Bijgewerkt: 9 december 2022

Hulpsecretarie voor
Voedselvoorziening - 1939

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Hulpsecretarie voorVoedselvoorziening
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen-2002)

Het houten gebouwtje van de hulpsecretarie aan de Poel, waarin de distributiedienst werd gevestigd.

Op 1 april 1937 startte het “Rijksbureau voor de voorbereiding van de voedselvoorziening in de oorlogstijd” de werkzaamheden, met bedoeling Nederland in moeilijke tijden van voldoende voedsel te voorzien.

Voor de verdeling van voedsel en andere levensbehoeften werd op 30 september 1938 de distributiewet van kracht. Het land werd verdeeld in distributiekringen.

Distributiekantoren werden ingericht en bonnen, stamkaarten, etc. werden aan de bevolking uitgedeeld. Om het nieuwe systeem uit te proberen , gingen per 12 oktober 1939 de suiker en per 5 november de erwten op de bon.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II