Bijgewerkt: 23 mei 2022

Wegen in Middelpolder - 1959

Foto's -> Middelpolder -> Archief Middelpolder huisopkoop

Wegen in Middelpolder
(Foto Particuliere collectie)

Kaart van 1923 zoals de Middelpolder er toen uitzag

In 1959 werd een uitbreidingsplan Bankras/Kostverloren door de gemeenteraad van Nieuwer-Amstel goedgekeurd. Dit uitbreidingsplan was noodzakelijk voor de aanleg van de Beneluxbaan en huizenbouw. Dat betekende dat alle huizen, die verder in deze rubriek zijn te vinden, inclusief de grondpercelen, opgekocht moesten worden door de Gemeente. Het was een enorme rij woonhuizen, boerenhofsteden, schuren etc. De Gemeente was jaren bezig en soms moest een bewoner met behulp van een deurwaarder uit zijn huis gezet worden. In grote lijn staat bij elk huis het verhaal te lezen dat in diverse acten van de Gemeente Nieuwer-Amstel was terug te vinden. Langs de Akker staat ook in deze rubriek, omdat het in de Middelpolder ligt, maar staat los van de wegenbouw.

Middenpolder
(Bron:Eigen collectie - particulier)

Plattegrond m.b.t. huizenbouw Middelpolder. De omgeving is al volgebouwd en een aantal huizen van de Middelpolder
moet nog gesloopt worden.


Het weergeven van deze geschiedenis was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de heer Jol Soet. De heer Soet had boekwerken vol acten en tekeningen die de eigenaars van Amstelveenweb.com mochten lenen. De zoon van Douwe van der Leest, gaf toestemming voor het publiceren van de tekeningen. De Gemeente Nieuwer-Amstel had de heer van der Leest ingehuurd met het verzoek om voor de archieven, alle huizen en boerderijen te tekeningen, zodat een stukje geschiedenis bewaard zou blijven. Maar voor wie? Nadat wij van Amstelveenweb.com de eerste zaken hadden gepubliceerd, kwamen er steeds meer berichtjes, foto's en verhalen binnen.

Amstelveenweb heeft getracht iets van de sfeer uit de tijd van de zestiger jaren in de volgende tekeningen/foto's en teksten, weer te geven. Veel dank is verschuldigd aan:
- de heer Jol Soet die zijn documenten aan Amstelveenweb uitleende en later liet behouden;
- de zoon van Douwe van der Leest, die toestemming gaf voor het gebruik van de tekeningen;
- mevrouw T. Sluijs - van Oostveen, die veel documenten te leen gaf uit de dossiers van haar echtgenoot A.A.(Arie)Sluijs;
- de heer Jan Leendert van den Heuvel heeft een zeer grote bijdrage geleverd door het sturen van heel veel foto's, verhalen en gegevens uit notariële en gemeentelijke archieven.
- maar ook vele andere particulieren die toevoegingen stuurden, in de vorm van verhalen, persoonlijke foto's en veel familiegegevens.
Wij zijn er enorm blij mee en hopen dat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen net zo veel plezier beleven aan deze rubriek, als wij van de redactie.


Lees over de Bankrasweg, de Kostverlorenkade en -weg, de Machineweg, de Middenweg en over de van Dam van Isseltweg

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder