Bijgewerkt: 8 december 2023

Propaganda-avond in
Eben Haëzer - 1939

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Propaganda-avond in Eben Haëzer
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Het Eben Haëzer gebouw aan de Molenweg

Bron: Jaren van verduistering - De bezettingstijd in Amstelveen door Mevr. T. Visser

In maart 1939 was er een propaganda-avond van de plaatselijke Landstorm in Eben Haëzer. ( Landstorm was vóór de Tweede Wereldoorlog de benaming voor verschillende, uit vrijwilligers bestaande formaties van de landmacht in Nederland. De Landstorm werd kort na de Duitse inval in 1940 door de bezetter ontbonden.) Mr. Bijleveld, oud-minister van marine, voerde het woord en er werd een film over Afrika's dierenrijk vertoond.

De belangstelling van de burgerij voor de lbd nam inmiddels af, maar de in Nieuwer-Amstel gelegerde soldaten bij de artilleriestellingen die Schiphol tegen vijandelijke aanvallen vanuit de lucht zouden moeten verdedigen, kregen een overstelpende aandacht. Het leek wel of het hele vermaaksleven zich over hen uitstortte. Bij de St. Annakerk werd een rooms-katholiek militair tehuis ingericht en op 2 mei vond de opening plaats van een Christelijk Militair Tehuis in kleuterschool Lenteknoppen.

'Het was propvol, men speelde leuke liedjes op de piano en in de pauze was er thee. Onze jongens voelden zich rijkelijk getracteerd.' En zo was er ook het Comité Ontwikkeling en Ontspanning voor Militairen te Nieuwer-Amstel, dat o.a. voor de militairen aan de Schipholdijk een feestavond verzorgde.

'Toen de burgemeester de avond met een verzoek vereerde namen allen stram de houding aan en zong men spontaan het Wilhelmus.' Soldaten 'met glunderende snuiten' stapten voortdurend de plaatselijke etablissementen binnen voor menige vrolijke avond in Blauwhof, Eben Haëzer of het Patronaatsgebouw.

De militairen uit de gemeente die elders in het land dienden kregen pakketjes en brieven, zoals de 14-daagse brief van de hervormde Dorpskerk, waaraan Niek van Vegten meeschreef als 'menagemeester te velde'. In Bovenkerk verzorgde Het Katholiek Thuisfront een gelijknamig blad voor de Bovenkerkse soldaten.

En inmiddels wachtte iedereen op de Blijde Gebeurtenis in het Koninklijk Huis. Op 5 augustus werd op de speelweide de geboorte van prinses Irene gevierd door 6000 opgetogen Amstelveense burgers. Maar op 31 augustus 1939 moest men het verjaarsfeest van haar oma afgelasten: het leger werd gemobiliseerd ...

2006
Het roemruchte gebouw is uit het straatbeeld van Amstelveen verdwenen; het Eben Haëzer kerkgebouw aan de Molenweg 10 is in begin november 2006 gesloopt.

Eben Haezer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

En zo zag de Molenweg 10 uit op 10 november 2006. Het gebouw werd met grote snelheid afgebroken

In het voorjaar van 2003 heeft de Eben Haëzer gemeente, de Gemeente Amstelveen benaderd met het verzoek de bestemming van het gebouw aan de Molenweg 10 –maatschappelijke doeleinden- te veranderen in woondoeleinden. De Hervormde Gemeente heeft het gebouw aan een projectontwikkelaar verkocht.

Eben Haëzer
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het Eben Haëzer gebouw aan de Molenweg in 2015


Lees voor het vervolg ook:
Eben Haezer is gesloopt en Eerste paal geslagen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II