Bijgewerkt: 13 juli 2024

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Isaäc Da Costa (1798-1860) was dichter. Costa stamde uit een joods-Portugese koopmansfamilie. Hij promoveerde in 1818 te Leiden in de rechten en in 1821 in de letteren en wijsbegeerte.


Daelenbroeck is een straat in de kastelenbuurt, aangezien het de naam is van een kasteel in een Gelderse enclave binnen het hertogdom Gulik. Het kasteel is vermoedelijk rond 1324 gebouwd. Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg, besloot in 1311 in het moerassig gebied ('broeck') van het Roerdal een woon- en jachtslot te bouwen. In de loop van de jaren is dit slot in handen van verschillende edellieden geweest, die er allen op hun eigen manier hun stempel op drukten. Vanaf de jaren '90 van de 20e eeuw werd het kasteel, waarvan slechts de voorburcht in gebruik was, volledig bouwkundig en archeologisch onderzocht en werd op basis van onder andere een 18e-eeuwse tekening een nieuwe hoofdburcht gebouwd, met de nog aanwezige elementen van de middeleeuwse burcht erin verwerkt.


De Afslag is een term bij de golfsport. De kleine golfbal wordt met een golfclub van de tee (afslagplaats) weggeslagen in de richting van een met een vlag gemarkeerd punt (de hole). Golf wordt gespeeld op een golfbaan en de Afslag is de lange weg door de weilanden van Amstelland naar de Amstelveense Golfbaan


Naam van een herberg aan de Amstel waar men een troep honden liet vechten met een beer tot deze werd verslonden. Dit werd later een buitenplaats genoemd. Zie via de link meer over de buitenplaats de Beerebeydt


De Bosporus (Turks: Bogaziçi, de naam Bosporus is Grieks en betekent Ossenvoorde) is een zeestraat in Turkije die de Zee van Marmara verbindt met de Zwarte Zee en, even wezenlijk, Europa scheidt van Azië. Aan weerszijden van de zeestraat ligt de stad Istanbul. Op zijn smalst meet de Bosporus 640 meter. De lengte bedraagt 32 kilometer.


Botmar is een Fries woord en duidt op een watergebied in Friesland. Het is een binnenmeer dat ongeveer 45 hectare groot is, ten westen van Oldeboorn en ten zuidoosten van Grouw. Na de bedijking van het waterschap werd het waterpeil enkele decimeters verlaagd. Sinds 1954 is het Botmeer eigendom van 'It Fryske Gea'.


Gelegen in het Amsterdamse Bos langs de Roeibaan, 1000 meter van de start. Zie ook Roeien op de Bosbaan


Molen achter de Ringdijk. 1772 -1822.
De molen is achter de molen de Vriendschap geplaatst en is een zogenaamde vijzelmolen.


Boerderij aan de Ringdijk in de Buitenpolder.


Evenaar of equator is een denkbeeldige lijn op het aardoppervlak in de vorm van een grote cirkel midden tussen de polen. De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond.
De hemel equator verdeelt de sterrenhemel in een noordelijke en zuidelijke sterrenhemel.
De evenaar dient als referentie (nul graden NB/ZB) voor het aangeven van de geografische breedte van een positie. De polen liggen daarbij op 90° NB/ZB. De evenaar is 40.076,592 km lang.


De Grote Wielen (meren) liggen in de gemeente Leeuwarden, iets ten noorden van de Groene Ster
Het is een recreatiegebied, zowel in de zomer als de winter. De finish-sloot de Bonkevaart ligt om de hoek. Het gebied ligt aan de weg naar Hurdegaryp.


Deze naam heeft betrekking op instellingen die zich bezighouden met gezondheidszorg die in dit gebied gevestigd zijn. Dit zijn ondermeer: Verpleeghuis de Groenelaan en Amstelring Service.


Molen aan de Ringdijk. Bouwjaar 1765.
De molen werd gebouwd als bovenmolen met scheprad in de droogmakerij op de Ringdijk. De naam is ontleend aan de familienaam van Hoorn, die een grote rol heeft gespeeld bij de drooglegging van de polder.


Vroegere molen? Graag uw reactie.


Bruikweer aan de Amstel = plaats waar men vist.
De bruikweer bestond uit een een "herenhuizing". Dat hield in een tuinmanswoning, paardenstallen, managerie, Chinese tenten, een stijger en een loods. Het was "9 morgen" groot. Een morgen is een oude landmaat.
De grootte liep in verschillende streken sterk uiteen: De Amsterdamse morgen bedroeg 8128,6 m² de Gelderse morgen 8697,14 m² en de Waterlandse morgen 10770 m² . De maat is genoemd naar de hoeveelheid land die op een morgen geploegd kon worden. Zie via de link meer over de hofstede de Morgenstond


Vorige - Volgende