.

Van Citters werd geconfronteerd met onderwerpen waarvoor het moeilijk was een beslissing te nemen of een verzoek in te willigen. Zo kreeg hij te maken met het verlenen van een concessie aan de heer Th. Sanders voor de aanleg en exploitatie van een stoomtram in de gemeente en onderhandelde hij met fabrikant Reijenga over het verlenen van een vergunning voor het oprichten van een metaalklopperij, in de nabijheid van een school. De salmoniakfabriek van Elix en Mackei aan het Korte Bleekerspad werd met meerdere stoomketels uitgebreid, maar van Citters verzocht de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid om een schorsing van werkzaamheden. Aan de Bell Telephoon Maatschappij werd een concessie verleend voor een telefoonverbinding tussen Uithoorn, Ouder Amstel en Nieuwer-Amstel, met een telegraafkantoor in Amsterdam en een centraal bureau in Amstelveen.

Van Citters had het niet makkelijk gedurende zijn Burgemeesterschap daar het college niet altijd meewerkte, deels uit zuinigheid. Zo heeft hij het politiekorps uitgebreid, maar kreeg hier de nodige kritiek op. Toen van Citters voorstellen indiende voor nieuwbouw van scholen, werd ook hier kritiek op geleverd evenals plannen voor een Burgeravondschool en bijzonder schoolonderwijs. Van Citters lag voornamelijk in de clinch met raadslid Insinger. Het leek soms alsof Insinger zich nooit kon vinden in plannen en voorstellen die van Citters inbracht. Voor van Citters aanstelling tot Burgemeester was een discussie over annexatie met Amsterdam stuk gelopen. Van Citters had zo zijn eigen gedachten over de annexatieplannen. De raadsleden, waaronder Insinger wilden weten waar ze aan toe waren. In eerste instantie liet van Citters niets los. Later kwam hij met een rapport dat hij had opgesteld met de titel 'Openbare werken die in de gemeente Nieuwer-Amstel nog zullen moeten verricht worden'. Dit bevatte plannen over ondermeer herstel van wegen, bouw van scholen, inning van schoolgeld, aanleg van waterleiding, ophoging van de riolering. Realisatie hiervan zou veel geld kosten dat de gemeente niet had en eventueel zou leiden tot verdubbeling van de plaatselijke belasting. De conclusie was dat een grensregeling wenselijk was, maar van Citters heeft zich hierover nooit echt uitgesproken. Een speciaal ingestelde onderzoekscommissie die het rapport bestudeerde kwam in oktober 1884 tot een uitspraak, voorgelezen door van Insinger. Een van de conclusies was dat van Citters door de regering was gevraagd de grensregeling voor te bereiden Uiteindelijk leidde dit gegeven tot het besluit van van Citters om zijn Burgemeesterschap te beëindigen.

Afscheid
Tijdens een raadsvergadering op 14 april 1885 nam van Citters afscheid. Vanwege zijn korte ambtstermijn in Nieuwer Amstel, is hij minder bekend als burgemeester en is er in Amstelveen nooit een straat naar hem genoemd. Wel was er tijdens het begin van zijn ambtsperiode door enkele bewoners van het Hoedenmakerspad een verzoek ingediend om de naam van dit pad te veranderen in Jonkheer Van Cittersstraat. De burgemeester was gevleid door dit verzoek, maar meldde dat hij er tegen was dat zijn naam aan deze straat werd verbonden.
Op 3 april 1885 werd hij benoemd tot Burgemeester van Purmerend en nam deze functie aan op 1 mei 1885. Van 1897 tot 1903 was hij tevens lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Op 9 oktober 1903, op 62 jarige leeftijd, verdronk van Citters in het Noord-Hollands kanaal. Hij was tot zijn dood nog steeds Burgemeester van Purmerend en daarom werd hij op 12 oktober begraven op het kerkhof in Purmerend.
Namenlijst van Burgemeesters

1881 Aart Streefkerk - waarnemend burgemeester (* 6 april 1813 te Nieuw-Loosdrecht - † 15 januari 1894 te Nijmegen)
Toen burgemeester Wiegel plotseling overleed was dhr Streefkerk wethouder, waardoor hij voor korte tijd waarnemend burgemeester, werd tot de aanstelling in 1882 van jhr Constantijnvan Citters. Dhr Streefkerk was van oorsprong timmerman. Hij huwde vier maal:
1.Anna Jacoba van der Haegen
2.Catharina van der Haegen
3.Hendrika Wilhelmina Krook (geboren in Loenen 1820, overleden in Amsterdam in 1858)
4.Gerritje van den Hoorn (vanaf 1859) tot aan zijn overlijden in 1894.
1866-1881 Abraham Wiegel
1842-1865 mr Balthasar J.F. Marcus
1826-1842 mr Pieter Testas
1825 C. Kroon, waarnemend burgemeester
1823-1824 Bernard A. van Houten Houten
1821-1822 G. Leefkens
1818-1820 B.A. van Houten
1816-1817 J.H. Wenke
1814-1815 Joannes Vos

Namenlijst van Schouten

1795 Wigert Poele
1791-1795 Jacob Dedel
1767-1790 Lodewijk de Bas
1726-1767 Jan van der Voort (de jonge)
1719-1726 Cornelis Calkoen Nicolaesz.
1681-1719 Dirk van der Hoogh, 30 mei 1719
1652-1681 Abraham Schut
1628-1649 Frans van Mareken
1627 Jacob Cornelisz. de Goijer
1619-1626 Aerian Jansz. Keijser (Aeriaen die Keijser)
1603-1619 Comelis Dircsz. Casimiris
1592 Henric Dircsz. Bruyn, vóór 24 juni 1603
1575 Henric Jacobsz. Meester
1574 Comelis Henricusz. Schelt
1568 Pouwels van Gemen
1565-1568 Jan Augustijnsz. Steijnvan Swol
1556 Jacob Lauw
1554 Jacob Cornelisz.
1554 Arent Cuper
1552 Egbert Maertensz. Trom
1530 Hendrik Albertsz.
1513 Simon Zwittertsz.
1483-1494 Folpert Andriesz.
1366 Pieter Allaert

Ambachtsheren van Nieuwer-Amstel

(Deze naam is feitelijk onjuist; het waren "sterfmannen",
d.w.z.leenmannen, die beleend werden ten behoeve van de stad Amsterdam)

1788-1795 Abraham Dedel, 1798
1780-1788 Pieter Clifford
1766-1780 Gerrit Hooft Gerritsz., 1780

1748-1766
Hasselaar Amstelveen
(Wikipedia - 2003)

Gerard Aarnout Hasselaar (21-02-1698 / 12-07-1766). Burgemeester van Amsterdam 1748-1765.
Geschilderd door J. Houbraken


1745-1748 Jan Sautijn, 10 mei 1750
1718-1745 Jan van de Poll
1717-1718 Hendrik Bicker, 1718

1704-1717
Witsen Amstelveen
(Wikipedia - 2003)

Nicolaas Witsen (1674-1717). Geschilderd door Petrus Schenk


1672-1704

(Bron: Amstelveen - acht eeuwen geschiedenis)


Portret van Johannes van Waveren Hudde, burgemeester en wiskundige van Amsterdam.
Geschilderd door Michiel van Musscher (Nederlandse schilder, 1645-1705).


1667-1672 Lambert Reijnst, 8 december 1679
1664-1667 Sijmon van Hoorn, 19 augustus 1667

1652-1664

(Bron: Wikipedia)

Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek. Schilder: Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1588-1650/56)

1624
Bicker Amstelveen
(Wikipedia - 2003)

Portret van Andries Bicker (1586-1652), burgemeester van Amsterdam
Geschilderd door Bartholomeus van der Helst 1652 (verlijbrief 1629)


1604
de GraeffAmstelveen
(Wikipedia - 2003)

Jacob de Graeff (6 oktober 1638)


1604 Gerrit Bicker, 1604
1578-1601 Willem Bardes, 8 mei 1619
1574-1578 Jacob Gerritsz. Matheus (Theus)
1561-1574 Simon Maarten Dirksz. van de Ruwiel, april 1574
1541-1560 Cornelis Sijbrantsz. Buijck, 17 november 1560
1531-1541 Heijman Jacobusz. van Ouder-Amstel

De oudste bezitters van de ambachtsheerlijkheid

1507-1529 Reinoud van Brederode, zoon van de voorgaande.
1487-1507 Margaretha van Borssele, gehuwd met Walraven van Brederode, dochter van Wolfert, die vooraf gaat.
1474-1487 Wolfert van Borssele, graaf van Granpré, etc.zoon van de voorgaande.
1434-1474 Hendrik van Borssele, heer van Vere, etc.
1411-1434 Catharina van Cleve, dochter van graaf Adolph VI en van Margaretha van Gulik.
1411 Margaretha van Gulik (dochter van graaf Gerhardus van Gulik), weduwe van Adolph VI graaf van Cleve, moeder van de voorgaande Margaretha.
1403-1411 Margaretha van Cleve, echtgenote van hertog Albrecht van Beijeren, graaf van Holland, etc.
1399-1403 heer Coenraad Cuser van Oosterwijk